Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Návody
Hostitel

Jak funguje výběr a odvádění daní z obsazenosti prostřednictvím Airbnb?

Pokaždé, když hosté v určitých jurisdikcích platí za rezervaci, automaticky vybíráme a odvádíme daně z obsazenosti za hostitele. V jiných jurisdikcích, kde Airbnb příslušné daně z obsazenosti nevybírá a neodvádí, musejí hostitelé vybírat daně z obsazenosti sami.

Automatizováním tohoto procesu neovlivníme to, které daně jsou splatné, ani celkovou výplatu, kterou jako hostitel obdržíš. Výplatu sníženou o servisní poplatky Airbnb budeš dostávat i nadále. Automatické vybírání a odvádění usnadňuje plnění daňových povinností pro všechny strany.

Příslušné daně

Náš systém určí, které daně jsou splatné podle adresy tvé nabídky ubytování. Podívej se na stránku Správa nabídky a ověř si, zda je adresa správná. I když za tebe některé daně z obsazenosti automaticky vybírá a platí Airbnb, může se na tebe i tak vztahovat povinnost osobně vybírat jiné daně z obsazenosti. Airbnb například může vybírat regionální daně, ale na některých místech nemůže vybírat místní daně. Airbnb rovněž neodpovídá za chyby při výběru daní, ke kterým dojde z důvodu překlepů.

Jak si ověřit, jestli se to týká tvých nabídek

  1. Na airbnb.com jdi do svých nabídek a vyber nabídku
  2. Klikni na možnost Správa nabídky
  3. Klikni na Místní daně a zákony
  4. Pokud ve tvé oblasti daně vybíráme, uvidíš na této stránce výchozí nastavení výběru daní

Jestliže v sekci Místní daně a zákony neuvidíš možnost výběru místní daně, znamená to, že u této nabídky nevybíráme a neodvádíme daně tvým jménem.

Jak zkontrolovat celkovou částku daní z obsazenosti

Vybrané daně z obsazenosti jsou uvedeny v sekci hrubé výdělky v historii transakcí na účtu hostitele. Na všech dokladech o zaplacení jsou daně z obsazenosti uvedeny odděleně.

Ostatní daňové povinnosti

Doporučujeme nastudovat si veškeré informace, abys porozuměl/a místním daňovým pravidlům a povinnostem, které se vztahují na tvou nabídku ubytování. Další informace o daních, které se vztahují k tvé situaci, zjistíš u místního úřadu nebo u daňového poradce.

Airbnb poskytuje hostitelům všeobecné informace o daních z obsazenosti a radí jim, aby se seznámili a dodržovali místní zákony a předpisy a také aby informovali hosty o přesné výši daně ještě před provedením rezervace.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat