Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Kauce

  Kauci může vyžadovat buď Airbnb, nebo hostitel. Žádosti o zaplacení kauce ze strany Airbnb závisí na vybavení domova a/nebo načasování rezervace a nikdy nejsou vyžadovány na základě rasy, národnosti, etnického původu, pohlaví, genderové identity nebo věku.

  Kauce, které požaduje Airbnb

  Dva dny před začátkem pobytu bude na tvé platební metodě zablokována autorizační částka kauce. Nebude ti nic účtováno, ale autorizace znamená, že k těmto finančním prostředkům nebudeš mít přístup, dokud nebudou uvolněny. Pokud například platíš kreditní kartou s celkovým kreditním limitem 5 000 USD a kauce činí 500 USD, limit tvé kreditní karty bude 4 500 USD, dokud nebude blokace uvolněna.

  Pokud během tvého pobytu nedojde k žádné škodě na majetku, bude blokace 500 USD na tvé kartě uvolněna 14 dní po tvém odjezdu nebo před příjezdem dalšího hosta. Uvolnění finančních prostředků může tvé bance zabrat 3 až 12 pracovních dnů. Pokud se ukáže, že blokaci kauce nemůžeme schválit, upozorníme tě e-mailem a budeš mít 12 hodin na použití jiné platební metody. Pokud na naše upozornění nebudeš reagovat, tvoji rezervaci zrušíme a vrátíme ti peníze.

  Ověř si, že máš na své platební metodě k dispozici dostatek peněz na pokrytí kauce. (Pokud tak neučiníš, Airbnb nenese odpovědnost za žádné přidružené poplatky, včetně poplatků za přečerpání limitu.)

  Kauce požadované hostitelem

  Někteří hostitelé požadují kauci. Částku v rozmezí 100 až 5 000 USD nastavuje hostitel, nikoliv Airbnb. Pokud jsi host a rezervuješ si nabídku s kaucí požadovanou hostitelem, bude ti částka kauce zobrazena před zamluvením rezervace.

  Kauce požadované hostitelem se od kaucí, které požaduje Airbnb, liší tím, že u nich nedochází k zablokování částky. Hostům bude kauce stržena pouze v případě, když se hostitel rozhodne ji nárokovat. Částka o kterou bude hostitel žádat se bude odvíjet od závažnosti způsobené škody, tudíž nemusí být stejná jako výše kauce.

  Když hostitel podá žádost o vyplacení kauce, bude s ní nakládáno v souladu s Podmínkami ochrany hostitelů proti škodám. Ochrana hostitelů proti škodám je součástí programu AirCover, který hostitelům Airbnb poskytuje ochranu od A do Z.

  Jak funguje kauce, když nastane problém

  Pokud během tvého pobytu nastane problém, bude proces výběru kauce fungovat stejně jak u kaucí, které si vyžádalo Airbnb, tak u kaucí, které požadoval hostitel. Hostitel může incident nahlásit a žádost o část nebo celou kauci odeslat do 14 dnů od odjezdu hosta.

  Pamatuj: Všechny platby včetně kaucí by měly být vždy prováděny přes Airbnb. Nikdy neprováděj finanční transakce mimo stránky Airbnb. Zjisti více o tom, co dělat, pokud budeš požádán/a o platbu mimo webové stránky Airbnb.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?

  Související články