Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Hostitelé pobytů

  Co je Hostitelská záruka Airbnb?

  Hostitelská záruka Airbnb poskytuje hostiteli ochranu až do výše 1 000 000 USD, v ojedinělých případech škody způsobené hostem na pojištěné nemovitosti, nad rámec kauce, nebo, když je nabídka bez kauce.

  Program Hostitelské záruky nekryje hotovost a cenné papíry, sbírky, vzácná umělecká díla, šperky, domácí zvířata ani osobní odpovědnost. Doporučujeme, aby si hostitelé tyto cennosti během pobytu hosta zabezpečili, nebo z nemovitosti odstranili. Program rovněž nekryje ztrátu nebo škodu na majetku způsobenou běžným opotřebením.

  Program Hostitelské záruky není pojištění a nenahrazuje pojištění domácnosti. Ujisti se, že přesně rozumíš podmínkám své pojišťovací smlouvy a tomu, jaké krytí nabízí. Ne všechna pojištění kryjí škodu, nebo ztrátu majetku způsobenou osobou, která si nemovitost pronajímá. Hostitelská záruka nezbavuje hosta jeho finanční zodpovědnosti za škody, o které Airbnb rozhodlo, že jde o škodu způsobenou hostem.

  Více podrobností k Hostitelské záruce najdeš na adrese www.airbnb.com/guarantee.

  Související články
  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?
  Nejsi hostitelem ubytování?
  Vyber jinou roli a najdi tu správnou pomoc.