Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Jak funguje program Airbnb Plus Advance?

  Airbnb nabízí motivační program hostitelům, kteří chtějí svá ubytování zařadit do programu Airbnb Plus , a který pomáhá pokrýt náklady spojené s opravami, nutnými pro účast v tomto programu. Oprávnění hostitelé obdrží e-mail s pozvánkou k účasti. V e-mailu bude uvedena výše nabízené částky a datum, do kterého budou muset být opravy ukončeny.

  < p > Pokud hostitelé nabídku přijmou, Airbnb odešle motivační platbu na jejich výchozí výplatní metodu s očekáváním, že hostitel opravy doloží do stanoveného termínu. Přečti si smluvní podmínky .

  < p >< strong > Proč mi Airbnb nabízí motivační platbu?

  Víme, že jsi do vstupu do programu Airbnb Plus vložil/a již mnoho času a úsilí. I když tyto peníze nemusí pokrýt všechny tvé náklady, doufáme, že ti to pomůže postupovat rychleji, abys mohl/a začít využívat výhody programu .

  < h2 >Nákupy a dodavatelé< p >< strong > Budu muset předložit účty za nákupy nebo platby dodavatelům?

  Jelikož je tato platba míněna jako motivace k rychlému dokončení úprav a nikoli jako přímé proplacení výdajů za tvé nákupy, nemusíš účtenky předkládat. Věříme, že tyto peníze použiješ zodpovědně k pokrytí svých výdajů.

  Co když za úpravy a aktualizace utratím více, než mi Airbnb nabídlo?

  O výši částky, kterou jsme ti nabídli, nelze vyjednávat. Pokud na své opravy vynaložíš další peníze, nebude ti rozdíl proplacen. Pokud však utratíš méně peněz, než kolik jsme ti nabídli, můžeš si rozdíl ponechat.

  Jsem povinen spolupracovat s některými prodejci nebo nakupovat v konkrétním obchodě?

  Ne, bez obav si domů kup zboží z jakéhokoli obchodu, který si vybereš a použij jakéhokoli prodejce, který splňuje tvé potřeby. Chceme, aby domovy v programu Airbnb Plus působily jedinečným a lokálním dojmem a aby reprezentovaly tvůj individuální hostitelský styl.

  Přijímání peněz

  Jak tyto peníze získám, když tuto nabídku přijmu?

  < p > Jakmile nabídku přijmeš, pošleme motivační platbu na tvoji výchozí výplatní metodu Airbnb, stejným způsobem, jakým ti posíláme výplatu za rezervace. Abys mohl/a peníze získat, nemusíš zřizovat nový účet.

  Jak dlouho bude trvat, než peníze obdržím?

  < p > Jakmile nabídku přijmeš, bude motivační platba odeslána do 24 hodin. O jejím odeslání tě budeme informovat. Zjisti si více o době zpracování plateb .

  < h2 > Stanovený termín dokončení oprav< p >< strong > Do stanoveného termínu nejsem schopen/schopna dokončit všechny úpravy. Co teď?

  < p > Přijetím nabídky a přijetím motivační platby jsi souhlasil/a s dokončením úprav v rámci programu Airbnb Plus do stanoveného termínu. I když po tobě nebudeme chtít peníze zpátky dokončíš-li úpravy až po stanoveném termínu, rádi bychom, abys mohl/a do programu Airbnb Plus vstoupit co nejdříve. Pamatuj, že čím dříve dokončíš úpravy, tím dříve můžeš začít využívat výhody programu .

  < h2 > Více informací< p > Máš-li dotazy nebo chceš-li mluvit s někým z Airbnb Plus, kontaktuj nás odpovědí na e-mail s naší původní nabídkou. Rádi pomůžeme.

  Projdi si < a href = "/help/article/2367/" >obchodní podmínky programu v plném znění.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?