Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Aby se každý host cítil vítán

  Seznam se s tím, co znamená diskriminace, a získej strategie pro řešení bezděčných předsudků.
  Od Airbnb dne 20. lis 2019
  11minutové čtení
  Aktualizováno 20. lis 2019

  Hlavní témata

  • Předsudky máme převážně v rovině podvědomí

  • Při hodnocení potenciálních hostů sleduj objektivní kritéria, jako je počet hodnocení na jejich profilu

  • Přemýšlej o tom, proč hosty odmítáš – chceš jim své důvody vysvětlit osobně?

  • Vítej hosty z různých oblastí života a pochlub se tím na svém profilu

  V Airbnb věříme, že cestování může pomoci navázat spojení a vybudovat otevřenější svět, ve kterém se všichni budou cítit dobře. Diskriminace je doslova hmatatelnou překážkou těchto spojení, a proto je tak důležité ji řešit a pracovat na tom, abychom žili ve světě, kde se každý může cítit jako doma.

  Abychom hostitelům i hostům pomohli lépe porozumět diskriminaci a předsudkům, které ji způsobují, navázala platforma Airbnb spolupráci s předními sociálními psychology, Dr. Robertem W. Livingstonem z Harvardovy univerzity a Dr. Peterem Glickem z Lawrenceovy univerzity. Pokyny a osvědčené postupy, které najdete v tomto článku, byly inspirovány jejich výzkumem a znalostmi.

  Předsudky versus diskriminace: jaký je mezi nimi rozdíl?

  „Předsudky“ se rozumí pocity nebo domněnky o osobě založené na vlastnostech, jako je etnická příslušnost, sexuální orientace, fyzické vlastnosti nebo příslušnost k sociální skupině. O „diskriminaci“ hovoříme tehdy, přistupujeme-li k někomu jinak na základě skupiny, k níž náleží. Předsudky nevedou vždy k diskriminaci, ale obvykle u nich diskriminace začíná.

  Co jsou podvědomé předsudky?

  Předsudky máme převážně v rovině podvědomí a často o nich hovoříme jako o implicitních. Nevědomá předpojatost může ovlivnit to, jak jednáme s ostatními lidmi, a způsobit, že sklouzneme k diskriminaci, aniž bychom si to v některých případech vůbec uvědomovali.

  Předsudky na základě genderu a proti LGBTQ komunitě

  Genderové role jsou ve společnosti hluboce zakořeněny. Ať už jsme si toho vědomi, nebo ne, většina z nás na nich zakládá představy o tom, jak by se lidé měli chovat. Genderové stereotypy mají významné důsledky pro LGBTQ komunitu (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové, nevyhranění, queer), protože jejich identita narušuje zažité společenské normy.

  Bez ohledu na to, jak se stavíte k otázkám genderu a LGBTQ komunity, je důležité si uvědomit, že nabízet lidem pohostinnost není podmíněno přijetím jejich názorů nebo životního stylu.

  Role stereotypů

  Jedním ze způsobů, jakými se předsudky projevují, jsou právě stereotypy. Stereotyp je široce rozšířený, ale příliš zjednodušený nebo přehnaný obraz či představa určitého typu osoby. Každý do jisté míry stereotypy používá, někdy vědomě, jindy nevědomě. Stereotypní přístup k celým skupinám lidí může často vést k diskriminačnímu chování, od neúmyslných urážek až po extrémní případy nespravedlnosti.

  Co můžeš udělat

  Diskriminace je v rozporu se základními hodnotami Airbnb a je na naší platformě zakázána. Naštěstí ji lze kontrolovat a předcházet jí, přestože pramení z nevyřčených předsudků. Tady najdete několik věcí, které může každý hostitel udělat, a pomoci tak utvářet otevřenější komunitu:

    • Neboj se promluvit. Přidej si do profilu poznámku, že vítáš hosty ze všech oblastí života. Tím dáš hostům najevo, že jsou u tebe vítáni, ale můžeš tím také inspirovat ostatní hostitele, aby vnímali rozmanitost a začlenění jako důležité hodnoty.
    • Měř každému stejným metrem. Vytvoř soubor objektivních kritérií, která použiješ při hodnocení každého potenciálního hosta. Může mezi nimi být počet hodnocení nebo velikost skupiny, ve které cestují. Pokud se tvá kritéria mění v závislosti na konkrétní situaci, mohou se do tvého rozhodování promítnout předsudky.
    • Rozhoduj uvážlivě. Než hosta přijmeš nebo odmítneš, ujasni si, proč ses tak rozhodl/a, a své rozhodnutí si řádně vysvětli. Zeptej se sám/sama sebe, jestli by ti nevadilo informovat hosta o důvodech svého odmítnutí z očí do očí.
    • Cvič se v empatii. Může se zdát, že není třeba to opakovat, ale empatie je opravdu důležitá. Představ si, že jsi v kůži někoho jiného a snaž se pochopit, jak by se mohl/a cítit. Mysli na bolest, nepříjemnosti a ponížení, kterým může někdo jiný čelit, když mu bude odepřena možnost rezervovat si ubytování jen proto, že se liší.
    • Odnauč se myslet ve stereotypech. Jedním z mála osvědčených způsobů, jak zvrátit nevědomou předpojatost, je vyhledávat zkušenosti a informace, které bojují proti stereotypům. Vykroč mimo svou komfortní zónu a seznam se s různými lidmi. Přijímej na Airbnb hosty z různých oblastí života. Pozitivní kontakt a sociální interakce mohou tvé předsudky eliminovat.

    Zajisti, aby se všichni hosté cítili vítáni

    Zvaž, zda ve svém profilu neuvést, že vítáš hosty ze všech oblastí života.
    Aktualizuj si profil

    Hlavní témata

    • Předsudky máme převážně v rovině podvědomí

    • Při hodnocení potenciálních hostů sleduj objektivní kritéria, jako je počet hodnocení na jejich profilu

    • Přemýšlej o tom, proč hosty odmítáš – chceš jim své důvody vysvětlit osobně?

    • Vítej hosty z různých oblastí života a pochlub se tím na svém profilu

    Airbnb
    20. lis 2019
    Bylo to užitečné?