Přeskočit na obsah
Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Co je asistenční zvíře?

  Na Airbnb zahrnuje asistenční zvíře všechny z níže uvedených pojmů:

  Asistenční zvíře: Pes, který je vycvičen k výkonu práce nebo úkolů, které pomáhají člověku s postižením, a to jak fyzickým, smyslovým, psychiatrickým, duševním nebo mentálním. Tato zvířata jsou rovněž známá pod názvy „vodící“ psi, asistenční a signální psi, záchranářská zvířata nebo pomocná zvířata. Příklady úkolů, které může asistenční zvíře vykonávat, zahrnují, ale nejsou omezeny na:

  • Pomoc nevidomému nebo slabozrakému jednotlivci s orientací a jinými úkoly
  • Upozorňování neslyšících nebo nedoslýchavých osob na přítomnost lidí nebo zvuků
  • Poskytování nenásilné ochrany nebo záchranářských prací
  • Tažení invalidního vozíku
  • Pomoc jednotlivci během záchvatu
  • Upozorňování osob na přítomnost alergenů
  • Donesení předmětů jako jsou léky či telefon
  • Poskytování psychické podpory a pomoc s rovnováhou a stabilitou u osob s postižením pohyblivosti
  • Pomoc osobám s psychiatrickým nebo neurologickým postižením, předcházením nebo přerušením destruktivního chování

  Zvíře pro emocionální podporu: Definice asistenčních zvířat na Airbnb zahrnuje rovněž zvířata pro emocionální podporu. Mezi ně se řadí zvířata, která se používají jako součást léčby a/nebo terapie pro pomoc s každodenními praktickými činnostmi. Nejedná se o určitý druh zvířete a toto zvíře nemusí být profesionálně vycvičeno. Tato zvířata se občas nazývají terapeutická zvířata.

  Jsou hostitelé povinni přijmout asistenční zvířata?

  Všeobecně platí, že ano, ledaže by bylo přítomností zvířete ohroženo zdraví nebo bezpečnost (podívej se níže). Na Airbnb si uvědomujeme, že asistenční zvířata nejsou stejná, jako domácí mazlíčci a že mají pro své majitele rozhodující význam. Tak, jak je uvedeno v našich Nediskriminačních zásadách, od našich hostitelů očekáváme, že vyhoví rezervacím, které vyžadují přítomnost asistenčního zvířete a to i v případech, kdy jejich domácí pravidla uvádějí „zákaz domácích mazlíčků”.

  Kdy může hostitel požádat hosta o odstranění asistenčního zvířete z nemovitosti?

  Hostitel může požádat hosta o odstranění asistenčního zvířete, když:

  1. Je zvíře neovladatelné a osoba, která je za zvíře zodpovědná nepřijme účinná opatření k jeho kontrole
  2. Zvíře není zvyklé na život v domácnosti

  V obou případech musí hostitel umožnit hostům využití ubytování bez zvířete, v případě, že se tak hosté rozhodnou. Vzhledem k jejich roli při poskytování pomoci či emocionální podpory, by neměla být asistenční zvířata ponechána v ubytování o samotě.

  Musí hosté oznámit přítomnost asistenčního zvířete před provedením rezervace?

  Nemusí. I když nejsou hosté povinni přítomnost asistenčního zvířete před provedením rezervace oznamovat, vždy doporučujeme transparentní komunikaci, která zajistí hladký průběh rezervace pro všechny.

  Mohu si za ubytování asistenčního zvířete účtovat poplatek nebo navýšit poplatek za úklid?

  Ne, dle Nediskriminačních zásad Airbnb nemohu hostitelé účtovat hostům poplatky za asistenční zvířata.

  Mohu si vyžádat doklady asistenčního zvířete?

  Airbnb nevyžaduje při cestování s asistenčním zvířetem žádné doklady. Ve Spojených státech nemusí hosté poskytovat žádné doklady pro asistenční zvíře a neexistuje žádný právně uznávaný certifikační proces pro asistenční zvířata. Když host uvede, že má asistenční zvíře, hostitel se může dotázat:

  1. Zda je přítomnost asistenčního zvířete nutná z důvodu zdravotního postižení
  2. Na jakou práci nebo úkoly je zvíře vycvičené

  V případě, že cestuješ mimo Spojené státy, pamatuj, že se požadavky mohou lišit. Airbnb si uvědomuje, že v některých jurisdikcích mohou platit zákazy pro všechna zvířata včetně těch asistenčních a my samozřejmě po hostitelích nevyžadujeme, aby porušovali místní zákony nebo aby dělali něco, z čeho by pro ně vyvstala právní odpovědnost.

  Může hostitel požadovat finanční kompenzaci v případě, že zvíře způsobí v nabídce ubytování škody, které překračují běžné opotřebení?

  Ano, tak jako má hostitel právo si ponechat část nebo celou kauci v případě, že škodu způsobí host. I když bývají asistenční zvířata dobře vycvičená a způsobení škody je proto málo pravděpodobné, v případech, kdy ke škodě přece jen dojde, jsou hostitelé chráněni Hostitelskou zárukou a kaucí.

  Co když mám obavy o zdraví nebo bezpečnost vyplývající z přítomnosti asistenčního zvířete?

  Je velmi důležité si uvědomit, že asistenční zvířata, ať už jde o vodícího psa nebo zvíře pro emocionální podporu, jsou důležitým pomocníkem, díky kterému je host schopen cestovat. Nicméně, pokud tvá nabídka ubytování zahrnuje společné prostory a přítomnost asistenčního zvířete by způsobila zdravotní nebo bezpečnostní riziko tobě či ostatním osobám ve tvé domácnosti (např. alergie nebo přítomnost domácího mazlíčka, který se nesnese s jinými zvířaty), nebudeme od tebe vyžadovat, abys ubytoval/a hosty s asistenčním zvířetem. Při komunikaci s hosty na toto téma buď upřímný/upřímná a zdvořilý/zdvořilá. V popise nabídky bys měl/a také upozornit na možné alergické reakce nebo bezpečnostní rizika v souvislosti s přítomností tvých domácích mazlíčků ve společných prostorech.

  Rezervace mi byla zamítnuta kvůli mému asistenčnímu zvířeti. Co mám dělat?

  Airbnb bere zprávy o diskriminaci v naší komunitě velmi vážně.

  Pokud jsi přesvědčen/a, že jsi na naší platformě diskriminaci zaznamenal/a, žádáme tě o nahlášení vyplněním tohoto formuláře. Sděl nám prosím konkrétní podrobnosti a označ osobu, o které si myslíš, že porušila naše Nediskriminační zásady. Zprávy nebo obsah, o kterých si myslíš, že porušují naše podmínky, můžeš rovněž označit vlaječkou. Více informací o procesu označování je k dispozici zde.

  Danou situaci prošetříme a v případě, že budeme potřebovat nějakou další dokumentaci, tě budeme kontaktovat. Abychom zajistili, že najdeš ubytování, nabídneme ti rovněž osobní pomoc při rezervování.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?