Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Návody

Hodnocení pobytů

Hodnocení mají zásadní význam při posilování důvěry na Airbnb a nabízejí důležitý způsob, jak si hosté a hostitelé můžou navzájem poskytovat zpětnou vazbu. Pomáhají komunitě rozhodovat se informovaně a připravit se na to, co očekávat. Věříme, že spravedlivý systém hodnocení respektuje a chrání upřímné názory v komunitě. Máme proto řadu ochranných opatření, která pomáhají posilovat důvěru v náš systém hodnocení.

Kdo může psát hodnocení na Airbnb

Hosté a hostitelé můžou hodnotit pouze pobyty, které byly rezervovány a zaplaceny na Airbnb.

Kdy se hodnocení posílají a zveřejňují

Po odjezdu mají hostitelé a hosté 14 dní na napsání hodnocení. Hodnocení můžou poslat i u některých rezervací, které byly zrušeny v den nebo po dni příjezdu (po půlnoci v časovém pásmu nabídky).

Hodnocení se zveřejňují:

  1. Poté, co obě strany předložily svá hodnocení, nebo
  2. Po uplynutí 14denní lhůty, podle toho, co nastane dřív.

Pokud hostitel zruší rezervaci před dnem příjezdu, hostitel ani host hodnocení psát nemůžou.

Jsou hodnocení moderována?

Airbnb za žádných okolností nezasahuje do hodnocení, která čekají na zveřejnění. Uživatelům vždy doporučujeme, aby byli maximálně transparentní.

Hodnocení však musí být upřímná a musí se týkat skutečné rezervace. V případě, že porušují naše Zásady pro psaní hodnocení, mohou být odstraněna. Hodnocení může být odstraněno, když:

  • Porušuje Podmínky obsahu Airbnb – například když jsou v něm soukromé nebo důvěrné informace, diskriminační, násilný nebo výhružný obsah
  • Je hodnocení zaujaté – například proto, že byl host motivován, aby napsal pozitivní hodnocení výměnou za bezplatný nebo zlevněný pobyt, nebo pokud se objeví signály, že rezervace byla provedena výhradně za účelem zlepšení celkového hodnocení dané osoby
  • Hodnocení nesouvisí se zkušeností pisatele – například proto, že neobsahuje informace z první ruky o hostiteli, hostu nebo pobytu, které by mohli ostatní členové komunity využít při rozhodování ohledně rezervace nebo hostitelství

Máme taky detekční systém, který proaktivně hledá známky toho, že se hodnocení nemusí týkat skutečného pobytu. Pokud náš systém zjistí, že hodnocení je pravděpodobně falešné – například proto, že se netýká skutečného pobytu na Airbnb nebo proto, že se týká pobytu, který byl vytvořen výhradně za účelem celkového zlepšení hodnocení dané osoby – bude odstraněno.

Úprava hodnocení

Abychom podpořili upřímná a nestranná hodnocení, omezujeme situace, kdy můžou hostitelé i hosté již napsaná hodnocení upravovat.

  • Pokud hodnocení napíšeš jako první, můžeš ho během 14denní lhůty upravovat, dokud druhá strana nezveřejní své hodnocení
  • Až budou obě hodnocení odeslána nebo skončí 14denní lhůta pro jejich napsání – podle toho, co nastane dříve – budou automaticky zveřejněna a už nebude možné je upravovat
  • Hodnocení hostů i hostitelů jsou zveřejňována současně a nemůžou být následně upravována, proto se nemusíš obávat, že druhá strana po přečtení tvého hodnocení změní to své
  • Jedinou výjimkou, kdy nás můžeš kontaktovat s požadavkem na změnu, je úprava genderového oslovení tvé osoby v hodnocení

Reakce na hodnocení

Na hodnocení, které ti někdo napsal, můžeš veřejně reagovat do 30 dnů od jeho odeslání (ne zveřejnění). Neváhej se podělit o vlastní pohled na věc, za předpokladu, že se budeš držet našich Zásad pro psaní hodnocení.

Odebrání hodnocení

Hodnocení, které ti bylo napsáno, nelze odstranit jen proto, že s ním nesouhlasíš. Pokud si však myslíš, že porušuje naše Zásady pro psaní hodnocení, můžeš nám ho nahlásit. Pokud skutečně porušuje naše Zásady pro psaní hodnocení, bude odstraněno a host i hostitel budou o tomto rozhodnutí informováni.

Hodnocení, které jsi napsal/a, můžeš odstranit, pokud už nereflektuje tvoji reálnou zkušenost. S žádostí o odebrání svého hodnocení se můžeš obrátit na náš tým zákaznické podpory.

Hodnocení skupin

Pokud má rezervace více než jednoho potvrzeného hosta, vztahuje se hodnocení od hostitele na hosta, který zamlouval rezervaci. Toto hodnocení se však objeví na profilech všech ostatních potvrzených hostů.

Jak jsou hodnocení řazena

Hodnocení jsou řazena chronologicky a podle relevance. Pořadí může být ovlivněno i jazykem uživatele a kritérii vyhledávání.

Pobyty přes Airbnb.org

Zjisti, jaké jsou rozdíly v hodnocení pobytů přes Airbnb.org.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat