Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Jak jste chráněni při hostitelství

  Programy na ochranu hostitelů je pokrývají od příjezdu po odjezd.
  Od Airbnb dne 6. čvc 2020
  3minutové čtení
  Aktualizováno 15. led 2021

  Hlavní témata

  I ten nejzodpovědnější hostitel může během pobytu hosta narazit na neočekávané události. Možná vám host vylije sklenku červeného vína na koberec a zničí ho. Nebo někdo uklouzne na schodech na verandě a vymkne si kotník.

  Ačkoliv jsou tyto situace vzácné, můžete s klidem hostit s vědomím, že vás nejspíše kryjí programy Airbnb na ochranu hostitelů. Tyto programy se vztahují na každou rezervaci na Airbnb, od příjezdu po odjezd. Tady je vše, co potřebujete vědět:

  Hostitelská záruka Airbnb

  Hostitelská záruka Airbnb je program ochrany proti škodám na majetku, který nabízí Airbnb. V rámci programu mohou být hostitelé chráněni až do výše 1 milionu USD, pokud host během pobytu poškodí jejich ubytování nebo majetek.

  Hostitelská záruka Airbnb může chránit:

  • Poškození ubytování způsobené hosty
  • Poškození majetku způsobené hosty
  • Poškození způsobené asistenčním zvířetem hosta

  Co je třeba mít na paměti

  • Hostitelská záruka Airbnb není pojistka a ne všechny škody na majetku způsobené hosty spadají do jejích podmínek. Chcete-li lepší ochranu, doporučujeme pořídit si osobní pojištění, které pokryje ty škody na majetku, jež nejsou chráněny Hostitelskou zárukou.
  • Aby měli hostitelé nárok na náhradu v rámci Hostitelské záruky Airbnb, musí nejprve požádat hosta o náhradu prostřednictvím našeho zabezpečeného Centra řešení problémů. V případech, kdy hosté odmítnou nebo nemohou škodu zaplatit, může se na hostitele vztahovat nárok na finanční náhradu v rámci Hostitelské záruky Airbnb.
  • Hostitelé musí požádat hosta o náhradu prostřednictvím Centra řešení problémů do 14 dnů od jeho odjezdu nebo před příjezdem dalšího hosta (podle toho, co nastane dříve). Pokud host odmítne zaplatit celou částku, mohou hostitelé problém postoupit Airbnb. To musí udělat nejpozději do 30 dnů od dne, kdy byla škoda způsobena.
  • Na Hostitelskou záruku Airbnb se vztahují podmínky a výjimky, které najdete zde. Nevztahuje se na hostitele, kteří nabízejí ubytování přes Airbnb Travel, LLC, hostitele v pevninské Číně, hostitele v Japonsku, hostitele zážitků ani na hostitele dobrodružství. Není spojena s Pojistným krytím hostitele ani společností Airbnb UK Services Limited. Více informací o Hostitelské záruce Airbnb

  Pojistné krytí hostitele

  Pojistné krytí hostitele je program pojištění odpovědnosti poskytovaný prostřednictvím podmínek vydaných některými z nejvýznamnějších pojišťoven na světě. Poskytuje hostitelům krytí zákonné odpovědnosti až do výše 1 milionu USD ve výjimečných případech, kdy dojde k újmě na zdraví hosta nebo třetí strany nebo škodě na majetku v průběhu pobytu.

  Pojistné krytí hostitele může pokrývat:

  • Zákonnou odpovědnost hostitele za újmu na zdraví hostů nebo jiných osob
  • Zákonnou odpovědnost hostitele za škodu na majetku patřícímu hostům nebo jiným osobám
  • Zákonnou odpovědnost hostitele za škodu na společných prostorách, jako jsou haly budov a sousední nemovitosti, způsobenou hostem nebo jinými osobami

  Co je třeba mít na paměti

  • Aby bylo možné uplatnit Pojistné krytí hostitele, musí být hostitel právně uznán odpovědný za zranění nebo škodu na majetku hosta nebo třetí strany
  • Pojistné krytí hostitele je považováno za primární krytí – uplatňuje se jako první a vztahuje se na vás při hostitelství bez ohledu na vaše ostatní pojistné smlouvy
  • Pojistné krytí hostitele nekryje škodu na ubytování nebo věcech hostitele – ty mohou být chráněny Hostitelskou zárukou Airbnb
  • Pojistné krytí hostitele je předmětem těchto podmínek a výjimek a nevztahuje se na hostitele, kteří nabízejí ubytování přes Airbnb Travel, LLC, hostitele v pevninské Číně, hostitele v Japonsku nebo hostitele zážitků. Více informací o Pojistném krytí hostitele

  Zatímco programy Hostitelské záruky a Pojistného krytí hostitelů poskytují pojištění škod na majetku a odpovědnosti za škody způsobené při hostitelství, i tak se mohou vyskytnout případy, kdy je nelze uplatnit. Měli byste si rovněž zkontrolovat svoji osobní pojistku, aby vám bylo jasné, co kryje, zejména pokud jde o případ sdílení domova. Když máte přehled o svém krytí, můžete hostit bez obav.

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  Hlavní témata

  Airbnb
  6. čvc 2020
  Bylo to užitečné?