Přeskočit na obsah
Restaurace

해운대원조할매국밥

Doporučují3 místní ·

Tipy místních

Via
Via
June 06, 2017
소고기 국밥집입니다. 가격이 4천원에서 올해 5천원으로 인상되었지만 여전히 가성비 좋은 집입니다.
성철
성철
March 08, 2017
부산은 돼지국밥으로만 유명하다?? X_X 돼지국밥 만큼 유명한 시~원한 소고기 국밥!! 돼지국밥의 구수한 것보다 좀더 찐한 자극적인 맛을 원하신다면 이쪽으로!! 게다가 24시간 영업이라 해장하기가 딱!! 금액도 저렴!!
Gretel
Gretel
October 11, 2018
Traditional Beef soup

Co můžeš podniknout v okolí

Ubytování v okolí

Místní také doporučují

Restaurace
“수요미식회에 방영된 유명한 낙지볶음집. Very famous spicy fried octopus restaurant. It was on TV show before.”
  • Doporučuje 9 místních
Meal Takeaway
“It is located in the traditional Korean market. Open 24 hours a day! It's a short distance so you can visit it anytime. Korean food tteokbokki restaurant!”
  • Doporučují4 místní
Restaurace
“해운대 끝에서도 가장 끝으로 가야 방문할 수 있는 해운대 No.1 조개구이 전문점. 바닷가위에서 석양을 바라보며 먹는 소주한잔~~ 크~아~!!! 여느 해산물 레스토랑과 동일하게 금액은 다소 나가나 그만큼 값어치를 하는곳!! 가시면 인생사진 건지실수 있는건 덤!! 바와 클럽”
  • Doporučuje 1 místní
Restaurace
“해운대 수많은 돼지국밥 중에서도 주인장이 가장 으뜸으로 생각하는 곳!!! 부산역에서 이까지 먹으로 온다는 정준하의 식신로드에도 나왔던 돼지국밥 핫 플레이스!! 저렴한 금액에 푸짐한 양~ 부산의 인심을 느낄 수 있는 곳 입니다”
  • Doporučuje 1 místní
Restaurace
“Makes pretty good burgers and pastas IMO. A little expensive, but so is all foreign food in Korea.”
  • Doporučuje 5 místních
Lokalita
Busan, Busan 612-020
Telefon051-731-2866
Provozní dobaOpen · Closes 8:00 PM