Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Aktualizace ohledně COVID-19
  Možnosti zrušení rezervace a vrácení peněz najdeš na stránce Pobytů po zvolení rezervace. Podmínky polehčujících okolností platí pouze pro určité rezervace. Aktuální informace poskytujeme 1. a 15. den v měsíci.

  Zákonná povinnost podnikatelů hostitelů v EU, nabízejících pronájem ubytování nebo jiné služby spotřebitelům na Airbnb

  Poznámka: Tato stránka slouží pouze k informativním účelům. Níže poskytnuté údaje nejsou zamýšleny jako právní rady. Pokud si nejsi jist/a, jak se tyto zákony vztahují na tebe, požádej o radu právníka nebo právního poradce.

  Kdy jednám jako právnická osoba na Airbnb?

  Podle zákona jednáš jako právnická osoba tehdy, souvisí-li tvé hostitelské aktivity na Airbnb s tvým obchodováním, podnikáním, živností nebo profesí. Pokud nabízíš ubytování či jiné služby jako firma nebo jako jediný vlastník ve světě offline, pak tvé hostitelské aktivity na Airbnb budou s největší pravděpodobností představovat také obchodní činnost. Jestliže sdílíš svůj domov nebo nabízíš jiné služby na Airbnb vedle tvých běžných podnikatelských aktivit nebo profese, bližší určení tvých aktivit na Airbnb záleží na několika faktorech. Za normálních okolností působíš jako firma tehdy, pronajímáš-li pravidelně svůj primární nebo sekundární domov, nebo když nabízíš ostatní služby v delším časovém období za účelem zisku. Tento seznam není úplný a i jiné aktivity mohou znamenat, že působíš jako firma.

  Pokud se něco z výše uvedeného vztahuje na tebe, pak máš zákonnou povinnost se na Airbnb prohlašovat za právnickou osobu.

  Jaké údaje musím jako právnická osoba (hostitel) poskytnout?

  Jsi-li hostitelem, který je v EU považován za firmu, musíš ve všech svých nabídkách jasně uvést následující informace:

  • Jméno tvé společnosti (připadá-li v úvahu) nebo název, pod kterým vystupuješ jako obchodník
  • Tvé celé jméno jako výhradního vlastníka nebo celé jméno/celá jména právního zástupce/právních zástupců tvé společnosti
  • Obchodní adresu společnosti (poštovní schránka není dostačující)
  • Tvé kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla
  • Tvé IČO a registrační číslo (připadá-li v úvahu)
  • Tvé DIČ (připadá-li v úvahu)
  • Podrobnosti o jakékoliv odpovědné obchodní komoře (připadá-li v úvahu)
  • Podrobnosti o jakémkoliv schématu povolení, pod které spadáš, včetně jména příslušného úřadu

  Ujisti se, že popisuješ své ubytování nebo služby přesně a úplně. Nevynechej žádné informace, které jsou pro hosty důležité. Jako firma máš rovněž povinnost hosta informovat o celkové ceně ubytování a poskytovaných služeb, včetně případných daní.

  Mají zákazníci, kteří si rezervují ubytování na Airbnb od právnické osoby (hostitele), nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů?

  Ne, dle článku 16 (l) směrnice EU o právech spotřebitelů, smlouvy, které se vztahují na poskytování ubytování jsou vyjmuty z nároku na odstoupení v případě, že je smlouva uzavřena na konkrétní datum nebo období trvání. Měl bys však své hosty upozornit na to, že nemají právo na odstoupení od smlouvy.

  Upozorňujeme, že to nemá vliv na práva hosta, která jsou v souladu se storno podmínkami, které jsi zvolil/a ve své nabídce.

  Jak mohu poskytnout obchodní údaje o mé společnosti na Airbnb?

  Pokud vystupuješ jako právnická osoba (hostitel), můžeš přidat a upravit obchodní údaje (tak jak je popsáno výše) v sekci Nastavení ve tvém účtu. Jakmile poskytneš své obchodní údaje, budou automaticky zobrazeny na stránce podrobností u všech tvých nabídek.

  Další informace pro právnické osoby:

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?