Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Aktualizace ohledně COVID-19
  Možnosti zrušení rezervace a vrácení peněz najdeš na stránce Pobytů po zvolení rezervace. Podmínky polehčujících okolností platí pouze pro určité rezervace. Aktuální informace poskytujeme 1. a 15. den v měsíci.
  Rezervace a cestování

  Co je DPH a co znamená pro mne?

  DPH, neboli daň z přidané hodnoty, je daň, která stanovuje hodnotu přidanou ke zboží a službám. U zákazníků z Albánie, Běloruska, Chile, Kolumbie, Islandu, Mexika, Norska, Ruska, Saúdské Arábie, Srbska, Jihoafrické republiky, Švýcarska, Tchaj-wanu, Baham, Evropské unie, Uruguaye a Spojených arabských emirátů si Airbnb účtuje u servisních poplatků DPH.

  V Mexiku a Tchaj-wanu se DPH vztahuje na cenu ubytování plus případné poplatky za další položky, jako je úklid, hosté navíc a servisní poplatky hostů. U nabídek ubytování a Zážitků Airbnb v Mexiku a Jižní Koreji se DPH vztahuje na servisní poplatky hosta a hostitele (nejsou-li osvobozeny od daně).

  Airbnb má rovněž povinnost vybírat DPH ze svých poplatků od všech uživatelů, kteří spadají pod Airbnb Čína. V Japonsku se místo DPH uplatňuje JCT, neboli japonská spotřební daň. V Japonsku se JCT vztahuje na hostitele (prostřednictvím systému přenesené daňové povinnosti) a hosty.

  V Austrálii, na Novém Zélandu a v Singapuru se místo DPH uplatňuje daň za zboží a služby neboli GST. GST se vztahuje na hostitele i na hosty. V Malajsii se místo GST nebo DPH uplatňuje daň ze služeb. Malajsijská daň za služby se vztahuje na poplatky hostů a hostitelů v Malajsii.

  Sazby DPH, JCT a GST se obvykle vypočítávají podle místní sazby v zemi trvalého bydliště klienta nebo v místě dodání.

  Hosté

  DPH, JCT, GST nebo daň za služby jsou účtovány při placení a vycházejí z celkové výše servisního poplatku hosta za danou rezervaci. Pokud rezervaci změníš, přizpůsobí se i DPH, JCT nebo GST, aby odrážela jakékoliv změny servisního poplatku. Hostům, kteří bydlí v Japonsku, účtuje Airbnb JCT (kterou poté přiznává a odvádí). Z tohoto důvodu je Airbnb (Airbnb Irsko) evidováno podle zákona o JCT jako registrovaná zahraniční firma (s registračním číslem 00046).

  Od hostů, kteří bydlí na Tchaj-wanu, vybírá Airbnb DPH ze servisního poplatku hosta. Airbnb rovněž účtuje všem hostům ubytovaným v tchajwanských nabídkách ubytování (tj. domácím i zahraničním) a mexických nabídkách ubytování DPH z celkové částky za ubytování, včetně případných poplatků za další položky, jako je například poplatek za úklid nebo za hosty navíc. Všem hostům s rezervovanou nabídkou ubytování v Jižní Koreji má Airbnb povinnost účtovat k servisnímu poplatku hosta DPH.

  Hostitelé

  DPH nebo GST se odečítá z výplaty a vychází z celkové výše servisního poplatku hostitele u dané rezervace (nemá-li výjimku). Pokud dojde ke změně rezervace, upraví se DPH nebo GST tak, aby odrážela jakékoliv změny servisního poplatku.

  Hostitelé s bydlištěm v Japonsku jsou povinni přiznávat a odvádět JCT sami, protože hostitelské služby, které Airbnb poskytuje, podléhají systému „přenesené daňové povinnosti“ podle zákona o JCT (Airbnb tuto JCT neúčtuje ani nepřiznává/neodvádí). Více o placení JCT systémem „přenesené daňové povinnosti“ a podrobnější vysvětlení najdeš na stránkách Japonského národního daňového úřadu.

  Pro informace o konkrétních důsledcích daňového režimu doporučujeme kontaktovat místní daňový úřad nebo daňového poradce.

  Související články
  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?
  Nemůžeš najít to, co potřebuješ?
  V těchto dalších sekcích Centra nápovědy najdeš obsah specifický pro jednotlivé kategorie.