Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Aktualizace ohledně COVID-19
  Možnosti zrušení rezervace a vrácení peněz najdeš na stránce Pobytů po zvolení rezervace. Podmínky polehčujících okolností platí pouze pro určité rezervace. Aktuální informace poskytujeme 1. a 15. den v měsíci.

  Jsem uživatelem Airbnb, jak mohu uplatnit své právo týkající se využívání mých údajů?

  Tato stránka poskytuje všeobecné informace o tom, jak kontaktovat Airbnb za účelem uplatnění práv na ochranu osobních údajů podle platných zákonů. Máš-li dotazy týkající se soukromí nebo ochrany osobních údajů na Airbnb, můžeš nám poslat e-mail.

  Obsah

  Deaktivace účtu

  Jak deaktivovat účet

  Když deaktivuješ účet, budou všechny stávající rezervace, které máš jako hostitel nebo host, považovány za automaticky zrušené a budou uplatněny příslušné storno podmínky. Budeš-li v budoucnu chtít deaktivovaný účet znovu otevřít, budeš nás muset kontaktovat.

  Svůj účet můžeš deaktivovat sám/sama prostřednictvím Správy údajů.

  Chceš-li místo deaktivace účtu deaktivovat nabídku, zjisti jak.

  Svůj účet můžeš znovu aktivovat tím, že nás kontaktuješ.

  Smazání účtu

  Smazání účtu znamená trvalé smazání osobních údajů a uzavření účtu na Airbnb. Smazání nelze zvrátit.

  Po zpracování žádosti budou tvé údaje trvale odstraněny (s výjimkou určitých informací, které podle zákona musíme zachovat, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů). To znamená, že ti již nebudeme moci poskytovat naše služby, a pokud se v budoucnu rozhodneš znovu použít Airbnb, budeš si muset založit nový účet.

  Jak smazat účet

  Svůj účet a související údaje můžeš smazat v sekci Správa údajů.

  Přístup k údajům

  Většinu hlavních informací ve svém účtu můžeš vidět na své palubovce Airbnb.

  Získání kopie některých nebo všech osobních údajů, které o tobě Airbnb uchovává

  O plnou kopii údajů můžeš požádat v sekci Správa údajů.

  Přenositelnost údajů

  Právo na přenositelnost

  Pokud toto právo uplatníš, můžeš požádat o zaslaní určitých osobních údajů, které jsi poskytl/a Airbnb, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  Uplatnění práva na přenositelnost

  Úplnou kopii svých údajů si můžeš stáhnout v sekci Správa údajů.

  Odhlášení z marketingové komunikace

  Využij své právo nedostávat marketingové e-maily, oznámení, zprávy nebo hovory

  Své marketingové preference můžeš kdykoli změnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ v dolní části marketingového e-mailu nebo přihlášením do svého účtu a provedením těchto kroků:

  1. Na airbnb.com jdi na Účet
  2. Klikni na Upozornění a najdi sekci Propagace a tipy
  3. Zruš zaškrtnutí políčka vedle marketingové komunikace, kterou už nechceš dostávat
  4. Přejdi do dolní části stránky a klikni na tlačítko Uložit

  Pokud stále dostáváš e-maily od Airbnb poté, co jsi je zrušil/a

  Kontaktní údaje, které jsi zadal/a, budeme i nadále používat k zasílání oznámení týkajících se požadované služby (např. e-maily s potvrzením rezervace, transakční e-maily). Pokud již nechceš dostávat žádná upozornění z Airbnb (včetně těch, která souvisí se službami), musíš svůj účet na Airbnb deaktivovat nebo odstranit.

  Vyjádření nesouhlasu s tím, aby společnost Airbnb používala osobní údaje pro přímé marketingové účely, včetně jejich sdílení s třetími stranami pro marketingové účely

  Pokud to dovolují zákony v místě tvého bydliště, můžeš tyto přímé marketingové aktivity zrušit zasláním e-mailu, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů . Pro zrušení marketingové komunikace si přečti informace uvedené výše.

  Projdi si naše Podmínky používání cookies, kde najdeš informace o tom, jak spravovat soubory cookies.

  Námitka proti zpracování

  Jak vznést námitku proti zpracování některých osobních údajů na Airbnb pro určité konkrétní účely

  Pokud to zákony v místě tvého bydliště dovolují, můžeš Airbnb požádat, aby nezpracovávalo tvé osobní údaje pro určité konkrétní účely (včetně profilování), kdy je toto zpracování založeno na oprávněném zájmu. V případě, že máš proti takovému zpracování námitky, nebude již Airbnb tvé osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody nebo pokud zpracování není vyžadováno za účelem stanovení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Právo vznést námitku proti zpracování můžeš uplatnit prostřednictvím e-mailu.

  Další způsoby, jak požádat o uplatnění práva k využívání údajů

  Svůj požadavek můžeš rovněž odeslat poštou na adresu uvedenou v sekci Kontaktuj nás, kterou najdeš v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Jako příjemce uveď právní oddělení v záležitosti ochrany soukromí. Poskytnutí následujících údajů nám pomůže se zpracováním tvé žádosti:

  • Předmět: „Žádost o uplatnění práva na ochranu osobních údajů“
  • Specifické identifikační číslo na Airbnb (číslo na konci odkazu na tvůj profil)
  • Země trvalého pobytu
  Související články
  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?