Airbnb může existovat jen díky naší rozmanité celosvětové komunitě

Budování inkluzivní platformy pro všechny hostitele a hosty je naším nejvyšším cílem a neustále pracujeme na jejím vylepšení.
Pochopení předsudků a sounáležitosti

Jeden ze způsobů, jakými bojujeme proti diskriminaci, je nevědomý výcvik. Abychom našim členům pomohli lépe porozumět diskriminaci a předsudkům, které ji způsobují, vytvořili jsme tento soubor nástrojů , který odkrývá předsudky a další faktory, jež ovlivňují rozhodování lidí, aniž by si to uvědomovali.

Přijímáme společná opatření

Občan Airbnb prosazuje pokrok za pomoci naší celosvětové komunity. Zde sdílíme nástroje pro vzdělávání, nápady vůdčích myslitelů, zprávy o důležitosti sdílení domovů a způsoby, jak se zapojit.

Pomáháme našim hostitelům vytvořit sounáležitost

Vzájemné porozumění je nezbytně nutné pro vytvoření vstřícnějších a inkluzivnějších zážitků na Airbnb. Naše rozšířené centrum nápovědy již odpovědělo na spoustu otázek, týkajících se našich nediskriminačních zásad.

Chceme, aby ses nám ozval/a

Inspiruje nás energičnost našeho komunitního centra, kde naši hostitelé navzájem sdílejí příběhy a nápady, což to nám dělá radost a motivuje nás budovat lepší platformu. Poděl se o své zážitky lidského propojení a rozpoutej diskuzi.