Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Jaké právní, daňové a regulační otázky bych měl/a zvážit před tím, než se stanu Airbnb hostitelem?

  Pokud se rozhoduješ, jestli se stát hostitelem na Airbnb, je důležité, abys rozuměl/a platným zákonům ve svém městě.

  Některá města mají zákony, které omezují tvoji schopnost krátkodobě ubytovávat platící hosty. Tyto zákony jsou často součástí sbírky platné na daném území nebo v dané administrativě. V řadě měst platí, že než nabídneš svoji nemovitost k pronájmu nebo začneš přijímat hosty, musíš se zaregistrovat a získat povolení nebo licenci. Některé typy krátkodobých ubytování mohou být zakázány úplně. Místní samosprávy mají k vymáhání těchto pravidel velmi odlišný přístup. Sankce mohou zahrnovat pokuty nebo jinou formu vymáhání.

  Tato pravidla mohou být matoucí. Spolupracujeme s vládami po celém světě, abychom tato pravidla vyjasnili, a zákony tak byly pro všechny zcela srozumitelné.

  V některých jurisdikcích Airbnb vypočítá, vybere a uhradí místní daň z obsazenosti tvým jménem. Daň z obsazenosti se v každé jurisdikci vypočítává jinak a my se snažíme co nejrychleji rozšířit tuto výhodu i na další hostitele po celém světě.

  Mezitím si prosím ještě před zadáním nabídky na Airbnb nastuduj místní zákony ve své oblasti. Další informace o zákonech a předpisech platných ve tvém městě mohou být k dispozici na naší Stránce zodpovědného hostitelství v sekci Předpisy platné ve tvém městě .

  Přijetím našich Obchodních podmínek a aktivací nabídky potvrzuješ, že budeš místní zákony a předpisy ve své oblasti dodržovat.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?

  Související články