Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Pravidla

Zdravotní a bezpečnostní požadavky pro pobyty na Airbnb

Během pandemie COVID-19 je důležité mít na paměti zdraví a bezpečnost. Na základě pokynů Světové zdravotnické organizaceCentra pro kontrolu nemocí v USA jsme pro hostitele a hosty nabídek na Airbnb vytvořili soubor povinných bezpečnostních postupů proti COVID-19. Kromě toho i nadále sleduj všeobecné zdravotní a bezpečnostní pokyny proti COVID-19, příslušná vládní omezení a doporučení ohledně cestování a dodržuj všechny zákony, pokyny a nařízení země nebo regionu.

Airbnb zavedlo pokyny a programy, které pomáhají řešit zdravotní a bezpečnostní problémy, ale tato opatření nemůžou vyloučit všechna rizika. Zejména pokud patříš do rizikové skupiny (např. lidé starší 65 let nebo lidé s již existujícími zdravotními potížemi, jako je cukrovka nebo srdeční onemocnění), doporučujeme ti, aby ses při rozhodování, zda si pobyt nebo zážitek na Airbnb zarezervuješ, poradil/a s profesionály. Více informací o zdravotních a bezpečnostních pokynech pro hostitelehosty zážitků na Airbnb.

Bezpečnostní postupy proti šíření COVID-19 (povinné)

Rouška a sociální distancování, pokud to vyžadují místní zákony a nařízení

Pokud to vyžadují místní zákony nebo nařízení, musí všichni hostitelé a hosté dodržovat tato opatření:

 • Při osobní interakci používej roušku nebo jinou ochranu obličeje
 • Vždy si od sebe udržujte vzdálenost 2 metry

Mezi jednotlivými pobyty dodržuj vylepšený úklid Airbnb v pěti krocích

Výše uvedené bezpečnostní postupy proti šíření COVID-19, včetně vylepšeného úklidu Airbnb v pěti krocích mezi jednotlivými pobyty, jsou povinni dodržovat všichni hostitelé a hosté. Každý hostitel nebo host, který tyto pokyny opakovaně poruší, může čelit jiným důsledkům, včetně pozastavení účtu nebo odstranění z komunity.

Další pokyny pro cestování a hostitelství během COVID-19

Necestuj ani nepřijímej hosty, pokud jsi byl/a v nedávné době vystaven/a COVID-19 nebo vykazuješ jeho příznaky

V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti naší komunity je zásadou Airbnb, že hostitelé (a všichni, kteří mohou být přítomni v nabídce před nebo během pobytu) by neměli vstupovat do svých nabídek ani komunikovat s hosty a hosté by se neměli ubytovat v nabídce, pokud je pravdivá některá z následujících skutečností:

 • Jsi aktuálně infikován/a nebo jsi v posledních 14 dnech měl/a pozitivní test na COVID-19
 • Máš podezření, že jsi byl/a vystaven/a COVID-19 a čekáš na výsledky testů, které potvrdí nebo popřou diagnózu onemocnění
 • Vykazuješ příznaky nebo máš obavy, že jsi infikován/a COVID-19
 • V posledních 14 dnech jsi byl/a v úzkém a delším kontaktu s osobou, u níž bylo potvrzeno nebo existuje podezření, že je infikována COVID-19*

Podrobnější informace o tom, co dělat v případě onemocnění nebo vystavení COVID-19, najdeš v následujících dokumentech:

Pravidelně si myj ruce

Ruce si myj často, zejména pokud jsi v kontaktu s lidmi mimo rezervaci a dotýkáš se povrchů a předmětů ve sdíleném nebo společném prostoru.

 • Ruce si myj důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund
 • Pokud mýdlo a voda nejsou snadno dostupné, použij dezinfekční prostředek na ruce, který obsahuje nejméně 60 % alkoholu: přípravek si nanes na ruce a tři je o sebe, dokud neuschnou.

  Ve společných a sdílených prostorách nos roušku a dodržuj sociální distancování, pokud to vyžadují místní zákony nebo nařízení

  Při pobytu ve společném nebo sdíleném prostoru (jako hostitel nebo host) se řiď místními zákony a pokyny pro nošení roušky a dodržuj sociální distancování od všech osob, které nejsou součástí tvé rezervace. Hostitelé by měli zvážit zajištění bezkontaktního procesu ubytování, kdykoliv je to možné.

  Pokud máš pocit, že ubytování v soukromém pokoji nebo ve sdíleném prostoru není pro tebe, zvaž rezervaci celého ubytování. Když ti je představa, že se s někým dělíš o ubytování, nepříjemná, můžeš nabízet celou svoji nemovitost. V případě, že to není možné, můžeš hostitelství pozastavit.

  Hostitelé se také musí řídit místními pokyny ohledně hostitelství soukromých pokojů, sdílených ubytování a celkového počtu osob, které se můžou v ubytování pohybovat.

  Pamatuj: Od 20. srpna 2020 oznámilo Airbnb celosvětový zákaz všech večírků a událostí v nabídkách ubytování na Airbnb, a to včetně omezení obsazenosti na maximálně 16 hostů. Tento zákaz se vztahuje na všechny budoucí rezervace na Airbnb a zůstane v platnosti na dobu neurčitou. Více informací najdeš v našich podmínkách pro večírky a akce.

  Doplňkové pokyny pro hostitele soukromých pokojů a společných ubytování

  Hostitelé soukromých pokojů nebo sdílených ubytování by také měli:

  • Omezit počet hostů podle potřeby, aby bylo možné sociální distancování ve všech společných prostorech, pokud to vyžadují místní zákony nebo pokyny
  • Pokud je to bezpečné, větrej během pobytu společné prostory, jak je uvedeno v úklidovém protokolu
  • Společné prostory (jako jsou koupelny a kuchyně) čisti a dezinfikuj tak často, jak je to možné

  Některé vlády můžou hostitelství soukromých nebo sdílených pokojů omezovat nebo na ně ukládat dodatečné povinnosti nebo požadavky. Nezapomeň si přečíst veškeré další bezpečnostní pokyny a pokyny pro úklid od vládních nebo zdravotnických orgánů ve tvé jurisdikci a řídit se jimi.

  Jak postupovat, pokud máš pozitivní test na COVID-19 během pobytu nebo po něm

  V případě, že jsi v nedávné době měl/a pozitivní test na COVID-19 nebo začínáš pociťovat příznaky onemocnění, zvaž, jestli kromě příslušných úřadů neinformovat i osoby, kterých by se to mohlo týkat nebo které mohly být onemocnění také vystaveny.

  Pomohl ti tento článek?
  Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
  Přihlásit se nebo se zaregistrovat