Přeskočit na obsah
Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Vysvětlení našich aktualizovaných podmínek polehčujících okolností

  Vysvětlení našich aktualizovaných podmínek polehčujících okolností

  Zjistěte, jak probíhá rušení rezervací podle našich nových podmínek.
  Od Airbnb dne 23. zář 2020
  4minutové čtení
  Aktualizováno 15. úno 2021

  Hlavní témata

  • U rezervací pobytů a Zážitků Airbnb začínajících 20. ledna 2021 nebo později měníme způsob rušení rezervací podle podmínek polehčujících okolností.

  • Naše podmínky se i nadále vztahují na přírodní katastrofy a podobné události, které nikdo nemůže ovlivnit

  Pamatujte: Naše aktualizované podmínky polehčujících okolností se vztahují na všechny rezervace začínající 20. ledna 2021 nebo později.

  Od začátku pandemie jsme od hostitelů obdrželi velké množství ohlasů ohledně rušení rezervací na základě podmínek polehčujících okolností. Mnoho hostitelů vyjádřilo názor, že naše dřívější podmínky nebyly vůči hostitelům spravedlivé, a proto jsme je aktualizovali, abychom dosáhli lepší rovnováhy mezi potřebami hostitelů a hostů.

  Aktualizované podmínky se vztahují na rezervace pobytů a Zážitků Airbnb s datem příjezdu nebo začátku nejpozději 20. ledna 2021.*

  Podle aktualizovaných podmínek se naše podmínky polehčujících okolností již nebudou vztahovat na hosty ovlivněné neočekávanými osobními okolnostmi, jako je povinnost účasti v porotě nebo zrušený let.

  O zavádění těchto změn si můžete přečíst v Centru nápovědy. Rádi bychom vám však poskytli několik příkladů situací, které od ledna budou a nebudou pokryty.

  Jaké krytí vyplývá pro hosty z dřívějších podmínek polehčujících okolností?
  Na základě našich dřívějších podmínek mohou hosté rezervaci zrušit a získat finanční náhradu ve dvou typech situací:

  • Neočekávané osobní okolnosti
  • Rozsáhlé události, jako je zemětřesení nebo pandemie

  Co je součástí aktualizovaných podmínek?
  Aktualizované podmínky polehčujících okolností platí pro rezervace pobytů a zážitků Airbnb s datem příjezdu nebo začátku 20. ledna 2021 nebo později a stále se vztahují na přírodní katastrofy a podobné události, které jsou nepředvídatelné a kterým nemůže nikdo zabránit.

  Jestliže u hostů dojde k typickému přerušení cesty z důvodů, jako je zpoždění letu, nebudou již moci v rámci těchto podmínek čerpat finanční náhradu. Je ale možné, že mohou mít nárok na finanční náhradu plynoucí z vašich storno podmínek.

  Co aktualizované podmínky nekryjí?
  Tyto podmínky vylučují cestovní problémy způsobené většinou osobních okolností.

  Mezi příklady patří třeba zrušení letu hosta nebo povinnost účasti v soudní porotě. Pokud tedy host rezervaci zruší na poslední chvíli z jednoho z těchto důvodů, Airbnb to nebude považovat za polehčující okolnost a budou uplatněny vámi nastavené storno podmínky.

  Aktualizované podmínky budou rovněž vylučovat problémy s cestováním způsobené počasím a endemickými chorobami, které jsou natolik běžné, že je lze předvídat. Další informace a seznam příkladů najdete v Centru nápovědy.

  Víme, že váš vztah s hosty je důležitý, a chceme vám dát možnost, abyste sami rozhodli, zda hostům postiženým neočekávanými osobními okolnostmi, předvídatelným počasím, nemocí nebo z jiných důvodů vrátíte peníze. Jako vždy budete moci takovou situaci vyřešit přímo s vaším hostem, aniž byste museli mluvit s někým ze zákaznického servisu.

  Na které rezervace se budou tyto aktualizované podmínky vztahovat?
  Aktualizované podmínky se budou vztahovat na rezervace pobytů a Zážitků Airbnb s datem příjezdu nebo začátku nejpozději 20. ledna 2021, s výjimkou rezervací v programu Luxe.*

  Co když musím rezervaci hosta zrušit?
  Víme, že hostitelé občas potřebují rezervaci zrušit z důvodu nepředvídaných osobních okolností. Pokud nemůžete hostit kvůli něčemu, co je opravdu mimo vaši kontrolu – jako je zranění, které vám brání v hostitelství, nebo problém s ubytováním, který musíte naléhavě řešit – můžete rezervaci zrušit bez jakýchkoli nepříznivých následků, jako je pokuta nebo ovlivnění statusu Superhostitele.

  Přesto vás žádáme, abyste každé zrušení pečlivě zvážili. Jak jistě víte z vlastní zkušenosti, zrušení rezervace může být pro cestovatele jedním z nejhorších zážitků – samozřejmě si uvědomujeme, že je to někdy nevyhnutelné.

  Co když dojde k další pandemii?
  Především doufáme, že k pandemii už nikdy nedojde. Pokud se však pandemie někdy vrátí, předpokládáme, že mnozí hosté, kteří provedli rezervaci ještě před jejím propuknutím, budou mít možnost rezervaci zrušit a získat finanční náhradu v souladu s aktualizovanými podmínkami polehčujících okolností.

  Proč jste se rozhodli z aktualizovaných podmínek vyloučit neočekávané osobní okolnosti?
  Za normálních okolností – nikoli během pandemie – tvořily neočekávané osobní okolnosti naprostou většinu důvodů zrušených rezervací spadajících pod naše podmínky polehčujících okolností.

  Abychom zajistili správné a dlouhodobé řešení, zaměřili jsme naši pozornost na tyto typy zrušených rezervací. Od 20. ledna 2021 již nebudou mít hosté s neočekávanými osobními okolnostmi nárok na finanční náhradu podle našich podmínek polehčujících okolností. Je jen na vás, zda hostu udělíte výjimku ze svých storno podmínek.

  Na jaké typy rozsáhlých událostí se aktualizované podmínky nebudou vztahovat?
  U rozsáhlých událostí se naše podmínky nijak zásadně nezmění. Například pokud hostům brání v cestování nepředvídatelná přírodní katastrofa, budou mít stále nárok na finanční náhradu. Tato aktualizace znamená, že se vaše storno podmínky budou uplatňovat u zrušených rezervací častěji, než to bylo u starých podmínek.

  Jaké hostům nabídnete pojištění a jak si jej budou moci zařídit?
  Usilujeme o to, abychom hostům mohli poskytnout možnosti cestovního pojištění – nejprve pro hosty v USA a poté i v dalších oblastech po celém světě. Hosté si pojištění budou moci zakoupit prostřednictvím partnerství s uznávanou pojišťovnou.

  Než vše připravíme, hosté mezitím můžou navštívit stránku zaměřenou na cestovní pojištění, která obsahuje bližší informace a odkazy na agregátory cestovního pojištění. Hosté z některých zemí a regionů si zde můžou porovnat nabídky a zakoupit cestovní pojištění, které odpovídá jejich potřebám. Další informace o tom, jak vzděláváme hosty o možnostech cestovního pojištění

  Umožní aktualizované podmínky hostům zrušit rezervaci z důvodů souvisejících s COVID-19?
  Změny podmínek neovlivní způsob, jakým řešíme situace související s COVID-19. Na rezervace pobytů a zážitků Airbnb, které byly zamluveny po 14. březnu 2020, se i nadále nebudou vztahovat podmínky zrušení rezervací z důvodů souvisejících s COVID-19 – pokud se však vy nebo host nenakazíte COVID-19. Upozorňujeme, že pro rezervace v programu Airbnb Luxe platí odlišné podmínky.

  Rezervace pobytů a Zážitků Airbnb zamluvené nejpozději 14. března 2020 zůstanou způsobilé. Další informace o podmínkách polehčujících okolností a COVID-19

  Jak si aktualizované zásady stojí ve srovnání s podobnými zásadami v pohostinském průmyslu?
  Jsme přesvědčeni, že naše podmínky polehčujících okolností budou díky těmto změnám patřit k nejtransparentnějším v odvětví – a zajistí správnou rovnováhu mezi potřebami hostitelů a hostů.

  Tyto změny zruší finanční náhrady pro hosty v mnoha situacích, se kterými se mohli hostitelé v minulosti setkat, a místo toho hostům nabídnou možnost zakoupení cestovního pojištění. Přestože aktualizace budou v platnosti až za nějaký čas, chtěli jsme vás informovat, co chystáme.

  Projděte si aktualizované podmínky v Centru nápovědy a v případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek nás kontaktujte prostřednictvím Komunitního centra. Můžete se také podívat na naše nejnovější Novinky pro hostitele a poslechnout si generální ředitelku pro hostitelství na Airbnb Catherine Powellovou, která o těchto změnách hovoří.

  Děkujeme, že jste součástí naší hostitelské komunity na Airbnb, a budeme rádi, když se s námi budete i nadále dělit o své myšlenky. Vaše nápady, zprávy a komentáře nás inspirují. Na další aktualizace se můžete těšit v nadcházejících týdnech.

  *Tyto podmínky se nevztahují na rezervace z programu Airbnb Luxe, které podléhají samostatným Podmínkám odškodnění hosta programu Airbnb Luxe.

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  Hlavní témata

  • U rezervací pobytů a Zážitků Airbnb začínajících 20. ledna 2021 nebo později měníme způsob rušení rezervací podle podmínek polehčujících okolností.

  • Naše podmínky se i nadále vztahují na přírodní katastrofy a podobné události, které nikdo nemůže ovlivnit

  Airbnb
  23. zář 2020
  Bylo to užitečné?