Přeskočit na obsah
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Přeskočit na hlavní obsah nápovědy

Jak funguje ověření totožnosti?

Na Airbnb se v rámci celé naší komunity neustále snažíme o co nejvyšší zabezpečení. Proto tě předtím, než se staneš hostitelem nebo si rezervuješ ubytování či zážitek, můžeme požádat o státem uznávaný doklad totožnosti nebo tě požádat, abys potvrdil/a své jméno a přidal/a adresu.

Tyto údaje nám pomáhají zajistit bezpečnost Airbnb, bojovat proti podvodům a podobně – a stačí to udělat jen jednou.

Jak to funguje, když Airbnb ověřuje totožnost

Když budeš požádán/a o potvrzení totožnosti, budeš muset přidat buď své jméno a adresu, nebo fotku státem uznávaného průkazu totožnosti(řidičský průkaz, pas nebo občanský průkaz). Můžeš být rovněž vyzván/a o pořízení zcela nové fotky tvého obličeje. Ta se bude lišit od profilové fotky, o kterou však můžeš být požádán/a také.

Budeme-li po tobě chtít, aby ses vyfotil/a, bude se muset fotka shodovat s fotkou, kterou máš v průkazu totožnosti. Zároveň musí být patrné, že je doklad platný. Pokud se fotografie nebudou shodovat, je ti méně než 18 let, nebo tvůj doklad totožnosti není platný, nebudeš si na Airbnb moci rezervovat nabídky ubytování, u kterých je doklad totožnosti nutný. Pokud je ti méně než 18, budou rovněž zrušeny i všechny aktuální rezervace.

Existuje několik možností, jak ověřit svou totožnost:

 • Vyfoť svůj doklad totožnosti telefonem
 • Vyfoť ho fotoaparátem v počítači nebo v mobilním zařízení
 • Nahraj stávající fotku svého dokladu totožnosti
 • Přidej své jméno a příjmení
 • Přidej svou adresu (měla by odpovídat místu, kam ti chodí korespondence z banky nebo účty za energie)

Dokončení tohoto procesu neznamená, že je daný host nebo hostitel schválen, ani nezaručuje jeho totožnost či bezpečnost vzájemné interakce. Vždy používej svůj vlastní úsudek a drž se našich bezpečnostních tipů pro hosty a hostitele.

Kdy budeš požádán/a o průkaz totožnosti

Může k tomu dojít z několika důvodů. Někteří hostitelé například požadují, aby hosté, kteří si chtějí rezervovat jejich ubytování nebo zážitek, dokončili ověření totožnosti.

Někdy tě může Airbnb požádat, abys potvrdil/a svou totožnost, abychom se ujistili, že se opravdu jedná o tebe.

Ať už je to z jakéhokoliv důvodu, tvůj průkaz totožnosti nebude nikdy sdílen s hostitelem ani s žádným jiným uživatelem Airbnb.

Pokud chceš potvrzení totožnosti dokončit později, můžeš se sem kdykoliv vrátit. Jdi na airbnb.com/verify a pokračuj tam, kde jsi skončil/a.

Typy průkazů totožnosti

V závislosti na místě a zemi, ve které žiješ, budeš moci přidat jeden z následujících typů úředně uznávaných průkazů totožnosti:

 • Řidičský průkaz
 • Pas
 • Občanský průkaz

Musí se jednat o úředně uznávaný průkaz totožnosti s fotografií – studentský průkaz ani kartička do knihovny či posilovny nestačí.

Přidáš-li řidičský průkaz, budeš požádán/a o dvě jeho fotky – přední a zadní strany.

Budeš-li předkládat pas, pamatuj, že snímek musí zahrnovat také číslo pasu umístěné ve spodní části stránky s fotkou tvého obličeje.

Pro obyvatele Singapuru, Hong Kongu, Nizozemska, Japonska a Korey:Bez ohledu na to, jaký typ průkazu totožnosti přidáš, ujisti se, že snímek průkazu nezahrnuje registrační ani identifikační číslo. Pořizuješ-li novou fotografii dokladu totožnosti, zakryj číslo při focení neprůhlednou páskou nebo prstem a dbej na to, aby byly viditelné všechny ostatní údaje. Pokud nahráváš stávající fotografii dokladu, pak ji nejdříve uprav, aby nebylo číslo dokladu vidět.

Jiné způsoby potvrzení totožnosti

V některých případech není státem uznávaný doklad totožnosti potřeba. Když přidáš své plné jméno a adresu (která by měla být stejná jako ta, na kterou dostáváš korespondenci z banky a účty za energie), mělo by nám to stačit k ověření, že se jedná opravdu o tebe. Tyto informace porovnáme se zabezpečenými databázemi třetích stran.

Co sdílíme s tvým hostitelem

Pokud budeš požádán/a o předložení státem uznávaného průkazu totožnosti, můžeme s tvým hostitelem sdílet následující údaje:

 • Křestní jméno z průkazu
 • Zda máš více nebo méně než 25 let
 • Zda byl tvůj průkaz totožnosti úspěšně ověřen
 • Tvoji profilovou fotku a profilové jméno

S tvým hostitelem ani s žádným jiným uživatelem Airbnb nebudeme nikdy sdílet:

 • Fotku tvého průkazu totožnosti
 • Fotku tebe, kterou pořídíš během ověřovacího procesu (pokud o ni budeš požádán/a)
 • Tvé příjmení
 • Tvoji adresu

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. S údaji, které předkládáš v průběhu tohoto procesu, je nakládáno podle našich Zásad ochrany osobních údajů a jsou zasílány nám a do databází našich partnerů s využitím stejného bezpečnostního šifrování, které používají webové stránky pro přenos čísel kreditních karet. Databáze našich partnerů s těmito informacemi nakládají v souladu se smlouvami, které máme s těmito partnery podepsané.

V Nizozemsku, Koreji, Singapuru, Hongkongu nebo Japonsku

Z hlediska ochrany tvých osobních údajů je důležité, aby tvé národní identifikační číslo (NRIC, HKID, BSN, MyNumber, RRN atd.) nebylo na fotce dokladu totožnosti vidět. Budeš-li pořizovat novou fotografii svého průkazu totožnosti, dbej na to, aby byly viditelné všechny údaje kromě identifikačního čísla. Nahráváš-li stávající fotografii dokladu totožnosti, pak ji uprav tak, aby nebylo identifikační číslo vidět.

Provedli jsme změny, díky kterým můžeme lépe chránit údaje spojené s identifikačními čísly. Pokud byl průkaz totožnosti přidán před datem uvedeným níže a tvé identifikační číslo bylo na fotografii viditelné, pak je vše v pořádku – fotografii dokladu totožnosti jsme již odstranili a není potřeba nic dalšího dělat. Pokud byl doklad přidán po datu, fotku uchováváme, ale číslo průkazu jsme odstranili.

 • Nizozemsko, občanské číslo (BSN): 5. září 2017
 • Korea, registrační číslo rezidenta (RRN): 15. května 2018
 • Singapur, státní průkaz totožnosti (NRIC)/číslo jiného průkazu totožnosti: září 2019
 • Hongkong, hongkongský průkaz totožnosti (HKID): 1. října 2019
 • Japonsko, MyNumber/Individuální číslo: 1. října 2019

Ukládání a odstranění fotky dokladu totožnosti

Ukládání fotky dokladu totožnosti se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které popisují naši snahu chránit tvé údaje.

Doporučujeme fotku dokladu totožnosti neodstraňovat. Pokud tak učiníš, všechny nadcházející rezervace budou zrušeny.

Nicméně 90 dní po dokončení své poslední rezervace můžeš fotku odstranit.

Odstranění fotky dokladu totožnosti

Z počítače nebo mobilního webového prohlížeče jdi na Upravit profil a klikni na X vedle Zjišťování totožnosti.

Profilová fotka může být také odstraněna, ale vyfocená fotka obličeje (v případě, že o ni budeš požádán/a) ne.

Další způsoby využití údajů z dokladu totožnosti

Když ty a ostatní hosté a hostitelé přidáte státem uznávané průkazy totožnosti, pomáháte tím budovat důvěru v komunitě Airbnb. Díky tomu jsme také schopni zajistit bezpečnost Airbnb a jeho ochranu před podvody a dalšími riziky. Existuje několik způsobů, jakými jsou údaje využívány právě k těmto účelům.

Za prvé, v Airbnb používáme tvé údaje pro lepší ochranu všech hostů i hostitelů. Tyto informace nám pomáhají ověřit, že daná osoba je tím za koho se vydává, a díky tomu můžeme Airbnb ještě lépe chránit před podvodníky. Můžeme také lépe chránit účty našich uživatelů a snadněji určit, zda je každému, kdo Airbnb využívá, více než 18 let.

Kromě toho tam, kde nám to zákon umožňuje, poskytujeme údaje z tvého dokladu totožnosti, jako je například celé jméno, adresa a datum narození, našim poskytovatelům služeb k ověření trestní bezúhonnosti a ke kontrole registru pachatelů sexuálních deliktů. Momentálně jsou tyto kontroly omezeny pouze na uživatele ze Spojených států. I když věříme, že tyto kontroly odrazují od podvodů a zneužití našich služeb, nezaručují, že interakce s lidmi, kteří rezervují přes Airbnb, jsou bezpečné nebo bezproblémové. Pozorně si projdi naše upozornění,které se týká omezení ověřování trestní bezúhonnosti a registru pachatelů sexuálních deliktů.

Na základě platných zákonů můžeme také poskytnout určité údaje z dokladů bankám a jiným finančním institucím (které pomáhají vymáhat různé daně, v boji proti praní špinavých peněz a s uplatňováním zákonů týkajících se sankcí) nebo orgánům činným v trestním řízení (které mohou vést vyšetřování vyžadující spolupráci s Airbnb).

Naším cílem je s těmito organizacemi úzce spolupracovat při plnění našich zákonných povinností a zároveň zajistit respekt, soukromí a bezpečnost všem uživatelům Airbnb.

Porovnávání fotek

Budeš-li požádán/a o pořízení fotky své osoby, porovnáme ji s fotkou ve státem uznávaném průkazu totožnosti, který jsi již předložil/a. Pomáhá nám to určit, že se jedná opravdu o tebe.

Porovnání fotek může přinést užitečné informace, ale ne vždy je zcela přesné. Efektivita porovnávání obličejových rysů může být různá a záleží na úsudku osoby, která fotky porovnává, použitém softwaru, na kvalitě a rozlišení fotek, a zda nedošlo k výrazné změně vzhledu osoby (věk, hmotnost, oblečení).

Proto se občas může stát, že dojde k chybnému „přiřazení“ fotek, které nezachycují jednu a tutéž osobu, nebo naopak k nepřiřazení fotek stejné osoby. Falešní uživatelé mohou v zájmu dosažení shody obličejů na fotkách obejít i nejsofistikovanější a nejpečlivější postupy.

Na přesnost či pravomocnost výsledků dosažených při porovnávání fotek neposkytujeme žádné záruky ani garance. Na výsledky tohoto procesu by ses neměl/a spoléhat jako na záruku něčí totožnosti, ani je nepovažovat za záruku bezpečné interakce s takovou osobou.