Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Jak zachází Airbnb s kaucemi?

  Kauci může vyžadovat buď Airbnb, nebo hostitel. Žádosti o kauci ze strany Airbnb závisí na vybavení domova a/nebo načasování rezervace a nikdy nejsou vyžadovány na základě rasy, národnosti, etnického původu, pohlaví, genderové identity nebo věku.

  Kauce, které požaduje Airbnb

  Dva dny před začátkem pobytu bude na tvé platební metodě zablokována autorizační částka kauce. Nebude ti nic účtováno, ale autorizace znamená, že k těmto finančním prostředkům nebudeš mít přístup, dokud nebudou uvolněny. Pokud například platíš kreditní kartou s celkovým kreditním limitem 5 000 USD a kauce činí 500 USD, limit tvé kreditní karty bude 4 500 USD, dokud nebude blokace uvolněna.

  Pokud během tvého pobytu nedojde k žádné škodě na majetku, bude blokace 500 USD na tvé kartě uvolněna 14 dní po tvém odjezdu nebo před příjezdem dalšího hosta. Uvolnění finančních prostředků může tvé bance zabrat 3 až 12 pracovních dnů. Pokud se ukáže, že blokaci kauce nemůžeme schválit, upozorníme tě e-mailem a budeš mít 12 hodin na použití jiné platební metody. Pokud na naše upozornění nebudeš reagovat, tvoji rezervaci zrušíme a vrátíme ti peníze.

  Ověř si, že máš na své platební metodě k dispozici dostatek peněz na pokrytí kauce. (Pokud tak neučiníš, Airbnb nenese odpovědnost za žádné přidružené poplatky, včetně poplatků za přečerpání limitu.)

  Kauce požadovaná hostitelem

  Někteří hostitelé u své nabídky požadují kauci. Částku v rozmezí 100 až 5 000 USD nastavuje hostitel, nikoliv Airbnb. Pokud jsi host a rezervuješ nabídku s kaucí požadovanou hostitelem, tuto částku uvidíš před provedením rezervace.

  Kauce požadované hostitelem se od kaucí, které požaduje Airbnb, liší tím, že u nich nedochází k zablokování autorizační částky. Hostům bude kauce stržena pouze v případě, když se hostitel rozhodne ji nárokovat. Částka, kterou hostitel bude požadovat, nemusí být stejná jako kauce – bude záviset na závažnosti škod.

  Pokud hostitel podá žádost o vyplacení kauce, bude s ní nakládáno v souladu s podmínkami Hostitelské záruky. Hostitelská záruka Airbnb je program, který poskytuje hostitelům domovů ochranu pro případ škod na majetku až do výše 1 milionu USD. V rámci tohoto programu jsou hostitelé povinni poskytnut dokumentaci o poškozených nebo chybějících položkách a požádat hosta o náhradu prostřednictvím našeho zabezpečeného Centra řešení problémů, a to do 14 dnů od jeho odjezdu nebo před příjezdem dalšího hosta (podle toho, co nastane dříve). Pokud host není ochoten nebo schopen kauci uhradit, může hostitel zapojit Airbnb.

  Před vyžadováním kauce by hostitelé měli pochopit, že ne všechny škody na majetku způsobené hosty spadají pod podmínky Hostitelské záruky. Výjimky mohou zahrnovat všeobecné úklidové služby, běžné opotřebení a nefyzické škody, jako jsou pokuty za kouření a porušení domácích pravidel.

  Jak kauce funguje, když nastane problém

  Pokud nastane problém během tvého pobytu, a to buď u kaucí vyžádaných Airbnb, nebo hostitelem, bude proces vyřizování nároků fungovat stejně. Hostitel může incident nahlásit a žádost o část nebo celou kauci odeslat do 14 dnů od odjezdu hosta nebo před příjezdem nového hosta – podle toho, co nastane dříve.

  Zjisti více o tom, co se stane, pokud hostitel požádá o vyplacení kauce.

  Poznámka: Všechny platby, včetně kaucí, by měly být vždy prováděny přes Airbnb. Nikdy neprováděj finanční transakce mimo stránky Airbnb. Zjisti více o tom, co dělat, pokud budeš požádán/a o platbu mimo webové stránky Airbnb.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?
  Související články