Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Návody

Požární ochrana a monitorování oxidu uhelnatého

Je důležité, aby ses cítil/a bezpečně, ať už se ubytuješ kdekoliv. Než vyrazíš na výlet, tady je několik rad, které bys měl/a zvážit.

Co bys měl/a vědět, než vyrazíš

Hostitelům radíme, aby si do svých ubytování namontovali detektory kouře a oxidu uhelnatého, ale samozřejmě je taky důležité, abys na cestách dbal/a na svou vlastní bezpečnost sám/sama.

Jak před zamluvením rezervace, tak i po příjezdu si zkontroluj, že je v ubytování detektor kouře a oxidu uhelnatého. Tuto informaci zjistíš ve vybavení v sekci Bezpečnost domova.

Detektory oxidu uhelnatého nejsou v mnoha částech světa běžné, proto doporučujeme vzít si jeden s sebou, zejména pokud v nabídce ubytování není uveden.

O oxidu uhelnatém

Oxid uhelnatý (CO) je neviditelný, bezbarvý plyn bez zápachu vznikající při neúplném spalování paliv (jako je benzín, dřevo, uhlí, zemní plyn, propan, olej a metan). Může vznikat jako produkt domácích spotřebičů se spalováním, jako jsou kotle, sporáky, ohřívače vody a pokojové přímotopy. Vysoké hladiny oxidu uhelnatého můžou být smrtelné.

Preventivní kroky podle Amerického červeného kříže

  • Nikdy nepoužívej generátor, gril, kamna ani jiné zařízení spalující benzín, propan-butan, zemní plyn nebo dřevěné uhlí ve vnitřních prostorách, jako jsou garáže, sklepy, šachty nebo jiné částečně uzavřené prostory.
  • Tato zařízení měj venku, dále ode dveří, oken a větracích otvorů, které by umožnily oxidu uhelnatému vniknout dovnitř.
  • Větrání ani používání ventilátorů nezastaví hromadění oxidu uhelnatého ve vnitřních prostorách. Přestože oxid uhelnatý není vidět ani cítit, může způsobit rychlou ztrátu vědomí a smrt. Pokud se začneš cítit špatně, máš závrať nebo slabost, okamžitě jdi na čerstvý vzduch. Neodkládej to.
  • Hlásiče oxidu uhelnatého by měly být instalovány na centrálních místech ve všech patrech budovy a mimo ložnice, aby včas varovaly před hromaděním tohoto plynu.
  • Zeptej se hostitele, jestli pravidelně testuje a vyměňuje baterie.

Když zazní detektor oxidu uhelnatého:

  1. Rychle se přesuň na čerstvý vzduch.
  2. Nikdy neignoruj alarm.
  3. Zavolej místní složky záchranného systému.
  4. Zůstaň venku, dokud nedorazí záchranáři.

Další informace najdeš na stránkách www.redcross.org/homefires.

* Abychom oslovili co nejširší publikum po celém světě, používáme často slova „alarm“ a „detektor“, což znamená to samé.

Název Americký červený kříž, znak a materiály chráněné autorskými právy jsou používány s jeho svolením, což však v žádném případě nepředstavuje podporu, ať už výslovnou nebo nepřímou, jakéhokoliv produktu, služby, firmy nebo politického postoje. Logo Amerického červeného kříže je registrovaná ochranná známka vlastněná Americkým národním červeným křížem. Víc informací o Americkém červeném kříži najdeš na stránce redcross.org.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat