Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Epidemie koronaviru
  Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli epidemii koronaviru globální stav zdravotní nouze. Zasažení hostitelé a hosté naleznou informace na stránce Podmínek polehčujících okolností souvisejících s koronavirem.

  Co mám dělat, když u mě host něco rozbije?

  Pokud si chceš nárokovat kauci, můžeš tak učinit přes Centrum řešení problémů do 14 dnů od data odjezdu hosta nebo před tím, než se ubytuje další host.

  Vznesení nároku na kauci:

  1. Na airbnb.cz přejdi doCentra řešení problémů
  2. Vyber příslušnou rezervaci
  3. V sekci Vybrat důvod zvol Požádat o náhradu škody
  4. Klikni na Pokračovat a na následující stránce odešli podrobnosti o škodách a souvisejících nákladech

  Pokud host odsouhlasí požadovanou částku, odešleme ti výplatu do 5-7 pracovních dnů.

  Pokud host žádost zamítne nebo nereaguje do 72 hodin, klikni na Zapojit Airbnb u svého případu v Centru řešení problémů. Pokud budeme potřebovat další dokumentaci, budeš mít na její poskytnutí 72 hodin.

  Většina nároků na kauci bude vyřešena do jednoho týdne. Zajistíme, aby byly obě strany zastoupeny spravedlivě, a pokud dospějeme k závěru, že ti host dluží peníze, pošleme ti je v rámci samostatné výplaty.