Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Právní termíny

Obchodní podmínky cestovního kreditu pro sportovce

Tento článek byl automaticky přeložen.

KROMĚ TĚCHTO PODMÍNEK CESTOVNÍ PODPORY PRO SPORTOVCE (DÁLE JEN „PODMÍNKY KREDITU PRO SPORTOVCE“), PLATÍ ZDE TAKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AIRBNB, PLATEBNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN „PODMÍNKY AIRBNB“). POJMY ZAČÍNAJÍCÍ VELKÝMI PÍSMENY NEDEFINOVANÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH PARTNERSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU PRO SPORTOVCE MAJÍ VÝZNAM UVEDENÝ V PODMÍNKÁCH AIRBNB.

Přehled

„Kredit na podporu cestování pro sportovce“ je propagační kredit udělený v souladu s cestovním grantem pro sportovce. Cestovní kredit pro sportovce: (i) může být uplatněn na rezervace pobytů na platformě Airbnb ve spolupráci s cestováním v oblasti školení, lékařství nebo služebních cest; (ii) vyprší 12 měsíců od data vydání; (iii) je nevratný a nepřenosný a nesmí být použit k rezervování jménem třetích stran; (iv) nelze použít na předchozí rezervace; a (v) není hotovost, měna, produkt s uloženou hodnotou nebo produkt dárkového poukazu. Cestovní kredit pro sportovce nesmíš kupovat ani prodávat a Airbnb neprodává cestovní kredit pro sportovce. Airbnb si vyhrazuje právo zrušit všechny rezervace, které porušují tyto Podmínky Airbnb, a anulovat cestovní kredit pro sportovce.

Jak to funguje

Cestovní kredit pro sportovce může být použit při placení a sníží náklady na tuto rezervaci o použitou částku. Cestovní kredit pro sportovce nemusíš používat u své příští rezervace a můžeš se rozhodnout jej použít u pozdější rezervace. Pokud je na rezervaci použit méně než je celkový dostupný zůstatek cestovního kreditu pro sportovce, zůstane ti zůstatek na účtu Airbnb až do doby, než je použit nebo vyprší, podle toho, co nastane dříve.

Pokud u rezervace použiješ Cestovní kredit pro sportovce a rezervace bude zrušena, obdržíš náhradu na základě storno podmínek hostitele a/nebo jiných platných podmínek Airbnb. Platné částky finanční náhrady související s (i) cestovním kreditem pro sportovce, který jsi použil/a pro zrušenou rezervaci, budou vráceny pro budoucí použití a (ii) částka zaplacená tvou platební metodou (např. tvou kreditní nebo debetní kartou) bude vrácena na tuto platební metodu.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu domníváš, že máš nesrovnalost týkající se cestovního kreditu pro sportovce, kontaktuj nás. Abys mohl/a rozhodnout ohledně cestovního kreditu pro sportovce, může Airbnb od tebe požadovat dodatečné informace.

Různé

Rozumíš a souhlasíš s tím, že jsi plně zodpovědný/á za určení své jurisdikce (i) za příslušné požadavky na daňové přiznání a (ii) daně, které by měly být zaplaceny v souvislosti s cestovním kreditem pro sportovce. V případě potřeby může mít Airbnb povinnost připočítat DPH ke všem službám, pro které je použit cestovní kredit pro sportovce. Airbnb nebude v žádném případě odpovědné za žádné zvláštní, náhodné, trestní, exemplární nebo následné škody jakéhokoliv druhu, a to i v případě, že jsme byli předem informováni o možnosti takové škody. Souhrnná odpovědnost Airbnb vůči tobě v souvislosti s Cestovním kreditem pro sportovce v žádném případě nepřekročí částku Cestovního kreditu pro sportovce.

S výjimkou případů, kdy je to zákonem zakázáno, si Airbnb vyhrazuje právo odmítnout, anulovat, zrušit, odmítnout nebo podržet pro kontrolu jakéhokoli kreditu pro sportovce, který byl omylem uplatněn v nesprávném označení nebo byl uplatněn či opatřen, přímo či nepřímo, v souvislosti s podvodným jednáním, podvodnými nároky, zneužitím kompenzace nebo v souvislosti s porušením těchto podmínek kreditu pro sportovce nebo Obchodních podmínek Airbnb. Airbnb si také vyhrazuje právo na nápravu, včetně toho, že tě odstraní z účasti v programu, pokud bude mít podezření nebo zjistí, že ses dopustil/a podvodu nebo jakkoliv porušil/a Podmínky cestovního kreditu pro sportovce nebo Podmínky Airbnb.

Tyto podmínky můžeme kdykoliv a bez předešlého upozornění aktualizovat. Pokud tyto podmínky změníme, zveřejníme úpravu na webových stránkách Airbnb.com, v aplikacích nebo službách, které jsou platné od zveřejnění. Využití jakéhokoli Cestovního kreditu pro sportovce po jakékoli změně představuje souhlas s touto úpravou.

Rozsah, různorodost a typ služeb a produktů, které můžeš získat uplatněním Cestovního kreditu pro sportovce, se může kdykoliv změnit.

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat