Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Aktualizace ohledně COVID-19
  Možnosti zrušení rezervace a vrácení peněz najdeš na stránce Pobytů, po zvolení rezervace. Podmínky polehčujících okolností platí pouze pro určité rezervace. Pokud máš datum příjezdu po 15. září, vrať se sem 15. srpna 2020 pro aktuální informace.

  Co když budu potřebovat rezervaci zrušit z důvodu nečekané události nebo nepředvídaných okolností?

  Pamatuj: Tento článek se nezabývá okolnostmi souvisejícími s pandemií koronaviru (COVID-19). Přečti si článek o  polehčujících okolnostech souvisejících s COVID-19, kde najdeš zejména informace o omezeních týkajících se rezervací provedených po 14. březnu 2020.

  Jak to funguje

  Pokud musíš rezervaci zrušit kvůli neočekávané a neovlivnitelné situaci, možná ti budeme moci vrátit peníze nebo odpustit sankce. Níže najdeš seznam situací, na které se vztahují naše podmínky polehčujících okolností. Než rezervaci zrušíš, ověř si, zda jsou tvé důvody v níže uvedeném seznamu a zda je můžeš doložit požadovanou dokumentací.

  Je důležité mít na paměti, že zrušení rezervace bez sankcí je možné pouze v případě polehčujících okolností, které nastanou před oficiálním datem příjezdu. Kromě toho se naše podmínky polehčujících okolností nevztahují na rezervace z programu Airbnb Luxe, které podléhají samostatným podmínkám odškodnění hosta programu Airbnb Luxe.

  Okolnosti, které musí být doloženy dokumentací

  Smrt hostitele, hosta nebo spoluhostitele, dalšího hosta, blízkého příbuzného nebo pečovatele. Budeš požádán/a o jeden z následujících dokumentů:

  • Úmrtní list
  • Parte
  • Zpráva z tisku se jménem zesnulého
  • Policejní zpráva

  Neočekávaná vážná nemoc nebo zranění hostitele nebo osoby, která se pobytu také účastní. Budeš požádán/a o lékařskou zprávu potvrzující neschopnost osoby hostit nebo cestovat z důvodu neočekávané vážné nemoci nebo zranění. Zpráva musí být vydána až po zamluvení rezervace a musí být předložena do 14 dnů od jejího zrušení. V současné době se naše podmínky polehčujících okolností nevztahují na dříve platící okolnosti, které byly uživateli známy v době rezervace.

  Státem nařízené povinnosti, jako je účast v porotě, omezení vycestovat, předvolání k soudu nebo vojenské nasazení. Budeš požádán/a o kopii oficiálního dokumentu s datem vydání po rezervování nabídky a se jménem osoby, které se povinnost týká.

  Neočekávané poškození nemovitosti, údržba nebo problémy s vybavením v nabídce ubytování Airbnb, které by mohly mít vliv na bezpečnost hostů nebo které by hostům znemožnily přístup k základním nezbytnostem, jako je tekoucí voda. Plánovaných rekonstrukcí se toto netýká. Budeš požádán/a o předložení veškeré následující dokumentace:

  • Důkaz, že se pracuje na nápravě daného problému
  • Časový odhad dokončení oprav
  • Faktura za provedené opravy
  • Fotky škod

  Výpadky v dopravě, jejichž vinou se není možné do tvé oblasti dostat. Patří sem uzavírání silnic a rušení letů. Včetně uzavírek z důvodu přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení nebo silné bouře. Budeš požádán/a o předložení oznámení o uzávěrce silnice nebo dokumentace od letecké společnosti o zrušení letu a podpůrné dokumentace potvrzující, že není možné cestovat do cílové destinace.

  Zrušení vlaku, autobusu nebo trajektu bez možnosti náhradního spojení ve stejný den. Budeš požádán/a o předložení dokumentace, která jasně dokazuje, že dopravce v daný den své služby neprovozoval. Například snímku obrazovky webových stránek společnosti nebo odkazu na oficiální prohlášení dopravce.

  Okolnosti, které vyžadují zvláštní posouzení

  U těchto okolností není požadována konkrétní dokumentace, ale každý případ bude posuzovat speciální tým.

  Zrušené rezervace Vstřícných domovů. Další informace o Vstřícných domovech.

  Přírodní katastrofy, teroristické aktivity a občanské/politické nepokoje, které brání hostům v cestování do nebo z dané lokality nebo kvůli nim není bezpečné hosty ubytovat či přijmout.

  Epidemie choroby či onemocnění, které nečekaně postihne oblast nebo celou skupinu lidí. Netýká se stávajících nákaz, které jsou v oblasti typické – jako je například malárie v Thajsku nebo horečka dengue na Havaji. Veškeré aktualizace našich podmínek související s propuknutím nákazy a rozsah, v jakém budeme podmínky uplatňovat, budou určeny na základě oznámení Světové zdravotnické organizace a místních orgánů.

   Cestovní omezení uložená vládou, policejními složkami nebo armádou, která omezují cestování do nabídky ubytování nebo místa konání zážitku nebo z něj.

   Upozornění na bezpečností rizika či hrozby vydaná v místě nabídky ubytování nebo konání zážitku, případně v místě odjezdu hosta a jeho skupiny.

   Výpadky základních služeb v  místě ubytování či konání zážitku.

   Změny ve vízových nebo pasových povinnostech, které znemožňují cestování do dané destinace. Netýká se cestovních dokladů, které byly ztraceny nebo jim skončila platnost.

   Další kroky

   Pokud máš ověřeno, že tvá situace splňuje výše uvedené požadavky, nejprve zruš svoji rezervaci ubytování nebo Zážitku Airbnb. Jestliže bude důvod zrušení rezervace spadat do uznávaných polehčujících okolností, budeš informován/a, že rezervace splňuje podmínky pro zrušení bez sankcí a máš nárok na finanční náhradu v plné výši, pokud jsi host.

   Pokud tvá rezervace podmínky nesplňuje, pokračuj ve zrušení rezervace a poté nás kontaktuj a požádej o uplatnění nároku. Provedeme tě dalšími kroky, vyžádáme si dokumentaci a počkáme na prověření tvého případu naším týmem. Nároky musí být vzneseny do 14 dnů od zrušení rezervace.

   Související články
   Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?

   Přihlas se a získej individuální uživatelskou podporu

   Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
   Registrace