Přeskočit na obsah
Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  San Luis Obispo County, CA (Nezačleněné oblasti)

  San Luis Obispo County, Kalifornie (Nepřiřazené oblasti)

  Pokud se rozhoduješ, jestli se stát hostitelem na Airbnb, je důležité, abys porozuměl/a místním zákonům. Protože jsme pouze platformou a tržištěm, neposkytujeme právní poradenství, ale rádi bychom ti nabídli užitečné odkazy, které ti pomohou porozumět zákonům a nařízením, vztahujících se na nepřiřazené oblasti v San Luis Obispo County. Tento seznam sice není kompletní, ale je dobrým začátkem k prostudování místních zákonů. Pokud máš otázky, obrať se na okresní úřad pro přidělování licencí k rekreačním pronájmům, kontaktuj Správce daně v County of San Luis Obispo, nebo vše konzultuj s místním právníkem nebo daňovým poradcem.

  Licence na krátkodobé pronájmy

  • Provozovatelé krátkodobých pronájmů v San Luis Obispo County musí získat platnou živnostenskou licenci od místního úřadu. San Luis Obispo County požaduje po hostitelích osobní podání žádosti. Licence musí být každoročně obnovována. Více se dozvíš na stránce pro udělování licencí k rekreačním pronájmům.

  Oprávnění k ubytovávání

  • Požadavek zveřejnění okresní živnostenské licence. Číslo okresní živnostenské licence musíš uvést u své nabídky ubytování. Číslo živnostenské licence (County Business License number) přidáš ke své nabídce ze Správy nabídky a kalendáře > Lokalita (v sekci nabídky).  Do pole „číslo registrace nebo licence“ napiš číslo licence ve formátu požadovaném pro San Luis Obispo County. Formát je 7místné číslo, které je v levém horním rohu licence (County Business License).  Formát je: Č. XXXXXXX.  Příklad: Č. 9999901.

  • Další pravidla. Je také důležité znát a dodržovat další zavazující smlouvy, jako jsou nájemní smlouvy, pravidla bytových družstev, HOA (sdružení majitelů bytů) nebo pravidla organizací nájemníků. Pročti si nájemní smlouvu a informuj se u majitele nemovitosti, je-li to relevantní. Pokud nemovitost nevlastníš, musíš získat písemný souhlas od jejího majitele, abys mohl/a získat licenci k provozování krátkodobých pronájmů.

  Požadavky na provozování nabídky ubytování

  Angažujeme se v jednáních s místními úřady, abychom jim pomohli lépe porozumět přínosu Airbnb pro místní komunitu. V místech, kde je to potřeba, budeme nadále usilovat o změny, které obyčejným lidem umožní pronajímat vlastní domovy.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?