Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Co bych měl/a vědět o bezpečnostních otázkách spojených s požárem a oxidem uhelnatým při cestování?

  Dobré zabezpečení je povinností v každého domova. Hostitelům doporučujeme, aby si do svého místa ubytování nainstalovali detektor kouře a oxidu uhelnatého (CO), ale je také důležité, aby hosté byli vždy bdělí a dbali na bezpečnostní opatření.

  Když si rezervuješ ubytování na Airbnb, měl/a by sis projít informace o tom, zda má v nemovitosti detektor kouře a oxidu uhelnatého. Tyto podrobnosti najdeš na stránce nabídky v části Vybavení.

  Detektory oxidu uhelnatého nejsou v mnoha částech světa běžné, proto doporučujeme, aby sis koupil/a vlastní a vzal/a je s sebou na cesty, zejména pokud v nabídce tvého pobytu není uveden. Zde je jeden příklad přenosného detektoru oxidu uhelnatého.

  Bezpečnostní informace z Amerického červeného kříže

  Oxid uhelnatý (CO) je neviditelný, bezbarvý plyn bez zápachu vznikající při neúplném spalování paliv (jako je benzín, dřevo, uhlí, zemní plyn, propan, olej a metan). Může vznikat prostřednictvím spotřebičů v domácnosti, včetně pecí, vařičů, ohřívačů vody a ohřívačů místností – vysoké hladiny oxidu uhelnatého přitom mohou být fatální. Co můžeš udělat:

  • Nikdy nepoužívej generátor, gril, sporák nebo jiné zařízení na spalování propanu, zemního plynu nebo uhlí uvnitř domu, garáže, sklepa, pod podlahou nebo v jakékoliv částečně uzavřené místnosti.
  • Tato zařízení měj venku, mimo dveře, okna a větrací otvory, které by umožnily oxidu uhelnatému vniknout dovnitř.
  • Otevírání dveří a oken nebo používání ventilátorů nezabrání hromadění oxidu uhelnatého v domově. Přestože oxid uhelnatý není vidět ani cítit, může způsobit rychlou ztrátu vědomí a smrt. I když výfukové plyny necítíš, můžeš být i tak vystaven/a působení oxidu uhelnatého. Pokud se při použití generátoru začneš cítit malátně, máš závratě nebo slabost, okamžitě se odeber na čerstvý vzduch – neváhej.
  • Alarmy oxidu uhelnatého* by měly být instalovány na centrálních místech ve všech patrech domova a mimo ložnice, aby včas varovaly při hromaděním oxidu uhelnatého.
  • Baterie by měly být často testovány a v případě potřeby vyměňovány.
  • Pokud zazní alarm oxidu uhelnatého, rychle se přesuň ven na čerstvý vzduch nebo k otevřenému oknu či dveřím. Nikdy neignoruj alarm oxidu uhelnatého; plyn je smrtící a musíš se okamžitě dostat na čerstvý vzduch. Jakmile se dostaneš na čerstvý vzduch, volej místní záchrannou službu a vyčkejte, dokud nepřijdou záchranáři.

  Navštiv www.redcross.org/homefires .

  * V globální komunikaci Airbnb často používá termíny „alarm“ a „detektor“, což znamená to samé.

  Název Americký červený kříž, znak a materiály chráněné autorskými právy jsou používány s jeho svolením, což však v žádném případě nepředstavuje podporu, ať už výslovnou nebo nepřímou, jakéhokoliv produktu, služby, firmy nebo politického postoje. Logo Amerického červeného kříže je registrovaná ochranná známka vlastněná Americkým národním červeným křížem. Pro více informací o Americkém červeném kříži navštiv redcross.org.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?