Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Podmínky obsahu Airbnb

  Zveřejněním na Airbnb souhlasíš s dodržováním těchto podmínek. Vyhrazujeme si právo odstranit veškerý obsah, zcela nebo zčásti, který porušuje naše Obchodní podmínky,Komunitní standardy,Zásady psaní hodnocení, nebo z jakéhokoli jiného důvodu podle našeho výhradního uvážení.

  V případě opakovaného nebo závažného porušení můžeme dotyčný účet (účty) pozastavit nebo trvale deaktivovat.

  Obsah, který by mohl porušovat tyto zásady, lze nahlásit přímo nebo je možné nás kontaktovat.

  Na Airbnb není povolen:

  • Obsah vytvořený výhradně za účelem reklamy nebo jiného komerčního obsahu, včetně log společnosti, odkazů nebo názvů společností
  • Spam, nevyžádaný kontakt nebo obsah, který je opakovaně sdílen rušivým způsobem
  • Obsah, který podporuje nebo propaguje nezákonnou nebo škodlivou činnost nebo je sexuálně explicitní, násilný, grafický, výhružný nebo obtěžující
  • Obsah, který je diskriminační (více v našich Nediskriminačních zásadách)
  • Vydávat se za jinou osobu, entitu, majitele jiného účtu nebo zástupce Airbnb
  • Obsah, který je nezákonný nebo porušuje práva jiné osoby nebo subjektu, včetně práv duševního vlastnictví a práv na soukromí
  • Obsah, který zahrnuje soukromé nebo důvěrné informace jiné osoby, včetně obsahu, který je dostatečný k identifikaci umístění nabídky ubytování

  Následující porušení podmínek se vztahují na určité typy obsahu:

  Názvy nabídek

  • Názvy nabídek, které nejsou relevantní s ohledem na typ nabídky, její styl nebo druh zážitku
  • Názvy nabídek, které obsahují symboly nebo emotikony

  Nabídky a stránky profilu

  • Nabídky a profily, které poskytují podvodné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace

  Komunitní centrum

  • Obsah, který v rámci širší debaty není tématický, neobsahuje otázku nebo neposkytuje relevantní znalosti v odpovědích na dotazy
  • Trolling nebo opakované cílení na členy komunity

  Hodnocení

  Zjisti více o Zásadách psaní hodnocení na Airbnb.

  • Hodnocení, která jsou zkreslená a vykazují známky vydírání/pobídky, střetu zájmů nebo přímé konkurence
  • Hodnocení, která neobsahují žádné relevantní informace o hostiteli nebo hostu, nabídce nebo zážitku, budou odstraněny. Hodnocení, která obsahují převážně nepodstatné informace, podléhají také odstranění, avšak pouze v případě, kdy zbývající relevantní informace nebudou mít významný vliv na rozhodování ostatních členů komunity o rezervacích.

  Vlastní adresy URL

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?