Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Návody

Jsem uživatelem Airbnb, jak mohu uplatnit své právo týkající se využívání mých údajů?

Tato stránka poskytuje všeobecné informace k tomu, jak kontaktovat Airbnb za účelem vymáhání práv na ochranu osobních údajů podle platných zákonů. Máš-li dotazy týkající se soukromí nebo ochrany osobních údajů na Airbnb, můžeš nám poslat e-mail.

Pokud bydlíš v pevninské Číně, projdi si informace, které se tě týkají.

Obsah

Deaktivace účtu

Jak účet deaktivovat

Po deaktivaci účtu budou všechny rezervace, které máš naplánované jako host nebo hostitel, automaticky považovány za zrušené tvou osobou a budou se u nich uplatňovat příslušné storno podmínky. Budeš-li chtít někdy v budoucnu deaktivovaný účet opět otevřít, musíš nás kontaktovat.

Účet můžeš deaktivovat sám/sama prostřednictvím Správy údajů.

Pokud chceš deaktivovat pouze nabídku ubytování a ne celý účet, zjisti jak na to.

Účet můžeš znovu aktivovat tak, že nás kontaktuješ.

Smazání účtu

Smazání účtu znamená trvalé odstranění osobních údajů a uzavření účtu na Airbnb. Nedá se zvrátit.

Jakmile bude žádost zpracována, tvé osobní údaje budou trvale smazány (s výjimkou určitých údajů, které jsme ze zákona povinni uchovávat, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů). Poté ti už nebudeme moci poskytovat žádné z našich služeb a pokud se v budoucnu rozhodneš na Airbnb vrátit, musíš si založit nový účet.

Jak smazat účet

Účet a jeho údaje můžeš smazat prostřednictvím Správy údajů.

Přístup k údajům

Většinu hlavních informací najdeš na palubovce svého účtu na Airbnb.

Získání kopie některých nebo všech údajů, které o tobě Airbnb má

Úplnou kopii svých údajů si můžeš vyžádat prostřednictvím Správy údajů.

Přenosnost údajů

Právo přenositelnosti

Chceš-li tohoto práva využít, můžeš požádat o některé osobní údaje, které jsi Airbnb poskytl/a, ve strukturovaném, běžně využívaném a strojově čitelném formátu.

Uplatňování práva přenositelnosti

Úplnou kopii svých údajů si můžeš vyžádat prostřednictvím Správy údajů.

Nedostávat marketingová sdělení

Uplatnění práva nedostávat reklamní e-maily, oznámení, zprávy nebo telefonáty

Marketingové preference můžeš kdykoliv změnit buď kliknutím na odkaz „odhlásit se“, který najdeš ve spodní části marketingového e-mailu, nebo přihlášením do svého účtu a následováním těchto kroků:

  1. Jdi na Účet > Upozornění
  2. Přejdi na Nabídky a aktualizace a zruš zaškrtnutí reklamních sdělení, která nechceš dostávat

Po odhlášení stále dostáváš e-maily z Airbnb

I nadále budeme využívat tvé kontaktní údaje, abychom ti mohli posílat oznámení související se službami, které sis vyžádal/a (například e-maily potvrzující rezervaci, transakční e-maily). Pokud již nechceš dostávat žádná upozornění z Airbnb (včetně těch, která souvisí se službami), musíš svůj účet na Airbnb deaktivovat nebo odstranit.

Odmítnutí možnosti, aby společnost Airbnb používala osobní data pro přímé marketingové účely, včetně jejich sdílení s třetími stranami pro marketingové účely

V případě, že to dovolují zákony v místě tvého bydliště, můžeš tyto přímé marketingové aktivity zrušit zasláním e-mailu, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů . Informace o odhlášení reklamních sdělení najdeš výše.

Projdi si naše Podmínky používání Cookies, kde najdeš informace, jak je spravovat.

Námitky ke zpracovávání

Jak vznést námitku proti zpracování některých tvých osobních údajů na Airbnb pro určité konkrétní účely

Pokud to povolují zákony v místě tvého bydliště, můžeš požádat Airbnb, aby nezpracovávalo tvé osobní údaje pro určité konkrétní účely (včetně profilování), pokud je toto zpracování založeno na oprávněném zájmu. Máš-li nějaké námitky proti takovému zpracování, Airbnb nebude zpracovávat tvé osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro dané zpracovávání, nebo pokud není zřejmé, že je takové zpracování vyžadováno pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku ke zpracování osobních údajů můžeš vznést odesláním e-mailu na naši adresu.

Další způsoby, jak požádat o práva subjektu údajů

Svůj požadavek můžeš rovněž odeslat poštou na adresu uvedenou v sekci Kontaktuj nás, kterou najdeš v Zásadách ochrany osobních údajů. Následující údaje nám pomůžou se zpracováním tvé žádosti:

  • Předmět: „Žádost o uplatnění práva subjektu na ochranu osobních údajů“
  • Specifické identifikační číslo na Airbnb (číslo na konci odkazu na tvůj profil)
  • Země trvalého pobytu
Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat