Airbnb může existovat jen díky naší rozmanité celosvětové komunitě

Budování inkluzivní platformy pro všechny hostitele a hosty je naším nejvyšším cílem a neustále pracujeme na jejím vylepšení. 

Srdcem našeho poslání je myšlenka, že lidé jsou v zásadě dobří a každá komunita je místem, kam můžeš patřit. Upřímně věřím, že [diskriminace] je největší výzvou, které jako společnost čelíme. Dostáváme se k jádru toho, kdo jsme a jaké hodnoty zastáváme.
Brian Chesky
Brian Chesky
CEO, spoluzakladatel Airbnb

Diskriminace nemá na naší platformě místo
Od nafukovací matrace v bytě našich zakladatelů k celosvětové komunitě miliónů uživatelů. Permanentní růst Airbnb nás zavazuje k neustálému zlepšování naší platformy tak, aby ji hostitelé i hosté mohli využívat, aniž by se setkávali s předsudky či diskriminací. Jsme velmi vděčni za to, že naší komunitě můžeme naslouchat a že se od ní můžeme učit.
V roce 2016 jsme požádali Lauru Murphy, bývalou ředitelku legislativního úřadu American Civil Liberties Union ve Washingtonu DC, aby posoudila každé hledisko různorodosti a začlenění na platformě Airbnb. Po měsících průzkumu a spolupráce jsme vydali zprávu, k jejímuž přečtení zveme všechny členy naší komunity.
Díky hodnocení Laury a zapojení mnoha týmů Airbnb, ohlašujeme nespočet nových aktualizací. Naše nové Závazky komunity a důraznější Nediskriminační zásady, stejně jako vytvoření stálého týmu zaměřeného na boj proti předsudkům a podporu různorodosti, jsou jen výčtem našich nových kroků, které v této oblasti podnikáme. Názory naší celosvětové komunity byly pro tento report a vývoj těchto iniciativ, klíčové. Tato práce je pouze začátkem našeho probíhajícího závazku k řešení podobných výzev a už se těšíme na další zprávy, spolupráci i nové zdroje.

Naši hostitelé a hosté razí tuto cestu
Neustále pracujeme na vylepšování naší platformy a jen díky kolektivní snaze našich hostitelů, hostů a celosvětové komunity se může každý zážitek na Airbnb uskutečnit. Na naší cestě k ukončení diskriminace, oslavujeme tyto příběhy a věříme ve sdílení těchto způsobů, které nás inspirují k přehodnocení významu slova sounáležitost.

Každý hostitel by měl mít přístup k nástrojům
Od organizace kalendářů a komunikace až po přivítání hostů ve svých domovech, naši hostitelé pracují tvrdě na tom, aby umožnili svým hostům úžasné cestovní zážitky a lidské propojení. Jsme tady, abychom podpořili tuto těžkou práci prostředky, které pomáhají našim hostitelům.

Pochopení předsudků a sounáležitosti

Jeden ze způsobů, jakými bojujeme proti diskriminaci, je nevědomý výcvik. Abychom našim členům pomohli lépe porozumět diskriminaci a předsudkům, které ji způsobují, vytvořili jsme tento soubor nástrojů , který odkrývá předsudky a další faktory, jež ovlivňují rozhodování lidí, aniž by si to uvědomovali.

Přijímáme společná opatření

Občan Airbnb prosazuje pokrok za pomoci naší celosvětové komunity. Zde sdílíme nástroje pro vzdělávání, nápady vůdčích myslitelů, zprávy o důležitosti sdílení domovů a způsoby, jak se zapojit.

Pomáháme našim hostitelům vytvořit sounáležitost

Vzájemné porozumění je nezbytně nutné pro vytvoření vstřícnějších a inkluzivnějších zážitků na Airbnb. Naše rozšířené centrum nápovědy již odpovědělo na spoustu otázek, týkajících se našich nediskriminačních zásad.

Chceme, aby ses nám ozval/a

Inspiruje nás energičnost našeho komunitního centra, kde naši hostitelé navzájem sdílejí příběhy a nápady, což to nám dělá radost a motivuje nás budovat lepší platformu. Poděl se o své zážitky lidského propojení a rozpoutej diskuzi.

Věříme v podporu změny skrze partnerství jak uvnitř, tak i mimo Airbnb
Pokrok má největší dopad, když organizace se sdílenými hodnotami pracují společně, aby sloužily svým komunitám. Zde je několik našich externích partnerů, kteří podporují otevřené diskuze a vyzdvihují různé hlasy na globální i lokální úrovni.
Naše pracoviště je nedílnou součástí Airbnb komunity
Hnacím motorem Airbnb jsou lidé - jak naší hostitelé a hosté z celého světa, tak i naše vnitřní komunita zaměstnanců a obchodních partnerů, formují způsoby naší práce a našeho růstu. Věříme, že různorodost neodmyslitelně patří k vytváření světa, kde se všichni mohou cítit jako doma a proto pracujeme na tom, abychom ukončili diskriminaci a vybudovali společnost, do které bude patřit ještě různorodější směsice zaměstnanců. Na naší cestě za vytvořením pracovního prostředí, kde jsou všichni vítáni a každý hlas je vyslyšen, je naší prioritou transparentnost.
Nábor a inkluze na Airbnb