Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Aktualizace ohledně COVID-19
  Možnosti zrušení rezervace a vrácení peněz najdeš na palubovce. Rezervace způsobilé podle podmínek polehčujících okolností mohou být zrušeny před příjezdem, a to bez sankcí nebo vlivu na status Superhostitele.

  Zážitky zahrnující alkohol

  Tato informační stránka tě seznámí s některými zákony a registračními požadavky, které se mohou vztahovat na tvé zážitky na Airbnb.

  Upozorňujeme, že informace zde uvedené jsou obecné, neúplné a nemají sloužit jako právní poradenství. Stránky upozorňují na různé typy pravidel, která se mohou vztahovat na tvůj zážitek, a pomohou ti pochopit některé věci, které je třeba zvážit v souvislosti s jeho organizací.

  Různé země, státy a města mají různé licenční požadavky a pravidla a je tvou povinností je dodržovat. Tyto stránky nejsou určeny k vysvětlení konkrétních pravidel, která platí ve tvé jurisdikci nebo pro tvou konkrétní situaci, ani nenahrazují právní poradenství. Pokud nevíš, jak se místní zákony nebo tyto informace vztahují na tebe nebo tvé zážitky, doporučujeme, aby sis to ověřil/a u oficiálních zdrojů nebo vyhledal/a právní pomoc.

  Měj na paměti, že tyto informace neaktualizujeme v reálném čase, a proto by ses měl/a ujistit, že se zákony ani postupy v poslední době nezměnily.*

  Plánuji do svého zážitku zahrnout alkohol, je něco, na co bych měl/a myslet?

  Ano. Pokud chceš do svého zážitku zahrnout i alkohol, radíme ti, abys měla na paměti bezpečnost svých hostů i tu svou.

  Bezpečné zážitky nezahrnují podávání alkoholu hostům:

  • Kteří nedosáhli zákonné věkové hranice pro pití alkoholu
  • Kteří budou řídit nebo obsluhovat jakýkoli typ vozidla nebo mechanické zařízení
  • Kteří se zdají být pod vlivem alkoholu nebo o kom víš, že má v úmyslu řídit
  • Kteří tě informovali, že jsou nemocní, že mají problém s užíváním alkoholu nebo se toho nechtějí účastnit
  • Kteří se účastní zážitku, kde jakákoli zbývající část aktivit zahrnuje fyzickou aktivitu (například jóga, plavání, turistika, jízda na kole) nebo obsluhu strojů, či jinou činnost, která by byla pod vlivem alkoholu nebezpečná

  Chceme ti připomenout, že ve většině jurisdikcí je prodej alkoholu nebo konzumace alkoholu těmi, kteří nedosáhli zákonné věkové hranice pro pití alkoholu, trestán pokutami a trestně právními sankcemi.

  Potřebuji licenci pro podávání alkoholu u mě doma, na soukromé akci nebo v přírodě?

  Abys mohl/a prodávat alkohol svým hostům, obecně platí, že buď potřebuješ licenci nebo dodavatele s oprávněním prodávat alkohol. Pamatuj, že z mnoha důvodů není možné získat licence pro prodej alkoholu v soukromých bydlištích. Prodej alkoholu je, když:

  • Alkohol prodáváš přímo svým hostům (např. jim účtuješ skleničku vína, kterou servíruješ)
  • Alkohol prodáváš svým hostům nepřímo (například, když poplatek za víno, které servíruješ svým hostům zahrneš do ceny zážitku)

  Zde je několik dalších věcí, o kterých bys měl/a před pořádáním zážitku zahrnujícího alkohol popřemýšlet:

  • Můžeš mít povinnost získat licenci, pokud hostíš zážitek, který propaguješ jako BYO (přines si vlastní alkohol), v závislosti na jurisdikci a konkrétním zážitku.
  • Některé jurisdikce mají omezení na hodiny, během kterých můžeš podávat alkohol.
  • Jiné jurisdikce mají omezení, která mohou ovlivnit způsob, jakým můžeš inzerovat zážitek zahrnující alkohol.
  • Rovněž existují jurisdikce zakazují používání, distribuci nebo prodej nápojů s práškovým nebo koncentrovaným alkoholem.

  Obecně bys neměl/a potřebovat licenci k hostitelství zážitku zahrnujícího alkohol podávaný licencovaným podnikem nebo cateringovým dodavatelem. Někde však může být povolení nebo licence povinná, pokud navštívíte více licencovaných podniků.

  Má lokalita zážitku vliv na to, na co musím myslet?

  Pokud tvůj zážitek zahrnuje konzumaci, prodej nebo distribuci alkoholu na veřejném místě, včetně veřejných pozemků nebo parků, budou pravděpodobně v platnosti další předpisy, omezení nebo zákazy, které bys měl/a zvážit před tím, než svůj zážitek nabídneš.

  Pokud máš pochybnosti ohledně tvého zážitku, doporučujeme ti, aby ses poradil/a s orgánem zabývajícím se nařízeními týkajícími se alkoholu nebo vše konzultoval/a s právníkem pro potvrzení, že je zážitek v souladu s místními zákony, včetně zdravotních, daňových a pojistných povinností.

  * Upozorňujeme, že Airbnb nemá žádnou kontrolu nad chováním hostitelů a zříká se u nich veškeré odpovědnosti. Neplnění povinností hostitelů může vyústit v pozastavení aktivity nebo k odstranění ze stránek Airbnb.

  Airbnb neodpovídá za hodnověrnost nebo správnost informací obsažených v odkazech na stránky třetích stran (včetně všech odkazů na právní předpisy a směrnice).

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?