OCHRANA HOSTITELŮ

Hosti s důvěrou

Hostitelé domovů jsou chráněni pojištěním majetku až do výše 1 milionu USD a pojištěním odpovědnosti až do 1 milionu USD.

Hostitelé domovů jsou chráněni pojištěním majetku až do výše 1 milionu USD a pojištěním odpovědnosti až do 1 milionu USD.

Ochrana pro každého hostitele. Každou nabídku. Všude.

Ochrana pro každého hostitele. Každou nabídku. Všude.

Pro hostitele na celém světě*
Chrání hostitele od příjezdu po odjezd
V oblasti cestovního průmyslu bez konkurence

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Jak jsou hostitelé Airbnb chráněni

Hostitelská záruka Airbnb

Pokud host během pobytu poškodí tvé ubytování nebo majetek a není schopen nebo ochoten ti náhradu poskytnout, můžeš být chráněn/a proti škodám na majetku až do výše 1 milionu USD. 


Hostitelská záruka Airbnb může chránit: – Poškození tvého ubytování způsobené hosty – Poškození tvého majetku způsobené hosty – Poškození způsobené asistenčním zvířetem hosta

Pojistné krytí hostitele

Ve výjimečných případech, kdy dojde k újmě na zdraví nebo škodě na majetku v průběhu pobytu, můžeš být kryt/a primárním pojištěním odpovědnosti až do výše 1 milionu USD. Pojistné krytí hostitelů může pokrývat: – Tvou zákonnou odpovědnost za újmu na zdraví hostů nebo jiných osob – Tvou zákonnou odpovědnost za škodu na majetku patřícím hostům nebo jiným osobám – Tvou zákonnou odpovědnost za škodu na společných prostorách, jako jsou haly budov a sousední nemovitosti, způsobenou hostem nebo jinými osobami

Jsme zde, abychom ti pomohli

Ověření totožnosti

Po hostech můžeš požadovat, aby před potvrzením rezervace prošli ověřením totožnosti. Hosté budou muset nechat ověřit své osobní údaje na Airbnb, například ve formě státem uznávaného průkazu totožnosti.

Zabezpečená komunikace

Dojde-li k incidentu, naše platforma pro výměnu zpráv ti umožní s hosty komunikovat a řešit problémy. Pokud není možné dosáhnout řešení, Airbnb tě provede dalšími kroky.

Nonstop podpora

Pokud se něco stane tvému majetku, hostům nebo tobě, máš k dispozici náš tým globální komunitní podpory.

Hostitelská záruka nám poskytuje určitou jistotu, protože nehody se prostě stávají. Když víte, že máte krytá záda, jste hned klidnější.“
Hostitelská záruka nám poskytuje určitou jistotu, protože nehody se prostě stávají. Když víte, že máte krytá záda, jste hned klidnější.“

Silvia a  Mateo, hostitelé v Londýně

Silvia a  Mateo, hostitelé v Londýně

Hostitelská záruka nám poskytuje určitou jistotu, protože nehody se prostě stávají. Když víte, že máte krytá záda, jste hned klidnější.“
Hostitelská záruka nám poskytuje určitou jistotu, protože nehody se prostě stávají. Když víte, že máte krytá záda, jste hned klidnější.“

Silvia a  Mateo, hostitelé v Londýně

Silvia a  Mateo, hostitelé v Londýně

Vaše otázky zodpovězeny

Co je Hostitelská záruka Airbnb?

Hostitelská záruka Airbnb zajišťuje hostitelům krytí až do výše 1 milionu USD v mimořádných případech, kdy host způsobí škodu na krytém majetku, která přesáhne výši kauce, nebo když je ubytování pronajato bez kauce.

Program Hostitelské záruky se nevztahuje na hotovost a cenné papíry, sběratelské předměty, vzácná umělecká díla, šperky, domácí mazlíčky ani nekryje osobní odpovědnost. Hostitelům doporučujeme, aby si tyto cennosti během hostova pobytu zabezpečili nebo je přesunuli jinam. Program rovněž nekryje ztrátu nebo škodu na majetku způsobenou běžným opotřebením. Další informace

Co je Pojistné krytí hostitele?

Program Pojistného krytí hostitele poskytuje primární krytí odpovědnosti do výše 1 milionu USD na jednu událost při vznesení nároku na odškodnění třetí strany za ublížení na zdraví nebo škodách na majetku, které souvisejí s pobytem rezervovaným prostřednictvím Airbnb.

Toto krytí je limitováno do výše 1 milionu USD na jednu lokalitu nabídky ubytování a mohou se na něj vztahovat určité podmínky, omezení a výjimky. Další informace

Jaký je rozdíl mezi Hostitelskou zárukou Airbnb a Pojistným krytím hostitele?

Hostitelská záruka a program Pojistného krytí hostitele jsou dva odlišné programy, které Airbnb nabízí k ochraně hostitelů v případech, kdy dojde ke škodě nebo zranění.

Hostitelská záruka: Hostitelská záruka Airbnb má za úkol hostitele ochránit ve výjimečných případech, kdy ubytovaný host způsobí škodu na majetku, obytné jednotce nebo domově hostitele. Hostitelská záruka není pojištěním a nenahrazuje pojištění vlastníka nebo pronajímatele.

Pojistné krytí hostitele: Program pojistného krytí hostitele je pojištěním a je určen ke krytí hostitelů v případě, kdy třetí strana nárokuje odškodnění za ublížení na zdraví nebo škodu na majetku. Program Pojistného krytí hostitele mohou hostitelé využít bez ohledu na jejich ostatní pojistky, avšak pro případy incidentů souvisejících s pobytem na Airbnb slouží jako pojištění primární. Další informace

Jak požádám o vyplacení náhrady v rámci Hostitelské záruky?

Problémy si hostitelé a hosté mohou často vyřešit sami, prostřednictvím Centra řešení problémů. Pokud jsi tak ještě neučinil/a, kontaktuj nejprve svého hosta, informuj jej o stížnosti a odešli žádost o platbu v Centru řešení problémů.

V případě, že nejste schopni problém vyřešit: Nejprve se seznam s podmínkami Hostitelské záruky. Žádost musíš odeslat do 14 dnů od odjezdu hosta, nebo předtím, než se ubytuje další host, podle toho, co nastane dříve. Další informace

Jak funguje pojištění domácnosti ve spojení s Airbnb?

Pojistné krytí hostitelů na Airbnb plní funkci primárního pojištění a poskytuje krytí odpovědnosti hostitelům, popřípadě jejich pronajímatelům, a podléhá určitým podmínkám, omezením a výjimkám.

Pokud máš dotazy k tomu, jak se toto pojištění vztahuje k pojištění majitele nebo pronajímatele nemovitosti, prober to se svojí pojišťovnou. Některá pojištění chrání majitele a nájemníky před určitými soudními spory souvisejícími s úrazem návštěvníka, zatímco jiná ne. Určitě je vždy namístě informovat poskytovatele pojištění o své pronajímatelské činnosti, a to i v případě, že závazky vzniklé v průběhu pobytu přes Airbnb by měly být kryty Pojistným krytím hostitele. Další informace

Co je Pojistné krytí zážitků?

Pojistné krytí zážitků je primárním pojištěním odpovědnosti hostitele Zážitku vůči třetí straně v případě, že host nebo jiná třetí strana utrpí během zážitku újmu na zdraví nebo škodu na majetku. Krytí funguje až do výše 1 milionu USD na zážitek a oprávněnost tohoto krytí závisí na typu zážitku. Hosté podléhají během pojistného období samostatnému limitu v celkové výši 1 milionu USD, přičemž mohou platit určité podmínky, omezení a výjimky. Další informace

Jsi připraven/a začít s hostitelstvím?

Jsi připraven/a začít s hostitelstvím?