AirCover pro hostitele

Ochrana od A do Z.
Vždy k dispozici a vždy zdarma.
Pouze na Airbnb.

Ověření totožnosti hosta

Totožnost hostů, kteří si rezervují ubytování na Airbnb, se potvrzuje komplexním ověřovacím systémem, který kontroluje údaje, jako je jméno, adresa, doklad totožnosti a další.

Prověřování rezervací

Naše vlastní technologie analyzuje u každé rezervace stovky faktorů a blokuje ty rezervace, které vykazují vysoké riziko možnosti pořádání rušivých večírků a způsobení škod na majetku.

Ochrana proti škodám do výše 3 milionů USD

Pokud hosté nezaplatí za škodu způsobenou na tvém domově a majetku, Ochrana hostitelů proti škodám je tady proto, aby pomohla proplácet náklady až do výše 3 milionů USD, včetně těchto specializovaných ochranných opatření:

Umělecké předměty a cennosti

Náhrada za poškozená umělecká díla nebo cennosti.

Auto a loď

Náhrada za poškození aut, lodí a dalších plavidel, která parkuješ nebo uskladňuješ u sebe doma.

Škoda způsobená domácím mazlíčkem

Náhrada za škodu způsobenou domácím mazlíčkem hosta.

Ztráta příjmů

Pokud musíš zrušit rezervace na Airbnb kvůli škodám způsobeným hostem, odškodníme ti ušlý příjem.

Hloubkový úklid

Získej náhradu za úklidové služby navíc, nutné k odstranění skvrn a zápachu kouře.

Pojištění odpovědnosti do výše 1 milionu USD

Ochrana ve vzácných případech, kdy se host zraní nebo dojde k poškození či odcizení jeho majetku.

Nonstop bezpečnostní linka

V případě, že se někdy dostaneš do situace, kdy se nebudeš cítit bezpečně, se přes naší aplikaci dostaneš jedním klepnutím ke speciálně vyškoleným bezpečnostním pracovníkům, a to ve dne i v noci.

Podívej se, jak tě AirCover pro hostitele chrání, a projdi si výjimky, které se na tebe vztahují.

AirCover nabízí pouze Airbnb

Airbnb
Konkurence
Ověření totožnosti hosta
Prověřování rezervací
Ochrana proti škodám do výše 3 milionů USD
Umělecké předměty a cennosti
Auto a loď
Škoda způsobená domácím mazlíčkem
Ztráta příjmů
Hloubkový úklid
Pojištění odpovědnosti do výše 1 milionu USD
Nonstop bezpečnostní linka
Srovnání je založeno na veřejně dostupných informacích a bezplatných nabídkách nejvýznamnějších konkurentů k říjnu 2022.

Odpovědi na otázky

Nemůžeš najít to, co hledáš? Navštiv naše Centrum nápovědy.

Super snadný způsob, jak dát ubytování na Airbnb

Airbnb Start usnadňuje nabídnutí tvého ubytování na Airbnb díky praktické pomoci od Superhostitele, který tě provede celým procesem – od první otázky k první rezervaci.