Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Upřímná interakce

  Nikdo by neměl při používání Airbnb zkreslovat sebe nebo své záměry.

  Co povolujeme

  • IČO: Pokud jsi na Airbnb přihlášen/a jako firma nebo společnost, můžeš být požádán/a o potvrzení IČO, adresy a telefonního čísla.
  • Reprezentativní inventář: V případech, kdy hostitelé nabízejí více pokojů, které jsou si dostatečně podobné, aby se mohly vzájemně nahrazovat (např. v hotelech nebo apartmánech s obsluhou), umožňujeme nabízet tyto pokoje pod jedinou „reprezentativní“ nabídkou ubytování. Tyto pokoje by však měly být stejně velké, měly by mít stejné vybavení, stejně uspořádaná lůžka, dekorace a měly by být na stejné adrese.

  Co nepovolujeme

  • Záměrné zkreslení totožnosti: Při ověřování totožnosti majitele účtu musí být všechny předložené údaje pravdivé a přesné. Falšované nebo pozměněné dokumenty nejsou povoleny.
  • Nalákání na určité ubytování a následná výměna: Hostitel nesmí hosty uvádět v omyl tím, že jim nabídne prostory, které se výrazně liší od skutečného ubytování, ve kterém budou nakonec ubytováni, bez ohledu na to, zda se toto ubytování nachází na stejné adrese.
  • Nečekané žádosti o platbu: Hostitelé by neměli od hostů vyžadovat dodatečné platby, které nebyly předem garantovány Airbnb nebo domluveny s hostem před rezervováním.
  • Falešná hlášení a nároky: Při vyplnění žádosti o náhradu škody nebo nahlášení incidentu na Airbnb musíš poskytnout pravdivé a přesné informace.
  • Vydírání: Využívání přímých nebo nepřímých hrozeb k získání něčeho od jiné osoby nemá v naší komunitě místo.
  • Zneužívání nebo manipulace s Airbnb: Při komunikaci s Airbnb nebo jedním z našich zástupců netolerujeme nadávky, manipulační taktiky ani vyhrůžky (násilné nebo nenásilné).

  Jsme tady, abychom ti pomohli

  Pokud budeš svědkem chování, které je v rozporu s našimi zásadami, dej nám vědět.

  I když tyto pokyny nezahrnují všechny možné scénáře, jsou navrženy tak, aby nabízely obecné návody vycházející z komunitních zásad Airbnb.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?

  Související články