Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Jak uvést do praxe úklid Airbnb v pěti krocích

  Jak uvést do praxe úklid Airbnb v pěti krocích

  Získejte pokyny, jak začít s úklidem v pěti krocích.
  Od Airbnb dne 4. čvn 2020
  6minutové čtení
  Aktualizováno 20. říj 2020

  Hlavní témata

  • Úklidový postup se skládá z pěti kroků: příprava, čištění, dezinfekce, kontrola a doplnění nezbytností

  • Víme, že může být náročné zvyknout si na nové úklidové postupy, a proto jsme pro vás připravili další tipy, vlastní kontrolní seznamy a další informace, které najdete v sekci úklid na kartě Produktivita

   • Můžete využít příručku pro úklid vytvořenou za přispění odborníků, která vám pomůže při zavádění úklidu v pěti krocích

   Protože na čistotě záleží víc než kdy jindy, hostitelé ubytování se musí zavázat k vylepšenému úklidu Airbnb v pěti krocích – a my jsme tady, abychom vám s tímto procesem pomohli. Tento článek vás provede pěti kroky úklidu a dalšími pokyny, tipy a osvědčenými postupy, které vám pomohou dodržovat konzistentní standardy úklidu. Tyto osvědčené postupy vycházejí z vylepšené příručky pro úklid, kterou jsme společně s odborníky na zdraví a pohostinství vypracovali pro váš klid na duši.

   Než vy sami nebo profesionální úklidová firma přistoupíte k úklidu, je třeba poradit se s místními úřady ohledně přiměřené doby čekání před vstupem do ubytování. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v USA (CDC) například doporučuje počkat 24 hodin. Pokud to není možné, počkejte po odchodu hostů před vstupem do ubytování nejméně tři hodiny nebo co nejdéle to půjde. Můžete tím omezit svou expozici choroboplodným zárodkům. Abyste na celý úklid měli dostatek času, zvažte, že si přidáte časovou rezervu na úklid mezi rezervacemi, kterou aktivujete úpravou času na přípravu v nastavení.

   Abychom vám pomohli začít, sdílíme osvědčené postupy týkající se pěti kroků úklidu: příprava, čištění, dezinfekce, kontrola a doplnění nezbytností.

   Krok 1: Příprava na bezpečnější čištění

   • Před úklidem a při něm větrejte místnosti. Regulační orgány, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v USA (CDC), doporučují otevřít vstupní dveře i okna a před zahájením úklidu a dezinfekce použít ventilátory pro zvýšení cirkulace vzduchu v ubytování. Ubytování před úklidem i během něj co nejvíce větrejte.
   • Připravte si správné čisticí prostředky. Doporučujeme používat pouze dezinfekční prostředky a roztoky, které jsou registrovány u příslušného státního úřadu (např. Evropská agentura pro chemické látky nebo Agentura pro ochranu životního prostředí v USA).
   • Přečtěte si bezpečnostní pokyny pro použití chemikálií. Vždy si čtěte etikety na produktech, abyste zjistili, jaké aktivní složky obsahují a jak se správně používají.
   • Ruce si myjte po dobu nejméně 20 sekund pomocí mýdla a vody. Pokud to není možné, použijte dezinfekční prostředek na ruce obsahující nejméně 60 % alkoholu a nejnovější pokyny si vyžádejte u místních úřadů.
   • Vždy používejte ochranné pomůcky. Před vstupem do ubytování si nasaďte ochranné pomůcky, jako jsou jednorázové rukavice, zástěra nebo plášť a respirátor nebo rouška.
   • Vyneste všechny odpadky. Když začnete tímto krokem, zabráníte znečištění ubytování odpadky po dokončení úklidu. Když do odpadkových košů vložíte čisté pytle, usnadníte likvidaci kapesníků a dalšího odpadu.
   • Posbírejte v ubytování všechno špinavé ložní prádlo. Hostitelé se nám svěřili, že jednou z časově nejnáročnějších aktivit mezi jednotlivými pobyty je praní. Jakmile vstoupíte do ubytování, posbírejte všechno ložní prádlo, aniž byste jej vyklepávali. Zabráníte tak šíření choroboplodných zárodků.
   • Buďte opatrní. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany vašich zařízení nezapomeňte před úklidem vytáhnout všechny spotřebiče ze zásuvky. Dokud spotřebiče neodpojíte od elektrické sítě, budou stále pod napětím, i když jsou „vypnuty“. Můžete také vypnout napájení jističe.

   Bezpečnostní upozornění: Nevstupujte do ubytování bez doporučeného ochranného vybavení a nepoužívejte špinavé pomůcky opakovaně. Nezapomeňte si přečíst všechny bezpečnostní štítky, abyste věděli, jak jednotlivé úklidové chemikálie správně používat.

   Krok 2: Odstranění prachu a nečistot

   Čištění znamená odstranění bakterií a špíny z povrchů. Například utření kuchyňské linky nebo sporáku pomocí hadříku s mýdlem. Tento krok je důležité dokončit před dezinfekcí ubytování.

   • Vyperte veškeré ložní prádlo na nejvyšší teplotu doporučenou výrobcem. Nezapomeňte si před manipulací s čistým ložním prádlem vyměnit jednorázové rukavice.
   • Umyjte veškeré nádobí a vyprázdněte myčku. Pro zajištění hygienických standardů je důležité umýt veškeré nádobí. Abyste měli jistotu, že jej mezi jednotlivými pobyty zvládnete umýt, zvažte, že omezíte množství nádobí, které budou mít hosté k dispozici. Doporučujeme poskytnout tolik sad nádobí, kolik je dvojnásobek maximálního počtu hostů (pokud se tedy do vašeho ubytování vejdou 4 osoby, přichystejte 8 sad nádobí). Pokud myčku nemáte, umyjte nádobí horkou vodou a antibakteriálním přípravkem na nádobí. Nejprve si projděte ubytování a posbírejte nádobí ze všech místností, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci.
   • Utřete prach a zameťte nebo vysajte podlahu. Při oprašování začněte odshora dolů, abyste měli jistotu, že nic nevynecháte. Vytřete všechny podlahy a vysajte koberce.
   • Všechny tvrdé povrchy omyjte mýdlem a  vodou. Setřete je a odstraňte nečistoty, mastnotu, prach a mikroby. Mezi tvrdé povrchy patří pracovní plochy, stoly, dřezy, skříně a podlahy. Při vytírání postupujte od zadního rohu místnosti směrem dopředu a vodu vylévejte do dřezu, který jste ještě neumyli.
   • Vyčistěte všechny měkké povrchy podle pokynů výrobce. Do této kategorie patří koberce, ložní prádlo a čalounění. Opatrně odstraňte veškeré viditelné nečistoty nebo špínu a poté vše vyčistěte vhodnými prostředky. Je-li to možné, vyperte tyto předměty v pračce podle pokynů výrobce.

   Bezpečnostní upozornění: Abyste zabránili šíření mikrobů, nedotýkejte se při úklidu obličeje.

   Krok 3: Čištění pomocí dezinfekčního prostředku

   Dezinfekce znamená použití chemikálií ke snížení počtu choroboplodných zárodků a bakterií. V rámci tohoto kroku požadujeme, aby hostitelé vydezinfikovali všechny povrchy, kterých se lidé často dotýkají. Např. nastříkejte chemický dezinfekční prostředek na kliky dveří, vypínače světel a skříňky.

   • Jakmile je plocha čistá, nastříkejte ji dezinfekčním prostředkem. Zaměřte se na dezinfekci všech povrchů, kterých se lidé v ubytování často dotýkají (jako jsou kliky dveří a vypínače světel), a také těch, které mohly přijít do kontaktu se znečištěným povlečením (jako jsou podlahy). Nezapomeňte vydezinfikovat elektroniku podle pokynů výrobce.
   • Nechte dezinfekční prostředek působit po stanovenou dobu. Na štítku výrobku bude uvedena doba kontaktu potřebná pro účinnou dezinfekci povrchu. Tak dojde k usmrcení maximálního počtu bakterií.
   • Nechte povrch volně uschnout. Pokud povrch uschne dříve, než je doporučená doba kontaktu s povrchem, nelze zaručit, že výrobek usmrtí patogeny uvedené na etiketě.

   Bezpečnostní připomínka: Nezapomeňte si přečíst všechny bezpečnostní popisky, abyste věděli, jak úklidové chemikálie správně používat.

   Krok 4: Projděte si kontrolní seznamy jednotlivých pokojů

   Na základě podrobností nabídky budete mít přístup do vlastních kontrolních seznamů úklidu. Nezapomeňte si přečíst osvědčené postupy v kontrolních seznamech pro jednotlivé pokoje a podělit se o ně se svým hostitelským týmem či úklidovou službou.

   • Zkontrolujte, zda byly všechny povrchy, kterých se lidé často dotýkají, vydezinfikovány. Vraťte se ke všemu, co mohlo být přehlédnuto.
   • Všímejte si případných problémů nebo chybějících položek. Při finální kontrole se zaměřte na všechny položky, které je třeba vyměnit, doplnit nebo dokoupit.

   Krok č. 5: Důkladná příprava ubytování

   Abyste zabránili křížové kontaminaci, je důležité dokončit čištění a dezinfekci místností před důkladnou přípravou ubytování pro další hosty.

   • Pomůcky pro úklid vyperte, popřípadě vyhoďte. Jednorázové pomůcky, jako jsou dezinfekční ubrousky, vyhoďte. Vyperte všechny hadry na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro daný materiál.
   • Po každém úklidu vyprázdněte a vyčistěte vysavač. Nezapomeňte také vyčistit ostatní použité náčiní.
   • Jakmile s úklidem skončíte, opatrně si sundejte veškeré ochranné pomůcky. Ty pak zlikvidujte nebo umyjte v souladu s pokyny pro jejich použití. Abyste předešli křížové kontaminaci, nezapomeňte si po vyčištění každého pokoje nasadit nové rukavice.
   • Ruce si myjte po dobu nejméně 20 sekund pomocí mýdla a vody. Pokud to není možné, použijte dezinfekční prostředek na ruce obsahující nejméně 60 % alkoholu a nejnovější pokyny si vyžádejte u místních úřadů.
   • Vizuálně zkontrolujte každý pokoj, abyste se přesvědčili, že je vše připraveno pro dalšího hosta. Představte si, že jste host, který do vašeho ubytování vchází poprvé.
   • Připravte hostům čisticí prostředky. Hosté se nám svěřili, že by uvítali, kdyby si během pobytu u vás mohli uklízet i sami. Umožněte hostům přiložit ruku k dílu a připravte jim čisticí prostředky, které mohou používat, jako jsou dezinfekční prostředek na ruce, papírové utěrky na jedno použití, jednorázové rukavice, dezinfekční sprej nebo utěrky a náhradní mýdlo na ruce.
   • Pravidelně doplňujte čisticí prostředky. Nezapomeňte kontrolovat data expirace produktů a doplňovat všechny použité zásoby, abyste byli připraveni na další hosty.

   Bezpečnostní upozornění: Vždy uchovávejte chemické výrobky mimo dosah dětí.

   Zavažte se k vyšším úklidovým standardům

   Nyní, když jste se seznámili s procesem úklidu v pěti krocích, je čas podle nich postupovat při úklidu každé z místností ve vašem ubytování. Víme, že může být náročné zvyknout si na nové úklidové postupy. Proto jsme sestavili komplexní příručku pro úklid, která obsahuje odborné pokyny, bezpečnostní tipy a kontrolní seznamy, jež vám pomohou uvést tento vylepšený proces Airbnb do praxe. Požadujeme, aby hostitelé pobytů dodržovali vylepšené úklidové postupy Airbnb mezi jednotlivými pobyty.

   Jakmile se hostitelé zaváží k úklidovému procesu v pěti krocích, získají na stránku svých nabídek speciální zvýraznění, jež hosty upozorní na jejich souhlas s uplatňováním těchto standardů.

   Pamatujte, že podle toho, jak se budou doporučení odborníků měnit, mohou být postupem času aktualizovány i požadavky na úklid. Vylepšený úklid Airbnb v pěti krocích a podrobnější příručka vycházejí z neustále se vyvíjejících vědeckých poznatků a upřednostňují zdraví a pohodu vás a celé komunity.

   Víme, že zavedení nových postupů do vašeho úklidu vyžaduje čas, a proto vyvíjíme vzdělávací a produktové nástroje, které vám pomohou tyto standardy úklidu účinně a přesně dodržovat. Další tipy, vlastní kontrolní seznamy a další informace najdete v sekci pro úklid na kartě Produktivita. Pro podrobné pokyny si stáhněte příručku pro úklid

   Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit. Vylepšený úklid v pěti krocích obsahuje jednoduchou sadu požadavků na úklid vašeho ubytování. Více informací o tom, jak tyto kroky zavést, najdete v naší kompletní příručce Airbnb pro úklid. Jako hostitel možná budete muset podniknout další kroky k ochraně sebe, svých týmů a hostů. Nezapomeňte také sledovat a dodržovat veškeré příslušné místní zákony nebo pokyny. Airbnb neodpovídá za žádná zranění ani nemoci vyplývající z dodržování tohoto úklidového postupu. Pokyny pro úklid a specifická pravidla pro konkrétní část vašeho regionu najdete v tomto článku z Centra nápovědy.

   Hlavní témata

   • Úklidový postup se skládá z pěti kroků: příprava, čištění, dezinfekce, kontrola a doplnění nezbytností

   • Víme, že může být náročné zvyknout si na nové úklidové postupy, a proto jsme pro vás připravili další tipy, vlastní kontrolní seznamy a další informace, které najdete v sekci úklid na kartě Produktivita

    • Můžete využít příručku pro úklid vytvořenou za přispění odborníků, která vám pomůže při zavádění úklidu v pěti krocích

    Airbnb
    4. čvn 2020
    Bylo to užitečné?