PŘEDSTAVUJEME

Vylepšený úklidový protokol Airbnb

Zavedli jsme nový standard úklidu. Podívejte se na ubytování, jejichž hostitelé se zavázali dodržovat náš úklidový protokol, který jsme vypracovali za podpory odborníků.

Zavedli jsme nový standard úklidu. Podívejte se na ubytování, jejichž hostitelé se zavázali dodržovat náš úklidový protokol, který jsme vypracovali za podpory odborníků.

Závazek hostitele k zajištění bezpečnosti

Zdraví a blaho naší komunity je pro nás nejvyšší prioritou. Hostitelé po celém světě* se budou muset zavázat k vylepšenému úklidu Airbnb v pěti krocích.

Zdraví a blaho naší komunity je pro nás nejvyšší prioritou. Hostitelé po celém světě* se budou muset zavázat k vylepšenému úklidu Airbnb v pěti krocích.

S podporou odborníků

Úklid v pěti krocích na základě příručky Airbnb vytvořené ve spolupráci s bývalým šéfem amerického úřadu pro zdravotnictví Dr. Vivekem Murthym a podpořené globálními odborníky na zdraví a pohostinnost.

Úklid následovaný dezinfekcí

Podstatou vylepšeného úklidu je jít nad rámec základního úklidu a vydezinfikovat ubytování podle předních standardů v tomto odvětví.

Pryč od davů

Najdi soukromí někde, kde se budeš cítit jako doma. Daleko od velkých davů a s nižší frekvencí střídání hostů. Naše bezpečnostní postupy proti šíření COVID-19 zahrnují požadavky na sociální distancování, abyste byli v bezpečí při pobytu v soukromém domě nebo v soukromém pokoji.

Dívej se po blyštivé hvězdičce

Najděte hostitele, kteří se zavázali dodržovat náš úklidový proces v pěti krocích – stačí se podívat po poznámce „Vylepšený úklid“ v horní části stránky nabídky ubytování. Další podrobnosti o tom, k čemu se hostitelé zavazují, najdete zde.

Najděte hostitele, kteří se zavázali dodržovat náš úklidový proces v pěti krocích – stačí se podívat po poznámce „Vylepšený úklid“ v horní části stránky nabídky ubytování. Další podrobnosti o tom, k čemu se hostitelé zavazují, najdete zde.

Roušky a rukavice

Bezpečí je na prvním místě. Hostitelům a jejich úklidové službě doporučujeme, aby během úklidu používali osobní ochranné pomůcky.

Schválené dezinfekční prostředky

Hostitelé by na bakterie, mikroby a viry měli používat dezinfekční prostředky schválené místními regulačními úřady.

Povrchy, kterých se lidé často dotýkají

Všechny povrchy, zejména ty, kterých se lidé často dotýkají, je nutné očistit a použít vhodný dezinfekční prostředek.

Naši zdravotní poradci ze všech koutů světa

Na základě pokynů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA, Světové zdravotnické organizace (WHO) a za pomoci bývalého šéfa amerického úřadu pro zdravotnictví Dr. Viveka Murthyho vypracovalo Airbnb vylepšený úklidový proces v pěti krocích. Hostitelé by se měli informovat a dodržovat všechny místní pokyny.

Na základě pokynů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA, Světové zdravotnické organizace (WHO) a za pomoci bývalého šéfa amerického úřadu pro zdravotnictví Dr. Viveka Murthyho vypracovalo Airbnb vylepšený úklidový proces v pěti krocích. Hostitelé by se měli informovat a dodržovat všechny místní pokyny.

Často kladené otázky

Jak tyto standardy úklidu aktualizujete s ohledem na měnící se pokyny?

Airbnb bude nadále spolupracovat s odbornými poradci, bedlivě sledovat nové poznatky globálních zdravotnických organizací a odpovídajícím způsobem aktualizovat naše zásady.

Jak se dozvím, zda se můj hostitel zavázal k úklidu v pěti krocích?

Hostitelům, kteří se zaváží k dodržování vylepšeného úklidu, přidáme k nabídce ubytování speciální zvýraznění – stačí se dívat po ikoně blyštivé hvězdy. Další podrobnosti o důsledném úklidovém postupu v pěti krocích, ke kterému se hostitelé zavazují, najdete v tomto článku.

Co když jsem hostitelem?

Pokud se zavážete k dodržování vylepšeného úklidu v pěti krocích, budete lépe připraveni na budoucnost cestování, hosté budou mít klidnou mysl a naše komunita bude mít jasno v tom, že čistota je pro vás na prvním místě. Od 20. listopadu se budou všichni hostitelé muset zavázat k dodržování našich nových bezpečnostních a úklidových postupů v souvislosti s COVID-19. Pokud tak neučiní, mohou očekávat varování, pozastavení svých účtů a v některých případech i odstranění z platformy Airbnb. Hostitelé by se měli řídit příručkou Airbnb pro úklid, která obsahuje podrobné osvědčené postupy, a měli by se seznámit a řídit místními pokyny. Kliknutím sem se zavážete k úklidu.

Jaké další pokyny pro zdraví a bezpečnost byly zavedeny, aby byli cestovatelé během pandemie COVID-19 v bezpečí?

Kromě úklidu jsme na základě pokynů Světové zdravotnické organizaceamerických center pro kontrolu a prevenci nemocí vytvořili nové směrnice, které musí dodržovat jak hostitelé, tak cestovatelé.

Všichni hostitelé i hosté musí:

  • Nosit roušku. V případě, že je nevyhnutelná vzájemná interakce, nebo pokud jsou společné prostory přístupné osobám mimo vaši rezervaci, noste vždy ochranné roušky, jak doporučují regulační úřady.
  • Při pobytu ve společných nebo sdílených prostorách (ať jste hostitel nebo host) udržujte přiměřený odstup od všech osob, které nejsou součástí vaší rezervace.

  • Kromě toho doporučujeme následující opatření, která pomohou zabránit šíření COVID-19:
  • Pravidelně si myjte ruce.
  • Nepřijímejte hosty ani necestujte, pokud jste byli vystaveni COVID-19 nebo máte jeho příznaky.

  • Dbejte na dodržování všech místních zákonů nebo směrnic platných ve vašem regionu. Další informace najdete v tomto článku našeho Centra nápovědy.

    *Neplatí pro Čínu