Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Aktualizace ohledně COVID-19
  Možnosti zrušení rezervace a vrácení peněz najdeš na stránce Pobytů po zvolení rezervace. Podmínky polehčujících okolností platí pouze pro určité rezervace. Aktuální informace poskytujeme 1. a 15. den v měsíci.

  Zmírňování sporů Airbnb s ohledem na hodnocení

  Vzhledem k tomu, že komunita a produkt Airbnb stále rostou, jsme i nadále odhodláni aktualizovat tyto podmínky, pokud je to nezbytné, abychom zajistili, že hodnocení budou odrážet upřímné zkušenosti našich hostitelů a hostů.

  Odstranění hodnocení

  Věříme, že zdravý systém hodnocení respektuje a chrání opravdovost zpětné vazby naší komunity. Odstranění hodnocení proto bereme velmi vážně. Pravidla hodnocení na Airbnb si můžeš přečíst v plném rozsahu, ale stručně řečeno to znamená, že hodnocení bude odstraněno, pokud:

  Hlídáme zaujatost

  Naše komunita nejvíce těží z toho, že hodnocení poskytují nezaujatý obraz zkušeností člena. Airbnb odstraní hodnocení, pokud vykazuje nepřiměřenou předpojatost – například proto, že se hodnoceného snaží vydírat, má střet zájmů nebo se s ním pokouší o konkurenční soupeření.

  Vydírání nebo podněcování

  Jakýkoliv pokus o použití hodnocení nebo odpovědi na něj za účelem přinucení někoho k něčemu, co není povinen udělat, bude považováno za zneužití, a to nedovolíme.

  Lidé, kteří využívají Airbnb, nesmějí spojovat pozitivní hodnocení s příslibem kompenzace nebo vyhrožovat negativními hodnoceními, pokud nedosáhnou požadovaného výsledku. Porušení zásad může mít za následek omezení, pozastavení nebo zrušení účtu na Airbnb.

  Tyto zásady zakazují:

  • Aby hosté vyhrožovali tím, že použijí hodnocení jako donucovací prostředek k vymáhání náhrady, kompenzací nebo pozitivního hodnocení od hostitele.
  • Hostitelům, aby od hostů vyžadovali napsání pozitivního hodnocení nebo hodnocení hvězdičkami výměnou za částečnou nebo plnou finanční náhradu, nebo za vzájemné hodnocení. Hostitelé také nemohou nabídnout pobyt zdarma nebo se slevou výměnou za úpravu již stávajícího hodnocení hostem.
  • Hostitelé nebo hosté žádající někoho o provedení konkrétních kroků souvisejících s hodnocením výměnou za vyřešení sporu.

  Tyto zásady nezakazují:

  • Aby host kontaktoval hostitele s problémem před odesláním hodnocení.
  • Aby hostitel nebo host žádali o náhradu nebo dodatečnou platbu a o napsání hodnocení – pokud toto hodnocení není použito jako hrozba pro ovlivnění výsledku řešení.
  • Aby hostitel požádal hosta o napsání upřímného pozitivního hodnocení nebo hodnocení odrážejícího pozitivní zkušenosti.
  • Aby mohl hostitel nebo host upravit hodnocení v rámci časového omezení pro revizi.

  Proč mohou být hodnoceny rezervace, které vyžadují zásah Airbnb

  Když se něco u rezervace pokazí, hostitelé a hosté mají dvě možnosti: mohou požádat o náhradu (finanční náhradu nebo doplatek) a při hodnocení mohou také veřejně sdílet svoji zkušenost. Aby se podpořilo spravedlivé řešení sporů a nestranný systém hodnocení, musí mít hostitelé i hosté možnost používat oba tyto nástroje.

  Například pokud má hostitel hosta, který poruší domácí pravidla, chceme, aby se o své zkušenosti podělil s dalšími hostiteli a Airbnb prostřednictvím hodnocení. Kromě toho mohou nastat případy, kdy host poruší domácí pravidla A ZÁROVEŇ není ubytování hostitele čisté, takže nechceme jedné straně zakázat účast na tomto procesu zpětné vazby.

  Přesto odstraníme hodnocení v situacích, kdy můžeme určit, že se jedna strana pokusila vydírat tu druhou, aby zmanipulovala obsah hodnocení. Navíc, pokud hodnocení, které bylo napsáno po sporu, porušuje některé z našich zásad obsahu – například diskriminačním obsahem nebo násilnou hrozbou, bude také odstraněno.

  Střet zájmů

  Odstraníme hodnocení, pokud se objeví signály, že rezervace byla provedena výhradně za účelem zlepšení celkového hodnocení dané osoby, nebo pokud máme podezření, že k pobytu nikdy nedošlo.

  Přijímání předstíraných rezervací výměnou za pozitivní hodnocení, používání druhého účtu k hodnocení sebe nebo své vlastní nabídky, nebo poskytování něčeho hodnotného výměnou za pozitivní hodnocení, není povoleno. Porušení pravidel může vést k omezení, pozastavení nebo zrušení tvého účtu na Airbnb.

  Hodnocení konkurentů

  Hodnocení napsaná konkurenty, například konkurenčními firmami, nabídkami nebo zážitky, za účelem odrazení ostatních od jejich rezervování nebo od navádění k jiným nabídkám nebo zážitkům, nejsou povolena. Porušení pravidel může vést k omezení, pozastavení nebo zrušení tvého účtu na Airbnb.

  Hlídáme relevantnost

  Hodnocení poskytují členům komunity informace a postřehy, které jim pomáhají lépe rozhodovat o rezervacích. Hodnocení jsou nejužitečnější, když recenzenti přesně vylíčí své zkušenosti a podělí se o upřímné názory.

  Pokud hodnocení obsahuje informace, které nesouvisejí se zkušeností hostitele nebo hosta, nebo se zaměřuje na něco, co osoba, která je předmětem hodnocení, nemůže ovlivnit, náš tým zváží jeho význam tím, že posoudí:

  1. Popíše hodnocení zkušenost recenzenta a představí jeho osobní pohled?
  2. Pomáhá hodnocení ostatním členům Airbnb komunity? Poskytuje základní informace o hostiteli nebo hostu, nabídce nebo zážitku, které by pomohly ostatním činit informovanější rozhodnutí o rezervaci?

  Pokud Airbnb zjistí, že hodnocení neobsahuje žádné relevantní informace o hostiteli nebo hostu, nabídce nebo zážitku, bude odstraněno. Hodnocení, která obsahují převážně nepodstatné informace, podléhají také odstranění, avšak pouze v případě, kdy zbývající relevantní informace nebudou mít významný vliv na rozhodování ostatních členů komunity o rezervacích.

  Příklady podstatných a nepodstatných informací

  Nepodstatné: „Nevěřte taxikářům v tomto městě, jezdí nejhoršími trasami!“
  Podstatné
  : „Nevěřte taxikářům v tomto městě, jezdí nejhoršími trasami! K tomu všemu jsem po příjezdu do tohoto ubytování zjistil, že je v havarijním stavu a hostitel nikdy nereagoval na mé pochybnosti.”

  Irelevantní: „Tento host byl trochu lhář. Nebyla skutečná doktorka ani náhodou.”
  Relevantní
  : „Dorazila pozdě a křičela na mě, že jsem nevstal dostatečně rychle, abych ji pustil dovnitř. Po celou dobu rezervace byla hrubá a zlobila se kvůli maličkostem. Nerad bych zažil její chování jako pacient.”

  Hlídáme rušení rezervací

  Airbnb umožňuje hodnocení u všech rezervací zrušených v den příjezdu (po 0:00). Děláme to proto, abychom získali zpětnou vazbu ohledně nejdůležitějších momentů souvisejících s rezervací, ať už jde o komunikaci, porušení domácích pravidel, problémů s ubytováním při příjezdu atd.

  Pokud se rozhodneš napsat hodnocení zrušené rezervace, žádáme tě, aby odpovídalo tomu, co jsi osobně zažil/a. V případech, kdy Airbnb potvrdí, že jde o hodnocení zrušené rezervace a obsahuje informace, které nejsou pro naši komunitu relevantní (např. frustrace ze zrušení letu), bude odstraněno.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?