Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Aktualizace ohledně COVID-19
  Pokud se tvé cestovní plány změnily kvůli COVID-19, můžeš změnit nebo zrušit rezervaci na stránce svého pobytu.

  U.S. Legal Links

  Níže najdeš sbírku zákonů USA týkajících se diskriminace.

  Federální

  Přiměřené bydlení:

  • Civil Rights Act of 1964 (antidiskriminační zákon), Title XIII (Fair Housing Act/Fair Housing Amendments Act), 42 U.S.C. §§ 3604, 3606 (rasa, barva pleti, víra, pohlaví, rodinný stav, “hendikep” nebo národnost); viz také 42 U.S.C. §§ 3602, 3607 (definice, výjimky)

  Veřejná ubytování:

  Alabama

  Přiměřené bydlení:

  Veřejná ubytování:

  Aljaška

  Přiměřené bydlení:

  Veřejná ubytování:

  • Alaska Stat. § 18.80.230 (pohlaví, fyzické nebo mentální postižení, manželský stav, rodinný stav, změny rodinného stavu, těhotenství, rodičovství, rasový původ, víra, barva pleti, nebo národnost); viz také Alaska Stat. § 18.80.300 (definice)

  Arizona

  Přiměřené bydlení:

  Veřejná ubytování:

  Arkansas

  Přiměřené bydlení:

  Veřejná ubytování:

  Kalifornie

  Přiměřené bydlení:

  Veřejná ubytování:

  • Unruh Civil Rights Act, Cal. Civ. Code §§ 51, 51.2 (Division 1, Part 2) (pohlaví, rasa, barva pleti, víra, původ, národnost, postižení, zdravotní stav, genetická informace, manželský stav, sexuální orientace, státní příslušnost, primární jazyk nebo emigrační status; věk)

  Colorado

  Přiměřené bydlení:

  Veřejná ubytování:

  Connecticut

  Přiměřené bydlení:

  Veřejná ubytování:

  Delaware

  Přiměřené bydlení:

  Veřejná ubytování:

  District of Columbia

  Přiměřené bydlení:

  • D.C. Code § 2-1402.21 (rasa, barva pleti, víra, národnost, pohlaví, věk, manželský stav, fyzický vzhled, sexuální orientace genderová identita nebo vyjádření, rodinný stav, rodinné závazky, postižení, imatrikulace, politická příslušnost, zdroj příjmu, status oběti domácího násilí nebo místo bydliště nebo aktivita jakéhokoliv jednotlivce); viz také D.C. Code § 2-1402.24 (exceptions); D.C. Code § 2-1401.05 (diskriminace na základě pohlaví včetně diskriminace z důvodu těhotenství, porodu, souvisejícího zdravotního stavu, kojení, nebo zdravotní rozhodnutí týkající se reprodukce)

  Veřejná ubytování:

  • D.C. Code § 2-1402.31 (rasa, barva pleti, víra, národnost, pohlaví, věk, manželský stav, fyzický vzhled, sexuální orientace genderová identita nebo vyjádření, rodinný stav, rodinné závazky, genetická informace, postižení, imatrikulace, politická příslušnost, zdroj příjmu nebo místo bydliště nebo aktivita jakéhokoliv jednotlivce); viz také D.C. Code § 2-1401.05 ( diskriminace na základě pohlaví včetně diskriminace z důvodu těhotenství, porodu, souvisejícího zdravotního stavu, kojení, nebo zdravotní rozhodnutí týkající se reprodukce)

  Florida

  Přiměřené bydlení:

  Veřejná ubytování:

  Georgie

  Přiměřené bydlení:

  • Ga. Code Ann. §§ 8-3-202, 8-3-203 (rasa, barva pleti, víra, pohlaví, postižení nebo hendikep, rodinný stav nebo národnost); viz také Ga. Code Ann. §§ 8-3-201, 8-3-205 (definice, výjimky)

  • Ga. Code Ann. § 30-4-3 (nevidomé osoby, osoby se zrakovým postižením, osoby s fyzickým postižením a hluché osoby; každá celkově nebo částečně zrakově postižená osoba, každá tělesně postižená osoba, a každá neslyšící osoba, která má vodícího psa nebo služebního psa nebo nebo která obdrží vodícího psa nebo služebního psa a každá osoba zapojená do cvičení vodícího psanebo služebního psa); viz také Ga. Code Ann. § 30-4-1 (definice)

  Veřejná ubytování:

  • Ga. Code Ann. § 30-4-2 (nevidomé osoby, osoby se zrakovým postižením, osoby s fyzickým postižením, a neslyšící osoby; všechny celkově nebo částečně zrakově postižené osoby s vodícím psem; každá tělesně postižená osoba a neslyšící osoba se služebním psem); viz také Ga. Code Ann. § 30-4-1 (definice)

  Guam

  Přiměřené bydlení: