Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Aktualizace ohledně COVID-19
  Rezervaci můžeš změnit nebo zrušit na své palubovce. Máš-li dotazy ohledně 250 milionů USD, které mají pomoci hostitelům zasaženým rušením rezervací, navštiv Informační centrum.

  Zážitky zahrnující jídlo

  Tato informační stránka tě seznámí s některými zákony a registračními požadavky, které se mohou vztahovat na tvé zážitky na Airbnb.

  Upozorňujeme, že informace zde uvedené jsou obecné, neúplné a nemají sloužit jako právní poradenství. Stránky upozorňují na různé typy pravidel, která se mohou vztahovat na tvůj zážitek, a pomohou ti pochopit některé věci, které je třeba zvážit v souvislosti s jeho organizací.

  Různé země, státy a města mají různé licenční požadavky a pravidla a je tvou povinností je dodržovat. Tyto stránky nejsou určeny k vysvětlení konkrétních pravidel, která platí ve tvé jurisdikci nebo pro tvou konkrétní situaci, ani nenahrazují právní poradenství. Pokud nevíš, jak se místní zákony nebo tyto informace vztahují na tebe nebo tvé zážitky, doporučujeme, aby sis to ověřil/a u oficiálních zdrojů nebo vyhledal/a právní pomoc.

  Měj na paměti, že tyto informace neaktualizujeme v reálném čase, a proto by ses měl/a ujistit, že se zákony ani postupy v poslední době nezměnily.*

  Jaké jsou základní principy u všech zážitků zahrnující jídlo?

  Většina zemí má zdravotní a bezpečnostní pravidla týkající se manipulace s jídlem a jeho podávání. Je dobré mít na paměti zdraví a bezpečnost svých hostů. Doporučujeme například:

  • Seznámit se s informacemi z oficiálních zdrojů nebo vyhledat právní radu, a porozumět pravidlům, která se vztahují na manipulaci s jídlem a jeho podáváním.
  • Je-li součástí tvého zážitku vaření nebo podávání jídla (včetně servírování jídla, které připravil někdo jiný), je důležité, aby s ním bylo manipulováno bezpečně, v hygienických podmínkách a v souladu s místními potravinovými zákony.
  • Předem se svých hostů zeptej, jestli nemají potravinové alergie nebo zda neexistují nějaká náboženská nebo filozofická omezení, která by mohla mít vliv na typ jídla, které mohou konzumovat.
  • Pokud uvažuješ, že na zážitku budeš mít alkohol, je vhodné se podívat na naši stránku s příslušnými informacemi.

  Chci svým hostům podávat domácí jídlo. Měl/a bych se řídit nějakými konkrétními pravidly?

  Uvažuješ-li o podávání doma připraveného jídla platícím hostům nebo o přípravě jídla na místě, kde se obvykle nedělá (jako je například podniky typu „pop-up“), je důležité si položit otázku, zda se to nevztahují místní zákony.

  Ve většině jurisdikcí jsou regulovány činnosti, jako je manipulace, podávání a prodej potravin nebo poskytování služeb souvisejících s poskytováním potravin veřejnosti. To znamená, že na některých místech může být pro výkon těchto činností nejprve nutné se zaregistrovat, a případně získat osvědčení nebo licenci od veřejného nebo místního zdravotnického oddělení. Ve většině případů pravděpodobně existují hygienická kritéria, která musí být splněna. V některých jurisdikcích mohou platit také předpisy ohledně stravovacích služeb, a to i v případě, že jídlo nepřipravuješ osobně, nebo když ho nabízíš zdarma.

  Ještě něco dalšího, na co bych měl/a pamatovat?

  Někde může být nezbytností získat obecnou obchodní licenci, aby bylo možné prodávat potraviny veřejnosti.

  Je dobré se poradit s odpovědnými místními úřady a zjistit, zda nějaká místní pravidla neomezují způsob, jakým může být nemovitost pro tvůj zážitek využita.

  Měl/a by ses také podívat, jaká daňová pravidla se mohou vztahovat na tvoji aktivitu, a zkontrolovat, zda nemáš zákonnou povinnost opatřit si specifické pojištění.

  Pokud tvůj zážitek kombinuje jídlo s další aktivitou (například s návštěvou více restaurací), projdi si naše další informační sekce, jako je Zodpovědné hostitelství u prohlídek nebo zážitků souvisejících s cestováním, a zjisti, zda se na tvou aktivitu nevztahují nějaká další pravidla.

  Nakládání s jídlem může být komplikované. Pokud nemáš jasno ohledně svého zážitku, doporučujeme ti, aby ses obrátil/a přímo na místní zdravotnické oddělení nebo aby sis promluvil/a s právníkem, vše s ním prodiskutoval/a ujistil/a se, že máš vše v souladu s místními zákony, včetně zdravotních, daňových a pojistných povinností.

  * Upozorňujeme, že Airbnb nemá žádnou kontrolu nad chováním hostitelů a zříká se veškeré odpovědnosti.

  Společnost Airbnb neodpovídá za spolehlivost nebo správnost informací obsažených v odkazech na stránky třetích stran (včetně všech odkazů na právní předpisy a nařízení).

  Pokud hostitelé nesplní své povinnosti, může to mít za následek pozastavení činnosti nebo odstranění z webových stránek Airbnb.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?