Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Epidemie koronaviru
  Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli epidemii koronaviru globální stav zdravotní nouze. Zasažení hostitelé a hosté naleznou informace na stránce Podmínek polehčujících okolností souvisejících s koronavirem.

  Co když budu potřebovat rezervaci zrušit z důvodu nečekané události nebo nepředvídaných okolností?

  Pokud musíš rezervaci zrušit z důvodu neočekávané a neovlivnitelné situace, možná ti budeme moci vrátit peníze nebo odpustit sankce za zrušení rezervace. Níže najdeš seznam okolností, které jsou kryty Podmínkami polehčujících okolností na Airbnb. Než rezervaci zrušíš, ověř si, zda jsou tvé důvody v níže uvedeném seznamu a zda je můžeš doložit požadovanou dokumentací.

  Je důležité mít na paměti, že zrušení rezervace bez sankcí je možné pouze v případě polehčujících okolností, které nastanou před oficiálním datem příjezdu. Kromě toho se naše Podmínky polehčujících okolností nevztahují na rezervace Luxe nebo Luxusní pobyty, které podléhají samostatným Podmínkám odškodnění hosta služby Luxe.

  Důvody, které vyžadují dokumentaci

  Smrt hostitele, hosta nebo spoluhostitele, dalšího hosta, blízkého příbuzného nebo pečovatele. Budeš požádán/a o jeden z následujících dokumentů:

  • Úmrtní list
  • Úmrtní oznámení
  • Zpráva z tisku se jménem zesnulého
  • Policejní zpráva

  Neočekávaná vážná nemoc nebo zranění hostitele nebo osoby, která se pobytu také zúčastní. Budeš požádán/a o lékařskou zprávu, potvrzující neschopnost osoby hostit nebo cestovat z důvodu neočekávané vážné nemoci nebo zranění. Zpráva musí být vydána až po zamluvení rezervace a musí být poskytnuta do 14 dnů od zrušení rezervace. V současné době se naše Podmínky polehčujících okolností nevztahují na dříve existující podmínky, které byly uživateli známy v době rezervace.

  Státem nařízené povinnosti, jako je účast v porotě, omezení vycestovat, předvolání k soudu nebo vojenské nasazení. Budeš požádán/a o kopii oficiálního dokumentu s datem vydání po rezervování nabídky a se jménem osoby, které se povinnost týká.

  Neočekávané poškození nemovitosti, údržba nebo problémy s vybavením v nabídce ubytování Airbnb, které by mohly mít vliv na bezpečnost hostů nebo které by hostům znemožnily přístup k základním nezbytnostem, jako je tekoucí voda. To se netýká plánovaných rekonstrukcí. Budeš požádán/a o předložení veškeré následující dokumentace:

  • Důkaz, že se pracuje na nápravě daného problému
  • Časový odhad dokončení oprav
  • Faktura za provedené opravy
  • Fotky škod

  Výpadky v dopravě, jejichž vinou se není možné do tvé oblasti dostat. Patří sem uzavírání silnic a rušení letů. Jde o uzavírky z důvodu přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení nebo silné bouře. Požádáme tě o předložení oznámení o silniční uzavírce nebo uzavření letiště, případně o dokumentaci letecké společnosti informující o zrušení letu z důvodu letištní uzavírky. Nezahrnují se zpožděné nebo přesunuté lety, překročení kapacity letu, stávky leteckých společností ani nezpůsobilost letecké společnosti dokončit let.

  Zrušení vlakového či autobusového spojení nebo trajektu bez možnosti náhradního spoje na tentýž den. Budeš požádán/a o předložení dokumentace, která jasně dokazuje, že dopravce v daný den nefungoval. Například snímku obrazovky webových stránek společnosti nebo odkazu na oficiální prohlášení dopravce.

  Okolnosti, které vyžadují zvláštní přezkoumání

  Tyto okolnosti nevyžadují dokumentaci, ale specializovaný tým projde každý případ zvlášť, aby potvrdil, že tě ovlivnily přímo.

  Rezervace Vstřícných domovů, které byly zrušeny. Další informace o Vstřícných domovech.

  Přírodní katastrofy, teroristické aktivity a občanské/politické nepokoje, které brání hostům v cestování do nebo z dané lokality, nebo kvůli nim není bezpečné hosty ubytovat či přijmout.

  Epidemická choroba či onemocnění, které nečekaně postihne oblast nebo celou skupinu lidí. Netýká se to stávajících nákaz, které jsou pro danou oblast typické – například malárie v Thajsku nebo horečky dengue na Havaji. Jakékoli aktualizace našich podmínek související s propuknutím nákazy a rozsah, v jakém budeme podmínky uplatňovat, budou určeny na základě oznámení Světové zdravotnické organizace a místních orgánů.

  Cestovní omezení uložená vládou, policejními složkami nebo armádou, která omezují cestování do nabídky ubytování nebo místa konání zážitku nebo z něj.

  Upozornění na bezpečností rizika či hrozby vydaná pro místo nabídky ubytování nebo konání zážitku, případně místo odjezdu hosta a jeho skupiny.

  Výpadky základních služebv  místě ubytování či konání zážitku.

  Změny ve vízových nebo pasových povinnostech, které znemožňují cestování do dané destinace. Toto nezahrnuje ztracené nebo prošlé cestovní doklady.

  Jak dál postupovat

  Pokud máš ověřeno, že tvá situace splňuje výše uvedené požadavky, zruš rezervaci ubytování nebo Zážitek Airbnb. Jestliže bude důvod zrušení rezervace spadat do uznávaných polehčujících okolností, budeš jako host informován/a, že rezervace splňuje podmínky pro zrušení rezervace bez sankcí a máš nárok na vrácení peněz v plné výši.

  Pokud tvá rezervace nesplňuje podmínky, pokračuj ve zrušení rezervace a poté nás kontaktuj a požádej o uplatnění nároku. Provedeme tě dalšími kroky, vyžádáme si dokumentaci a počkáme na prověření tvého případu naším týmem. Nároky musí být vzneseny do 14 dnů od zrušení rezervace.