Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Posílení našeho závazku k dodržování komunitních standardů

  Posílení našeho závazku k dodržování komunitních standardů

  Naše vylepšené standardy pro hosty objasňují, co se od hostů očekává.
  Od Airbnb dne 22. lis 2019
  8minutové čtení
  Aktualizováno 5. bře 2020

  Hlavní témata

  • Cílem našich vylepšených standardů pro hosty je zlepšit chování hostů a zvýšit důvěru komunity

   • Řeší nadměrný hluk, problémy s čistotou a nepovolené hosty, parkování a kouření

   • Opakovaná porušení předpisů mohou vést k pozastavení činnosti nebo k odstranění z platformy

   Hostitelé z celého světa se nám svěřili, jak moc pro ně hostitelství znamená – z osobní i finanční stránky – a jak mohou být zážitky se skvělými hosty přínosné. Na druhou stranu, špatná zkušenost s hostem může být frustrující a ve vzácných případech dokonce může rozvrátit zaběhnutý řád. Víme, že tyto chvíle mají významný vliv na vás i váš čas, peníze i místní komunitu.

   Také jste nám sdělili, že byste chtěli, aby celá komunita hostitelů i hostů podléhala stejným standardům. Souhlasíme. Proto začátkem roku 2020 zavedeme vylepšené standardy pro hosty, které stanoví vyšší očekávání ohledně důvěryhodné komunity.

   Zavedení přísnějších standardů pro hosty

   Naše nové Standardy pro hosty objasní, co Airbnb od hostů očekává, a jejich cílem je zajistit hostitelům konzistentnější a pozitivnější zkušenosti. Pokud host nesplní některý ze standardů uvedených v těchto zásadách, obdrží varování s poučením, jak být lepším hostem. Porušení předpisů budeme sledovat a hodnotit (na základě jejich závažnosti) a opakovaná porušení předpisů mohou vést k pozastavení činnosti nebo k odstranění hosta z platformy.

   Tyto standardy pro hosty vycházejí ze stávajících zásad a řeší vážnější problémy týkající se důvěry a bezpečnosti, které vedou k okamžitému odstranění z platformy. Systém vylepšujeme, protože chceme lépe monitorovat hosty, kteří se dopustí méně závažných pochybení, abychom mohli je vzdělávat a podnikat vhodné kroky ke zlepšení naší komunity.

   Stanovením jasných standardů, nasazením týmů připravených k akci a zavedením technologií ke sledování nedodržování předpisů očekáváme zlepšení celkového chování hostů a zvýšení důvěry komunity.

   O jaké standardy jde?

   Nové standardy pro hosty řeší některé z nejčastějších obav vyjádřených naší hostitelskou komunitou a podporují naše širší úsilí o vyřešení problémů s večírky, které jsou nepovolené nebo ruší komunitu. Počínaje začátkem roku 2020 budou nové zásady pokrývat těchto pět scénářů:

   1. Nadměrný hluk: Rušivá úroveň hluku, jako je hlasitá hudba, dlouhotrvající křik nebo opakované bušení nebo dupání. Nezahrnuje stížnosti na drobné nebo krátkodobé narušení (jako je hlasitý telefonát) nebo hluk, kterému se nelze vyhnout (jako chození po schodech nahoru a dolů).
   2. Nepřiměřené problémy s čistotou: Cokoliv, co vyžaduje nadměrný úklid po odjezdu hosta. To znamená značné množství odpadu, nepořádku nebo jídla roztroušeného po celém ubytování. Nejde o menší nepořádek (jako jídlo ponechané v lednici nebo odpad v pytli zanechaný vedle popelnice) ani nic, co by mohlo být považováno za součást běžného opotřebení nebo použití (jako nemyté prádlo nebo špinavá kuchyně).
   3. Nepovolení hosté: Když ubytování navštíví nebo v něm stráví noc více hostů, než hostitel pro danou rezervaci schválil.
   4. Nepovolené parkování: Zaparkuje-li host nebo jeden z jeho návštěvníků v oblasti, kterou hostitel označil za nepřístupnou, nebo překročí-li host nebo jeho návštěvníci počet aut, která může hostitel u nemovitosti zaparkovat, jak je uvedeno v popisu nabídky.
   5. Nepovolené kouření: Pokud host nebo jeden z jeho návštěvníků kouří uvnitř prostor a popis nabídky kouření zakazuje (to zahrnuje užívání tabáku, marihuany, elektronických cigaret atd.).

   Nové Standardy pro hosty budou aktivovány, jakmile bude zjištěno, že se host dopustil jednoho z těchto přestupků. Hostitelé mohou nahlásit porušení pravidel a hlášení o nadměrném hluku přijímáme také prostřednictvím našeho nástroje pro hlášení problémů od sousedů nebo od místních orgánů činných v trestním řízení.

   Co můžete udělat

   Doporučujeme vám v domácích pravidlech, v popisu nabídky a ve zprávách pro hosty jasně popsat, co od hostů očekáváte. Obzvláště důležité je specifikovat pravidla týkající se parkování, hostů navíc a kouření, abychom věděli, zda by tyto činnosti měly být podle zásad považovány za „nepovolené“. Pokud host tyto standardy nedodrží, je důležité začít řešit problém přímo s ním – často je to nejrychlejší cesta k nalezení řešení. Vždy buďte připraveni poskytnout důkazy prokazující porušení pravidel, ať už se jedná o fotky nadměrného množství odpadu zanechaného ve vašem ubytování, e-mailovou stížnost od souseda nebo jinou dokumentaci.

   Co bude dál

   Druhá fáze zavádění bude zahrnovat další scénáře, o kterých víme, že vám na nich záleží – například pozdní odjezdy, pozdní příjezdy a nepovolená zvířata. Naším cílem je tyto dodatečné standardy zavést ještě v roce 2020. Postupem času a díky vaší zpětné vazbě očekáváme, že vyřešíme ještě více situací, které jsou pro vás důležité.

   Zodpovězené dotazy

   V posledních několika týdnech jsme strávili spoustu času rozhovory s hostiteli a shromažďováním zpětné vazby k těmto novým zásadám. Níže najdete odpovědi na některé z hlavních otázek.

   Proč standardy pro hosty zavádíte ve fázích?
   Tyto nové standardy představují pro komunitu (hostitele i hosty) významnou změnu a před jejich rozšířením se chceme ujistit, že fungují podle plánu. Zavádění zásad ve fázích nám umožňuje opatrně experimentovat se standardy, vzdělávacími a varovnými systémy, procesy a technologickými systémy, které používáme. Naším cílem je zásady postupně rozšiřovat a vylepšovat, aby řešily další problémy, které jsou specifické pro určité skupiny hostitelů i pro různé typy nemovitostí. Bude to vzrušující cesta a velmi si vážíme vaší zpětné vazby.

   Co se stane, když nahlásím naléhavý bezpečnostní incident právě ve chvíli, kdy probíhá?
   Pokud jste vy nebo váš majetek v nebezpečí, měli byste vždy nejprve kontaktovat místní úřady. Zásady pro řešení závažných bezpečnostních problémů, jako jsou napadení a násilné výhrůžky, máme již zavedeny. Porušování těchto zásad má a i nadále bude mít za následek okamžité odstranění z platformy. Také zavádíme linku naléhavé podpory, která hostitele přesměruje přímo k zástupcům, kteří jsou pro vyřizování podobných hovorů speciálně vyškoleni. Cílem je zajistit, aby byly vaše hovory vyřizovány rychle a konzistentně, a abyste měli vždy pocit, že se na nás můžete spolehnout.

   Jaké se mi dostane podpory, když v rámci jednoho z těchto scénářů nahlásím problém s hostem?
   V rámci nových zásad mohou hostitelé požádat o zrušení zbývajících nocí rezervace bez sankcí, pokud host tyto standardy porušil a situaci nelze vyřešit jinak. A jako vždy, pokud v důsledku některého z výše uvedených scénářů dojde k poškození vašeho majetku, můžete podat žádost v rámci Hostitelské záruky až do výše 1 000 000 USD.

   Proč neprosazujete všechna má domácí pravidla?
   Zpočátku se nové Standardy pro hosty zaměří na domácí pravidla, na kterých hostitelům dle jejich vlastních slov záleží nejvíce. Víme, že existuje spousta dalších scénářů, které hostitelé uvádějí ve svých domácích pravidlech a podrobnostech nabídky. A i když jsou pro vás tyto scénáře důležité, nemusí být relevantní pro všechny hostitele (např. pravidla týkající se toho, zda jsou v domácnosti povoleny boty nebo určité druhy jídla). Ačkoliv se naše nové Standardy pro hosty na tato osobní pravidla nevztahují, k nastavení správných očekávání vám pomůže jasná komunikace – někdy může k vyřešení problému stačit uctivá připomínka.

   Pošlete nám svůj názor

   Informovali jste nás, že potřebujeme pevnější standardy pro hosty, abychom posílili naši komunitu. Očekáváme, že tyto změny časem zlepší chování hostů a vaše hostitelské zkušenosti. Máme radost, že můžeme podniknout tento zásadní krok na naší cestě k posílení bezpečnosti a spolehlivosti pro naše hostitele. Ještě nás čeká spousta práce a velmi si vážíme vašich neustálých příspěvků.

   Rozvoj naší komunity a důvěra, kterou jsme vybudovali, by bez vašeho partnerství nebyly možné. Děkujeme vám za všechno, co děláte.

   Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

   Hlavní témata

   • Cílem našich vylepšených standardů pro hosty je zlepšit chování hostů a zvýšit důvěru komunity

    • Řeší nadměrný hluk, problémy s čistotou a nepovolené hosty, parkování a kouření

    • Opakovaná porušení předpisů mohou vést k pozastavení činnosti nebo k odstranění z platformy

    Airbnb
    22. lis 2019
    Bylo to užitečné?