Přeskočit na obsah
Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Jaké jsou zdravotní a bezpečnostní požadavky na pobyty na Airbnb?

  Během pandemie COVID-19 je důležité mít na paměti zdraví a bezpečnost. Na základě pokynů Světové zdravotnické organizaceCentra pro kontrolu nemocí v USA jsme pro hostitele a hosty nabídek na Airbnb vytvořili soubor povinných bezpečnostních postupů proti COVID-19. Kromě toho i nadále sleduj všeobecné zdravotní a bezpečnostní pokyny proti COVID-19 a platná vládní omezení a doporučení ohledně cestování. Rovněž nezapomeň dodržovat všechny státní a místní pokyny.

  Airbnb zavedlo pokyny a programy, které pomáhají řešit zdravotní a bezpečnostní problémy, ale tato opatření nemohou vyloučit všechna rizika. Zejména pokud patříš do rizikové skupiny (např. lidé starší 65 let nebo lidé s již existujícími zdravotními potížemi, jako je cukrovka nebo srdeční onemocnění), doporučujeme ti, aby ses při rozhodování, zda si pobyt nebo zážitek na Airbnb zarezervuješ, poradil/a s profesionály. Zjisti více o zdravotních a bezpečnostních pokynech pro Zážitky Airbnb.

  Bezpečnostní postupy proti COVID-19 (povinné)

  Používej roušku a dodržuj sociální distancování

  Všichni hostitelé a hosté musí souhlasit s následujícími pokyny:

  • Při osobní interakci používej roušku nebo jinou ochranu obličeje
  • Od ostatních si vždy udržuj vzdálenost alespoň 2 metry

  Mezi jednotlivými pobyty postupuj podle vylepšeného úklidového protokolu Airbnb v pěti krocích

  Všichni hostitelé musí souhlasit s dodržováním vylepšeného úklidového protokolu Airbnb mezi jednotlivými pobyty. Další informace

  Všichni hostitelé a hosté jsou povinni dodržovat výše uvedené bezpečnostní postupy proti COVID-19. Pokud jsi host a tvůj hostitel zruší rezervaci kvůli tomu, že jsi tyto postupy nedodržel/a, nebudeš mít nárok na finanční náhradu. Obdobně platí, že pokud jsi hostitel a tvůj host zruší svůj pobyt kvůli tomu, že jsi tyto postupy nedodržel/a, nebudeš mít nárok na finanční náhradu. Hostitelům, kteří do 20. listopadu 2020 tyto postupy neodsouhlasí, mohou být zablokovány kalendáře. Každý hostitel nebo host, který tyto pokyny opakovaně poruší, může čelit jiným důsledkům, včetně pozastavení účtu nebo odstranění z komunity.

  Dodatečné pokyny pro cestování a hostitelství během COVID-19

  Necestuj ani nepřijímej hosty, pokud jsi byl/a nedávno vystaven/a COVID-19 nebo máš jeho příznaky

  V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti naší komunity je zásadou Airbnb, že hostitelé (a všichni lidé, kteří mohou být přítomni v ubytování před nebo během pobytu) by neměli vstupovat do nemovitosti ani komunikovat s hosty a hosté by se neměli ubytovat, pokud je pravdivá některá z následujících skutečností:

  • Jsi aktivně infikován/a nebo jsi měl/a v posledních 30 dnech pozitivní test na COVID-19
  • Máš podezření, že jsi nemocný/nemocná nebo jsi byl/a vystaven/a infekci, a čekáš na výsledky testů k potvrzení nebo popření diagnózy COVID-19
  • Máš příznaky nebo obavy z možné infekce COVID-19
  • V posledních 14 dnech jsi byl/a v úzkém, trvalém kontaktu s osobou, u níž byla potvrzena infekce COVID-19 nebo existuje podezření, že je infikována*

  Podrobnější informace o tom, co dělat v případě onemocnění nebo vystavení COVID-19, nalezneš v následujících dokumentech:

  *Upozorňujeme, že pro pobyty v první linii platí odlišné podmínky.

  Pravidelně si myj ruce

  Ruce si myj často, zejména pokud jsi v kontaktu s lidmi mimo rezervaci a dotýkáš se povrchů a předmětů ve sdíleném nebo společném prostoru.

  • Ruce si myj důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund
  • Pokud mýdlo a voda nejsou snadno dostupné, použij dezinfekční prostředek na ruce, který obsahuje nejméně 60 % alkoholu: přípravek si nanes na ruce a tři je o sebe, dokud neuschnou.

   Ve společných a sdílených prostorách si udržuj odstup od ostatních a nos roušku

   (Ať už jsi host nebo hostitel) Při pobytu ve společných nebo sdílených prostorách nos roušku a udržuj si odstup od všech osob, které nejsou součástí tvé rezervace, podle bezpečnostních postupů proti COVID-19 (nejméně 2 metry). Hostitelé by se měli vyhnout fyzickému kontaktu s hosty a měli by zajistit bezkontaktní proces ubytování, kdykoliv je to možné.

   Pokud máš pocit, že ubytování v soukromém pokoji nebo ve sdíleném prostoru není pro tebe, zvaž rezervaci celé nemovitosti. Pokud ti je představa, že se s někým dělíš o ubytování, nepříjemná, můžeš pronajmout celou svoji nemovitost. V případě, že to není možné, můžeš hostitelství pozastavit.

   Hostitelé se také musí řídit místními pokyny ohledně hostitelství soukromých pokojů, sdílených ubytování a celkového počtu osob, které se mohou v ubytování pohybovat.

   Pamatuj: Od 20. srpna 2020 oznámilo Airbnb celosvětový zákaz všech večírků a událostí v nabídkách ubytování na Airbnb, a to včetně omezení obsazenosti na maximálně 16 hostů. Tento zákaz se vztahuje na všechny budoucí rezervace na Airbnb a zůstane v platnosti na dobu neurčitou. Více informací najdeš v našich podmínkách pro večírky a akce.

   Dodatečné pokyny pro hostitele soukromých pokojů a sdílených ubytování

   Hostitelé soukromých pokojů nebo sdílených ubytování by také měli:

   • Omezit počet hostů, aby bylo možné dodržovat sociální distancování ve všech společných prostorách
   • Omezit prostory, ke kterým mají hosté přístup, aby se zabránilo zbytečnému riziku pro hostitele i hosty
   • Větrat společné prostory během pobytů, pokud je to bezpečné, jak je uvedeno v úklidovém protokolu
   • Čistit a dezinfikovat společné prostory (jako jsou koupelny a kuchyně) tak často, jak je to možné

   Některé vlády mohou hostitelství soukromých nebo sdílených pokojů omezit nebo se na ně mohou vztahovat dodatečné povinnosti nebo požadavky. Nezapomeň si přečíst veškeré další bezpečnostní pokyny a pokyny pro úklid od vládních nebo zdravotnických orgánů ve tvé jurisdikci a řídit se jimi.

   Co dělat, pokud máš pozitivní test na COVID-19 během pobytu nebo po něm

   Jestliže jsi v nedávné době měl/a pozitivní test na COVID-19 nebo začínáš pociťovat příznaky COVID-19 poté, co jsi byl/a ubytován/a přes Airbnb nebo jsi byl/a v osobním kontaktu s hosty, pokud jsi hostitel, kontaktuj nás. Měl/a bys také informovat příslušné místní orgány a svého lékaře.

   Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?