BEZPEČNOST

Jak Airbnb chrání hostitele

Přijali jsme důsledná opatření, abychom udrželi tebe, tvůj domov i tvé hosty v bezpečí.

Přijali jsme důsledná opatření, abychom udrželi tebe, tvůj domov i tvé hosty v bezpečí.

Pronajímej skvělým hostům

Férové oboustranné hodnocení

Hostitelé i hosté si po ukončení každé rezervace navzájem píší hodnocení, čímž nám pomáhají s budováním důvěry a dobrého jména Airbnb. Předtím než hosta přijmeš, si můžeš přečíst hodnocení, které získal od ostatních hostitelů.

Snadná komunikace s hosty

Pokud se chceš před pobytem na něco zeptat nebo nastavit očekávání, můžeš se o hostech něco dozvědět předem prostřednictvím našeho zabezpečeného nástroje pro posílání zpráv.

Co je nutné k rezervaci

Předtím než si hosté budou moci rezervovat tvé ubytování, můžeš od nich požadovat, aby Airbnb poskytli identifikační údaje. Rezervace si také budeš moci zkontrolovat předem a popřípadě přidat další omezení, která určí, kdo bude moci rezervovat. Každá rezervace na Airbnb je rovněž vyhodnocována z pohledu riskantnosti a všechny, které vypadají podezřele, rušíme.

Tvé ubytování, tvá pravidla

Aby hosté věděli, co od nich očekáváš, můžeš přidat Domácí pravidla, v nichž například zakážeš kouření nebo pořádání večírků, které budou muset hosté odsouhlasit ještě před rezervováním.

Pokud hosté po rezervaci poruší jedno ze tvých pravidel, můžeš rezervaci zrušit.

Srovnání našich poplatků?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Hostitelský servisní poplatek (za rezervaci)
3-5%
5%
15-20%
Zadání nabídky je vždy zdarma
Žádné poplatky za placení kreditní kartou
Zahrnuje ochranu pro případ poškození majetku až do výše 1 mil. USD
Poslední aktualizace červen 2018
Zjistila jsem, že lidé jsou dobří. Mohu jim věřit.
Zjistila jsem, že lidé jsou dobří. Mohu jim věřit.

Milaida hostí v Portoriku, aby si přivydělala.

Milaida hostí v Portoriku, aby si přivydělala.

Zjisti, jakým je hostitelem
Zjistila jsem, že lidé jsou dobří. Mohu jim věřit.
Zjistila jsem, že lidé jsou dobří. Mohu jim věřit.

Milaida hostí v Portoriku, aby si přivydělala.

Milaida hostí v Portoriku, aby si přivydělala.

Zjisti, jakým je hostitelem

Buď sebevědomým hostitelem

Ochrana pro případ škod na majetku až do výše 1 milionu USD

Ve vzácném případě poškození majetku poskytuje Hostitelská záruka Airbnb bezplatné krytí škod na majetku až do výše 1 000 000 USD. U každé rezervace a vždy.

Nároky mohou být vznášeny přímo v našem Centru řešení problémů.

Pojištění pro případ nehod

Airbnb bezplatně poskytuje Pojistné krytí hostitelů, které pokrývá nároky plynoucí z odpovědnosti za škody až do výše 1 milionu USD. Toto pojištění je pro nepravděpodobné případy, kdy vůči tobě někdo vznese nárok plynoucí z odpovědnosti nebo zahájí soudní spor z důvodu újmy na zdraví nebo škody na majetku, k němuž dojde během pobytu přímo v nabídce ubytování nebo na majetku Airbnb.

Zcela bezplatné krytí
Týká se automaticky každé rezervace
Nároky mohou být vznášeny přímo prostřednictvím Airbnb

Jsme tady pro tebe nonstop

Co pro tebe náš tým může udělat

Náš globální tým je připraven nonstop pomoci tobě a tvým hostům po telefonu, e-mailu i živě v chatu.

Pomoc s novou rezervací
Náhrady
Proplacení výdajů
Hostitelská záruka a pojistné nároky
Zprostředkování

V roce 2017 absolvovali cestovatelé na Airbnb 49 milionů pobytů. Pouze jeden z každých 25 000 vedl k významnějšímu nároku na náhradu za způsobenou škodu na majetku.

V roce 2017 absolvovali cestovatelé na Airbnb 49 milionů pobytů. Pouze jeden z každých 25 000 vedl k významnějšímu nároku na náhradu za způsobenou škodu na majetku.

Odpovědi na tvé otázky

Co musí hosté před rezervací učinit?

Každého uživatele žádáme o několik informací, ještě než s námi začne cestovat. Než hosté požádají o rezervaci, měli by mít všechny tyto údaje vyplněné. Tyto údaje ti pomohou zjistit, koho máš očekávat a jak hosta kontaktovat.

Informace, které Airbnb od hostů vyžaduje: • Celé jméno • E-mailová adresa • Potvrzené telefonní číslo • Úvodní zprávu • Souhlas s Domácími pravidly • Platební údaje

Od hostů se očekává, že budou mít profilovou fotku, není to však povinné. Jako podmínku k rezervování ubytování můžeš od hostů chtít potvrdit jejich totožnost.

Jak fungují hodnocení?

Všechna hodnocení na Airbnb píšou hostitelé a cestovatelé z naší komunity, takže všechna hodnocení, která vidíš, jsou uváděna na základě pobytů, které host absolvoval v hostitelově nabídce. Po odjezdu máš na napsaní hodnocení pobytu 14 dní a až 48 hodin po odeslání ho ještě můžeš upravovat, leda by tvůj host dřív dokončil své hodnocení. Jakmile oba svá hodnocení finalizujete nebo uplyne 14 dnů, jsou tato hodnocení zveřejněna. Prohlédnout si hodnocení své osoby a ubytování od hostů můžeš kdykoliv, a jakmile si u tebe zamluví rezervaci nějaký host, můžeš si prohlédnout jeho hodnocení napsaná jeho předchozími hostiteli.

Co mám dělat, když host u mě doma něco rozbije?

Pokud u tebe host něco rozbije, a ty budeš chtít požádat o náhradu, můžeš to udělat v našem Centru řešení problémů do 14 dnů od data hostova odjezdu nebo předtím, než ti přijede další host – podle toho, co nastane dřív. Pokud host souhlasí s výší tebou požadované částky, uvolníme tvoji výplatu během 5–7 pracovních dní. Pokud host odmítne zaplatit nebo neodpoví do 72 hodin, můžeš do případu zainteresovat Airbnb. Pokud po tobě budeme žádat další dokumentaci, budeš mít na její poskytnutí 72 hodin. Většina případů je vyřešena v horizontu jednoho týdne. Vynasnažíme se rozřešit vše mezi tebou a tvým hostem spravedlivě, a pokud dospějeme k závěru, že ti dluží peníze, pošleme ti je v rámci samostatné výplaty.

Co mám dělat, když mi host vadí?

Pokud host poruší některé tebou stanovené domácí pravidlo nebo máš z jeho chování pocit, že nejsi v bezpečí, můžeš jeho žádost o rezervaci odmítnout nebo ji dokonce zrušit. Před přijetím rezervace: Každou žádost o rezervaci můžeš odmítnout, aniž by to mělo negativní vliv na jejím umístění ve výsledcích vyhledávání. Pokud však budeš odmítat většinu rezervací, může to umístění ve výsledcích vyhledávání ovlivnit. Po přijetí rezervace: Pokud jsi rezervaci přijal/a, můžeš ji zrušit. Pokud však host neporušil žádná domácí pravidla, mohou se na tebe vztahovat sankce za zrušení.

Jaký je rozdíl mezi Hostitelskou zárukou Airbnb a Pojistným krytím hostitelů?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Jsi připraven/a začít hostit?

Jsi připraven/a začít hostit?