Přeskočit na obsah
Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Cleveland, OH

  <div> Když se rozhoduješ, zda se staneš hostitelem na Airbnb, je důležité, abys rozuměl/a zákonům tvého města nebo země. Jako platforma a tržní sféra neposkytujeme právní rady, ale chceme ti poskytnout nějaké užitečné odkazy, díky kterým můžeš lépe porozumět příslušným zákonům a předpisům, které platí v Clevelandu. Sice tento seznam není vyčerpávající, ale měl by ti dát dobrý přehled místních zákonů. V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktuj City Planning Commission (komise pro městské plánování), Department of Building and Housing (oddělení pro výstavby a bydlení), nebo konzultuj místního právníka nebo daňového poradce.</div>
  • Kde bydlíš? Tato stránka zodpovědného hostitelství je věnována městu Cleveland. Pro ostatní města v blízkosti Clevelandu, nezačleněného okrsku Cuyahoga County a jinde, mohou platit jiná pravidla. Pokud žiješ v jiném městě, ale za hranicemi Clevelandu, kontaktuj, pro více informací, místního správního úředníka nebo úřad pro plánování.
  • Územní plánování města Cleveland. Část IIIB clevelandské vyhlášky, Cleveland Zoning Code, nastavuje povolené využití a omezení ve městě. To, zda tvá nabídka odpovídá požadavkům územního plánování nebo definicím použití se dozvíš v územním plánu. Důležité výrazy zahrnují bytový dům, penziony, turistické ubytovny, hotely, obytné domy a bytové jednotky.
  • Podnikatelská licence. Všechny podnikatelské subjekty v Ohiu musí být zaregistrované u tajemníka státu Ohio a musí mít platnou podnikatelskou licenci. Více informací o registračním procesu a o tom, jak začít podnikat v Ohiu, najdeš zde.
  • <div>Daně. Město Cleveland ukládá povinnost 3% daně z přechodného bydlení (TOT) pro provozovatele hotelů, kteří poskytují hostům ubytování na období kratší než po sobě jdoucích 30 dní. Abys zjistil/a, zda se tato daň vztahuje také na tvoji nabídku, měl/a by sis projít sekci daně z přechodného bydlení clevelandské obecní vyhlášky. Okrsek Cuyahoga County ukládá povinnost samostatné 5.5% daně z lůžka. Tuto daň Airbnb vybírá a odvádí okrsku Cuyahoga County; více informací týkajících se tohoto procesu najdeš v našem centru nápovědy zde a zde.</div>
  • Stavební a bytové standardy. Cleveland rovněž prosazuje směrnice specifikující minimální standardy výstavby, designu a údržby pro budovy, včetně předpisů týkajících se obyvatelnosti, zdraví a bezpečnosti. Tvé nabídky se mohou týkat určité předpisy, které platí pro bytové i nebytové využití. Prosíme, projdi si části IIIC, D a E clevelandské vyhlášky, které najdeš zde.
  • Ostatní pravidla. Rovněž je důležité pochopit a dodržovat ostatní smlouvy nebo pravidla, která se mohou vztahovat na tvůj domov, jako jsou např. nájemní smlouvy, pravidla vlastnictví timeshare, pravidla asociace vlastníku apartmánů nebo pravidla družstva, pravidla HOA nebo pravidla nastavená organizacemi nájemníků. Prosíme, pročti si pozorně svoji nájemní smlouvu a popřípadě vše konzultuj s majitelem tvé nemovitosti.

  Jsme zavázáni ke spolupráci s místními úřady, abychom objasnili, co daná pravidla znamenají v kontextu ekonomiky sdílení, a bychom porozuměli tomu, jaké výhody Airbnb komunitě přináší. Tam, kde to je potřeba, se budeme zasazovat o změny, které umožní obyčejným lidem pronajímat své domovy.

  Last Updated: May 16, 2016

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?