OCHRANA HOSTITELŮ

Pojistné krytí zážitků

Ve výjimečných případech, kdy dojde k újmě na zdraví nebo škodě na majetku v průběhu oprávněného zážitku, může být hostitel kryt pojištěním odpovědnosti až do výše 1 milionu USD.

Ve výjimečných případech, kdy dojde k újmě na zdraví nebo škodě na majetku v průběhu oprávněného zážitku, může být hostitel kryt pojištěním odpovědnosti až do výše 1 milionu USD.

K dispozici hostitelům většiny zážitků
Chrání hostitele od začátku do konce zážitku
V oblasti cestovního průmyslu nemá konkurenci

This program doesn't apply to hosts who offer experiences in mainlaind China or Japan, or hosts of accommodations.

Co je součástí krytí?

Pojistné krytí zážitků může zahrnovat:

– Tvoji zákonnou odpovědnost za újmu na zdraví hostů nebo jiných osob – Tvoji zákonnou odpovědnost za škodu na majetku hostů nebo jiných osob

Pojistné krytí zážitku se nevztahuje na:

– Újmu na zdraví nebo poškození majetku, ke kterým došlo následkem úmyslného jednání (nikoliv náhody) – Poškození osobního majetku hostitele nebo chybějící či odcizené předměty – Zážitky zahrnující letadla a mobilní zařízení

Hostitelství bez obav

Čas na přípravu zážitku

Pojistné krytí zážitků může zahrnovat krytí v průběhu zážitku a také přípravy prostoru pro zážitek, dobu před jeho začátkem nebo po jeho skončení, a to v souladu s podmínkami pojistky.

Krytí spoluhostitelů

Spoluhostitelé, kteří poskytují služby související se zážitkem, mohou být rovněž kryti Pojistným krytím zážitku.

Nonstop podpora

Pokud se něco stane tobě nebo tvým hostům, máš k dispozici náš tým globální komunitní podpory. Pokud máš dotaz týkající se Pojistného krytí zážitků, kontaktuj nás (/help/contact-us/topic) a my tě nasměrujeme na příslušného poskytovatele.

Usilujeme o vytváření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.

Usilujeme o vytváření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.

Tip: Využij bezpečnostní informace

Airbnb spolupracuje s Americkým Červeným křížem a Mezinárodní federací organizací Červeného kříže a Červeného půlměsíce, aby poskytlo informace o bezpečnosti použitelné ve 191 zemích. Zjisti, jak plánovat nouzové situace, připravit lékárničku, zajistit bezpečnost v kuchyni a další informace.

Tip: Využij bezpečnostní informace

Airbnb spolupracuje s Americkým Červeným křížem a Mezinárodní federací organizací Červeného kříže a Červeného půlměsíce, aby poskytlo informace o bezpečnosti použitelné ve 191 zemích. Zjisti, jak plánovat nouzové situace, připravit lékárničku, zajistit bezpečnost v kuchyni a další informace.

Postup při vyřizování nároku

1. Přijímací formulář je vyplněn

Když hostitel, host nebo třetí strana kontaktují komunitní podporu, Airbnb jim sdělí, jak proces vyplácení nároku funguje.

2. Pojistitel určí likvidátora, který následně přezkoumá pojistnou událost

Po vyplnění přijímacího formuláře se ozve likvidátor zastupující pojišťovnu, aby projednal pojistnou událost a shromáždil informace.

3. Nárok je v šetření

Likvidátor nároků třetích stran vyřizuje škodu v souladu s podmínkami Pojistného krytí zážitků a platnými zákony a předpisy v příslušné jurisdikci.

Experience Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Vaše otázky zodpovězeny

Co mám udělat, abych byl/a kryt/a Pojistným krytím zážitku?

Ne. Pokud tvůj zážitek splňuje podmínky pro pojistné krytí, jsi automaticky kryt/a.

Když se staneš hostitelem zážitku a odsouhlasíš Obchodní podmínky, souhlasíš také s Pojistným krytím zážitku pro případy, které nastanou během zážitků zahrnutých do smluvních podmínek.

Pokud chceš krytí zrušit, musíš provést následující kroky: – Pošli nám e-mail z e-mailové adresy přidružené k hostitelskému účtu – Uveď své celé jméno a telefonní číslo přidružené k tomuto hostitelskému účtu – Přidej přesný název svého zážitku

Upozorňujeme, že e-mailová adresa použitá pro zrušení krytí bude určená pouze ke zpracování těchto žádostí.

Co se stane, když se během svého zážitku zraním?

Tvá bezpečnost je naší hlavní prioritou. Pokud se během zážitku zraníš nebo budeš potřebovat lékařskou pomoc, měl/a by ses dostat na bezpečné místo a okamžitě kontaktovat místní záchrannou službu.

Jakmile budeš v bezpečí a situace nebude tak naléhavá, nahlas nám incident z aplikace Airbnb přes kartu Profil, klepnutím na Pomoc a podpora a zvolením Kontaktovat Airbnb. Další informace

Jak mám jako hostitel Zážitku Airbnb postupovat, když se někdo během zážitku zraní?

Bezpečnost naší komunity je naší prioritou. Pokud se někdo během zážitku zraní nebo potřebuje lékařskou péči, měl/a bys všechny dostat do bezpečí a neprodleně kontaktovat místní záchrannou službu.

Jakmile budou všichni v bezpečí a budou zajištěny jejich okamžité potřeby, nahlas nám incident a dej nám vědět, zda ti můžeme jakkoliv pomoci. Další informace

Jak funguje Pojistné krytí zážitku?

Pojistné krytí zážitku poskytuje krytí prostřednictvím podmínek vydaných jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů pojištění na světě, společností Zurich Insurance plc.

V pojistné smlouvě je kromě hostitelů zážitků jmenována rovněž společnost Airbnb. K využití výhod tohoto programu není potřeba platit žádné pojistné ani spoluúčast.

Pokud někdo vznese nárok vůči hostiteli zážitku, likvidátor nároků třetí strany případ prošetří a vyhodnotí v souladu s odsouhlasenými podmínkami Airbnb.

Co je Pojistné krytí hostitelů?

Program Pojistného krytí hostitelů poskytuje primární krytí odpovědnosti do výše 1 milionu USD na jednu událost při vznesení nároku na odškodnění třetí strany za ublížení na zdraví nebo škodách na majetku, které souvisejí s pobytem rezervovaným prostřednictvím Airbnb.

Toto krytí je limitováno do výše 1 milionu USD na jednu lokalitu nabídky ubytování a mohou se na něj vztahovat určité podmínky, omezení a výjimky. Další informace

V čem se liší Pojistné krytí zážitku od Hostitelské záruky Airbnb a Pojistného krytí hostitele?

Programy Hostitelské záruky a Pojistného krytí hostitelů jsme navrhli, abychom ochránili hostitele domovů. Pojistné krytí zážitku je navrženo tak, aby chránilo hostitele zážitků.

Hostitelská záruka je navržena tak, aby chránila hostitele domovů proti škodám na jejich majetku nebo obytné jednotce ve vzácných případech, kdy škodu způsobí host. Pro více informací, navštiv stránku Hostitelské záruky.

Pojistné krytí hostitele je navrženo tak, aby chránilo hostitele při událostech, kdy třetí strana nahlásí zranění nebo škodu na majetku, k nimž došlo během pobytu v  hostitelově ubytování. Pro více informací navštiv naši stránku o Pojistném krytí hostitele.

Pojistné krytí zážitku je navrženo tak, aby chránilo hostitele zážitků v případě, že třetí strana nahlásí zranění nebo škodu na majetku, ke kterým došlo během hostitelova zážitku. Další informace najdeš v našem Centru nápovědy.

Jsi připraven/a vytvořit zážitek?

Jsi připraven/a vytvořit zážitek?