Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Co je DPH a co znamená pro mne?

  DPH, neboli daň z přidané hodnoty, je daň, která stanovuje hodnotu přidanou ke zboží a službám. V Japonsku se místo DPH uplatňuje JCT, neboli japonská spotřební daň. V Austrálii a na Novém Zélandu se místo DPH uplatňuje daň za zboží a služby, neboli GST.

  Sazby DPH, JCT a GST se obvykle vypočítávají podle místní sazby v zemi trvalého bydliště zákazníka nebo v místě dodání. Airbnb účtuje DPH ze servisních poplatků zákazníkům z Albánie, Běloruska, Islandu, Norska, Ruska, Saúdské Arábie, Srbska, Jihoafrické republiky, Jižní Koreje, Švýcarska, Tchaj-wanu, Baham, Evropské unie, Uruguaye a ze Spojených arabských emirátů.

  V Japonsku se na hostitele a hosty vztahuje JCT. V Austrálii a Novém Zálandu se na hostitele a hosty vztahuje GST. Na Tchaj-wanu se DPH vztahuje na cenu ubytování a také na veškeré poplatky za další položky, jako jsou úklid, hosté navíc a servisní poplatky hosta. U nabídek ubytování a Zážitků na Airbnb v Jižní Koreji se DPH vztahuje na servisní poplatky hosta a hostitele (nemají-li výjimku).

  Airbnb má rovněž povinnost vybírat DPH ze svých poplatků od všech uživatelů, kteří mají smlouvu s Airbnb Čína.

  Hosté

  DPH, JCT nebo GST jsou účtovány při placení a vycházejí z celkového servisního poplatku hosta za danou rezervaci. Pokud rezervaci změníš, přizpůsobí se i DPH, JCT nebo GST, aby odrážela případné změny servisního poplatku. Hostům, kteří bydlí v Japonsku, účtuje Airbnb JCT (kterou pak přiznává a odvádí). Z tohoto důvodu je Airbnb (Airbnb Ireland) evidováno podle zákona o JCT jako registrovaná zahraniční firma (s registračním číslem 00046).

  Od hostů, kteří bydlí na Tchaj-wanu, vybírá Airbnb DPH ze servisního poplatku hosta. Airbnb rovněž účtuje všem hostům ubytovaným v tchajwanských nabídkách ubytování (tj. domácím i zahraničním) DPH z celkové částky za ubytování, včetně případných poplatků za další položky, jako je například poplatek za úklid nebo za hosty navíc. Všem hostům s rezervovanou nabídkou ubytování v Jižní Koreji má Airbnb povinnost účtovat k servisnímu poplatku hosta DPH.

  Hostitelé

  DPH nebo GST je ti odečtena z výplaty a vychází z celkové výše servisního poplatku hostitele u dané rezervace (nemá-li výjimku). Pokud dojde ke změně rezervace, upraví se DPH nebo GST tak, aby odrážela jakékoliv změny servisního poplatku.

  Hostitelé s bydlištěm v Japonsku jsou povinni přiznávat a odvádět JCT sami, protože hostitelské služby, které Airbnb poskytuje, podléhají systému „přenesené daňové povinnosti“ podle zákona o JCT (Airbnb tuto JCT neúčtuje ani nepřiznává/neodvádí). Více o placení JCT systémem „přenesené daňové povinnosti“ a podrobnější vysvětlení najdeš na stránkách Japonského národního daňového úřadu.

  Pro informace o konkrétních důsledcích daňového režimu hostitelům doporučujeme kontaktovat místní daňový úřad nebo svého daňového poradce.