Přeskočit na obsah
Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Obecné informace o hostitelství ubytování

  Hostitelům doporučujeme, aby měli vždy přehled o svých povinnostech. Hostitelství přináší bohaté zkušenosti, zároveň je však určitým závazkem. Kromě Standardů pohostinnosti ti nabízíme několik postupů, které ti pomohou být zodpovědným hostitelem.*

  Zdraví a čistota

  Vylepšený úklid Airbnb v pěti krocích

  Aby byli hosté klidnější a abychom pomohli zamezit šíření COVID-19, zavedli jsme povinné bezpečnostní postupy proti šíření COVID-19, které musí dodržovat všichni členové komunity Airbnb. Hostitelé musí mezi jednotlivými pobyty dodržovat také úklid Airbnb v pěti krocích. Více informací najdeš v Informačním centru Airbnb.

  Místní úřady ve tvém regionu nebo zemi mohou také vydat pokyny pro zdraví a bezpečnost, které mohou zahrnovat povinné úklidové protokoly a pokyny pro sociální distancování. Jako hostitel máš odpovědnost za to, že se s místními pokyny seznámíš a budeš je dodržovat. Více informací o těchto pokynech pro zdraví a bezpečnost najdeš na našich stránkách zodpovědného hostitelství pro jednotlivé země.

  Bezpečnost

  Co mohu udělat, aby bylo mé ubytování bezpečné?

  Postupy v naléhavých situacích

  Kontaktní údaje

  Připrav pro hosty kontakty na místní bezpečnostní složky a nejbližší nemocnici. Připrav si – jak pro sebe, tak pro své hosty – přehledné kontakty na místní bezpečnostní složky. Také se s hosty domluv, jakým způsobem tě mohou kontaktovat v případě dotazů nebo problémů.

  Nezbytné potřeby

  Zajisti snadný přístup k lékárničce.

  Protipožární ochrana

  Zajisti funkční detektor kouře a oxidu uhelnatého a ujisti se také, že tvá nemovitost splňuje bezpečnostní předpisy platné ve tvé oblasti (např. mezinárodní stavební zákon). Měj funkční a řádně revidovaný hasicí přístroj.

  Nouzové východy

  Jasně označ únikový východ pro případ požáru a vyvěs ve svém domě plán únikové cesty.

  Minimalizuj rizika

  Soukromí

  Vždy dbej na soukromí hostů. Pokud je tvé ubytování nebo jeho okolí monitorováno bezpečnostními kamerami nebo jiným sledovacím zařízením, sděl tuto skutečnost hostům. Seznam se s platnými federálními, státními i místními zákony a dodržuj je.

  Obsazenost

  Urči si bezpečný limit pro počet ubytovaných osob – mohou se tím zabývat také místní vyhlášky.

  Přístup

  Pečlivě projdi svůj domov a zaměř se na místa, kde by mohli hosté upadnout nebo se zranit, a tato nebezpečí buď odstraň, nebo místa řádně označ. Schovej veškeré viditelné kabely. Zajisti, aby byla schodiště bezpečná a měla zábradlí. Odstraň nebo zamkni všechny předměty, které představují riziko pro hosty.

  Ochrana dětí

  Zajisti, aby byl tvůj domov bezpečný pro děti, nebo upozorni hosty na případná nebezpečí.

  Ovzduší

  Postarej se o řádnou ventilaci vnitřních prostor a ujisti se, že je ovládání teploty jasně označené a funkční. Postarej se, aby hosté věděli, jak bezpečně ovládat topení.

  Sousedé

  Na co mám myslet s ohledem na své sousedy?

  Pravidla budovy

  Nezapomeň svým hostům předat pravidla využívání společných prostor. Abychom předcházeli případným sporům, můžeš sousedy upozornit, že očekáváš hosty, a hostům připomenout, aby sousedy neobtěžovali (např. aby u nich neklepali nebo nezvonili s prosbou o vpuštění do budovy).

  Kouření

  Pokud je u tebe kouření zakázáno, upozorni na to hosty cedulemi. Pokud ti kouření nevadí, zajisti na vybraných místech popelníky.

  Parkování

  Předej hostům pravidla pro parkování v budově a sousedství.

  Hluk

  Připomeň hostům, aby nebyli příliš hluční. Popřemýšlej o tom, zda povolíš, aby se mohli hosté ubytovat s dětmi nebo domácími mazlíčky, nebo aby mohli pořádat večírky. Sepiš pravidla ohledně návštěv dalších lidí a zajisti, aby hosté znali tvá „pravidla pro večírky“.

  Domácí mazlíčci

  Pokud ti domácí mazlíčci nevadí, informuj hosty o místech, kam s nimi mohou na procházku, nebo o místních zvycích (např. uklízení po psech). Měj připraven záložní plán pro případ, že budou sousedé namítat něco proti domácímu mazlíčkovi tvého hosta (např. kontakt na hotel pro domácí mazlíčky).

  Domácí pravidla

  Aby ses vyhnul/a zbytečným nedorozuměním, zahrň výše uvedené informace do domácích pravidel na profilu nabídky na Airbnb.

  Povolení

  Koho bych měl/a informovat o tom, že hostím přes Airbnb?

  Smlouvy

  Projdi si smlouvy sdružení majitelů bytů nebo družstva (HOA, Co-Op) a ujisti se, že nezakazují pronájmy nebo nemají jiné restrikce týkající se hostitelství. Pokud se tě to týká, projdi si nájemní smlouvu a případně vše ověř s majitelem nemovitosti. Zvaž doplnění dodatku do smlouvy, který by zohlednil odpovědnosti a závazky všech stran.

  Spolubydlící

  Pokud máš spolubydlící, zvaž sepsání dohody, která bude obsahovat informace, jako například jak často plánuješ hostit, jak zajistíš dodržování domácích pravidel, nebo jestli se o svůj výdělek podělíš se spolubydlícím – pokud ti to přijde jako dobrý nápad.

  Sousedé

  Zvaž, jestli o svém hostitelství informovat sousedy, a sděl jim, jak máš zajištěno, aby je hosté nerušili.

  Dotované bydlení

  Pokud žiješ v obecním nebo dotovaném bydlení, mohou se na tebe vztahovat zvláštní pravidla. Případné otázky by ti měl zodpovědět správce nemovitosti.

  Obecné předpisy

  Které místní předpisy se na mě vztahují?

  Daně

  Informuj se o všech případných místních daních nebo požadavcích na živnostenská oprávnění. Může se jednat například o hotelovou daň / daň z přechodného bydlení, prodeje a ostatní daně z obratu, kupříkladu daň z přidané hodnoty (DPH), daň ze zboží a služeb (GST) nebo daň z příjmů.

  Povolení nebo registrace

  Informuj se o všech předpisech ohledně povolení, územního plánování, bezpečnosti a zdravotních předpisech, které se na tebe mohou vztahovat. Informace ohledně těchto předpisů získáš od řídících orgánů, které mají na starosti územní plán ve tvé oblasti.

  Kontrola/fixace nájmu

  Pokud žiješ v domě s kontrolovaným či fixovaným nájmem, mohou se na tebe vztahovat zvláštní pravidla. Pro více informací ohledně tohoto tématu se obrať na místní radu zabývající se otázkami nájemného.

  Pojištění

  Jaké pojištění si mám zajistit ke krytí domova?

  Hostitelská záruka

  Airbnb ti poskytuje Hostitelskou záruku, avšak uvědom si, že tato záruka nenahrazuje pojištění majitelů ani nájemců nemovitostí.

  Základní krytí

  Projdi své pojištění nájemce nebo majitele nemovitosti se zástupcem pojišťovny a ujisti se, že máš odpovídající krytí.

  Odpovědnost

  Zajisti si vhodné krytí odpovědnosti a ochranu nemovitosti.

  Více informací o Airbnb najdeš v našich často kladených otázkách.

  * Upozorňujeme, že Airbnb nemá kontrolu nad počínáním hostitelů a zříká se veškeré odpovědnosti. Neplnění povinností ze strany hostitelů může vést až k pozastavení jejich činnosti nebo k odstranění ze stránek Airbnb.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?