Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Hostitelé pobytů

  Co je Pojistné krytí hostitelů?

  Program pojistného krytí hostitelů poskytuje primární krytí odpovědnosti do výše 1 000 000 USD na jednu událost při vznesení nároku na odškodnění třetí osoby za ublížení na zdraví nebo škodách na nemovitosti, které souvisejí s pobytem přes Airbnb.

  Toto krytí je limitováno do výše 1 000 000 USD na jednu lokalitu nabídky ubytování a mohou se na něj vztahovat určité podmínky, omezení a výjimky. Podívej se na seznam zemí, na něž se pojistné krytí vztahuje.

  Program pojistného krytí hostitelů funguje pouze jako primární pojištění pro případy spojené s pobytem Airbnb, ale hostitelé ho mají k dispozici bez ohledu na svá další pojištění.

  Následují příklady toho, co program Pojistného krytí hostitelů pokrývá:

  • Host si po uklouznutí na koberci zlomí zápěstí a vznese vůči hostiteli nárok na úraz.
  • Hostitel cvičí na běžeckém pásu v tělocvičně v budově bytu. Běžící pás se rozbije, host spadne a zraní se. Nárokuje odškodnění za zranění po hostiteli a majiteli nemovitosti.
  • Host ve vestibulu budovy neúmyslně upustí kufr na nohu třetí osoby. Třetí strana vznese nárok na úraz vůči hostiteli a majiteli budovy, v níž k úrazu došlo.

  Následují příklady toho, co program Pojistného krytí hostitelů nekryje:

  • Úmyslné činy, při nichž není odpovědnost důsledkem nehody.
  • Obvinění z urážky na cti nebo pomluvy.
  • Problémy s nemovitostí (např. plíseň, štěnice, azbest, znečištění).
  • Automobilové nehody (např. srážky vozidel).

  Seznam zemí, na které se pojistné krytí vztahuje, najdeš na adrese www.airbnb.com/host-protection-insurance.

  Související články
  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?
  Nejsi hostitelem ubytování?
  Vyber jinou roli a najdi tu správnou pomoc.