Přeskočit na obsah
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
Přeskočit na hlavní obsah nápovědy

Co když budu potřebovat rezervaci zrušit z důvodu nečekané události nebo nepředvídaných okolností?

Pokud musíš rezervaci zrušit z důvodu neočekávané a neovlivnitelné situace, možná ti budeme moci vrátit peníze nebo odpustit sankce za zrušení rezervace. Níže najdeš seznam okolností, které jsou kryty Podmínkami polehčujících okolností na Airbnb. Než rezervaci zrušíš, ověř si, zda jsou tvé důvody v níže uvedeném seznamu a zda je můžeš doložit požadovanou dokumentací.

Zrušení rezervace bez sankcí je možné pouze v případě polehčujících okolností, které nastanou před oficiálním datem příjezdu.

Důvody a okolnosti, které musí být doloženy dokumentací

Smrt hostitele, hosta nebo spoluhostitele, dalšího hosta, blízkého příbuzného nebo pečovatele. Budeš požádán/a o jeden z následujících dokumentů:

  • Úmrtní list
  • Úmrtní oznámení
  • Zpráva z tisku se jménem zesnulého
  • Policejní zpráva

Neočekávaná vážná nemoc nebo zranění hostitele nebo člena cestovatelské výpravy. Budeš požádán/a o lékařskou zprávu, potvrzující neschopnost osoby hostit nebo cestovat z důvodu neočekávané vážné nemoci nebo zranění. Zpráva musí být vydána až po zamluvení rezervace a musí být poskytnuta do 14 dnů od zrušení rezervace. V současné době se naše Podmínky polehčujících okolností nevztahují na dříve existující podmínky, které byly uživateli známy v době rezervace.

Státem nařízené povinnosti, jako je účast v porotě, omezení vycestovat, předvolání k soudu nebo vojenské nasazení. Budeš požádán/a o kopii oficiálního dokumentu s datem vydání po rezervování nabídky a se jménem osoby, které se povinnost týká.

Neočekávané poškození nemovitosti, údržba nebo problémy s vybavením v nabídce ubytování Airbnb, které by mohly mít vliv na bezpečnost hostů nebo které by hostům znemožnily přístup k základním nezbytnostem, jako je tekoucí voda. Netýká se plánovaných rekonstrukcí. Budeš požádán/a o předložení veškeré následující dokumentace:

  • Důkaz, že se pracuje na nápravě daného problému
  • Časový odhad dokončení oprav
  • Faktura za provedené opravy
  • Fotky škod

Výpadky v dopravěvčetně uzavření silnic a zrušení letů, což znemožní příjezd do tvé lokality. Jde o uzávěrky a zrušení z důvodu přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení nebo silné bouře. Budeš požádán/a o předložení oznámení uzávěrky silnice nebo letiště nebo dokumentace od letecké společnosti, že došlo ke zrušení letu.

Zrušení vlaku, autobusu nebo trajektu, bez možnosti náhradního spojení ve stejný den. Budeš požádán/a o předložení dokumentace, která jasně dokazuje, že dopravce v daný den nefungoval. Například snímku obrazovky webových stránek společnosti nebo odkazu na oficiální prohlášení dopravce.

Okolnosti, které vyžadují zvláštní přezkoumání

Tyto okolnosti nevyžadují dokumentaci, ale specializovaný tým projde každý případ zvlášť, aby potvrdil, že tě ovlivnily přímo.

Rezervace Vstřícných domovů, které byly zrušeny. Další informace o Vstřícných domovech.

Přírodní katastrofy, teroristické aktivity a občanské/politické nepokoje, které brání hostům v cestování do nebo z dané lokality, nebo kvůli nim není bezpečné hosty ubytovat či přijmout.

Endemická choroba či onemocnění, které nečekaně postihne oblast nebo celou skupinu lidí. Netýká se to stávajících nákaz, které jsou pro danou oblast typické – například malárie v Thajsku nebo horečka dengue na Havaji.

Cestovní omezení uložená vládou, donucovacími orgány nebo armádou, která omezují cestování do nebo z místa nabídky ubytování nebo konání zážitku.

Upozornění na bezpečností riziko či hrozbu vydaná pro místo nabídky ubytování nebo konání zážitku, případně místo odjezdu/odletu hosta a jeho skupiny.

Výpadky v dodávce nezbytných energií, které ovlivňují místo nabídky ubytování nebo lokalitu zážitku.

Změny ve vízových nebo pasových povinnostech, které znemožňují cestování do dané destinace. Toto nezahrnuje ztracené nebo prošlé cestovní doklady.

Jak dál postupovat

Pokud máš ověřeno, že tvá okolnost splňuje výše uvedené požadavky, zruš rezervaci a kontaktuj nás, abychom vypracovali a podali příslušnou žádost. Provedeme tě dalšími kroky, vyžádáme si dokumentaci a počkáme na prověření tvého případu naším týmem. Nároky musí být vzneseny do 14 dnů od zrušení rezervace.