Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Právní termíny

Firemní zákazníci a Airbnb pro firmy

Tento článek byl automaticky přeložen.

Tato stránka upravuje Zásady ochrany osobních údajů Airbnb pro zákazníky a Airbnb pro firmy, jak je popsáno níže.

1. INFORMACE POSKYTOVANÉ FIREMNÍM ZÁKAZNÍKŮM

Pokud propojíš svůj účet na Airbnb s účtem společnosti nebo jiné organizace (dále jen „Podnik“), například přidáním firemní e-mailové adresy, nebo budeš mít rezervaci usnadněnou prostřednictvím jiné strany (jako je budoucí zaměstnavatel nebo jiný subjekt) nebo použiješ kupón ve spojitosti s firmou (jako je využití kupónu k zaplacení ubytování za událost související s podnikem, jako je přijetí zaměstnání, orientace, schůzky atd.) prostřednictvím jednoho z našich firemních produktů, že tento podnik bude mít přístup k tvému jménu, kontaktním údajům, oprávnění a rolím, rezervačním údajům a dalším informacím souvisejícím s tvojí služební cestou.

2. INFORMACE O HOSTECH POSKYTNUTÉ AIRBNB PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

Pokud jsi propojil/a svůj účet na Airbnb s podnikem nebo jsi určil/a stranu, která za tebe rezervuje pobyty, zákazníkem Airbnb pro firmy, a jsi zahrnut/a do rezervace určené pro služební nebo pracovní účely, můžeme firmě předat informace týkající se rezervace v rozsahu nezbytném pro odpovídající plnění smlouvy Airbnb s podnikem. Obvykle to zahrnuje informace týkající se rezervace, jako je tvé jméno, termín rezervace, počet hostů, cena, podrobnosti nabídky, adresa ubytování a další související informace. Na žádost Tebe nebo Tvého podniku můžeme tyto informace předat také poskytovatelům služeb, kteří se zabývají firmou. V případě sporu nebo mimořádné události, která zahrnuje rezervaci pro obchodní účely, může Airbnb také sdílet další relevantní informace k bezpečnému a rychlému vyřešení situace.

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat