Důvěra a bezpečnost

Tvoje bezpečnost je u nás na prvním místě

Vytvořit svět, do kterého může každý skutečně patřit, vyžaduje základy postavené na důvěře. Společně s neustálým růstem Airbnb je zcela zásadní tyto standardy, které jsou jakousi podpěrou naší globální komunity, zveřejňovat, a to nejen proto, abychom s jejich pomocí zprostředkovali naše hodnoty, ale také abychom ukázali, jaké chování očekáváme.

Jedná se o živoucí dokument – neustále se od naší komunity učíme, co je pro Airbnb nejlepší, a díky tomu i neustále přehodnocujeme náš přístup. Těchto pět standardů však tvoří jádro toho, co jsme se od vás prozatím dozvěděli, a vždy dbáme na jejich dodržování.

Bezpečnost

Vaše zkušenost s Airbnb začíná ve chvíli, kdy se chopíte nového a nepoznaného. A to je možné pouze tehdy, když se v této komunitě budete cítit bezpečně. Proto vyžadujeme, abyste nikoho neohrožovali ani nikomu nevyhrožovali.

Ubližování sobě nebo ostatním

Nesmíte nikoho fyzicky ani sexuálně napadat, sexuálně zneužívat, obtěžovat, dopouštět se domácího násilí, krást, obchodovat s lidmi, dopouštět se jiných typů násilí ani nikoho zadržovat proti jeho vůli. Členové nebezpečných organizací – teroristických, zločineckých ani agresivně rasistických – nejsou v této komunitě vítány. Společnost Airbnb se zavázala spolupracovat s příslušnými bezpečnostními složkami a reagovat na platné žádosti o vymáhání práva.

Sebevraždy, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a zneužívání tvrdých drog bereme velmi vážně a vždy pracujeme na tom, abychom lidem v krizových situacích pomohli.

Vyhrožování

Neměli byste vyhrožovat, že ublížíte sobě nebo někomu jinému slovně nebo fyzicky. Hrozbu sebe-poškození bereme také tak vážně, jako kroky, které podnikneme v případě, že se o možné hrozbě dozvíme.

Vytváření rizikových situací

Neměli byste ve svých nemovitostech přechovávat nezabezpečené zbraně či zvířata, nikoho, od koho hrozí riziko onemocnění, ani vytvářet podmínky, které navyšují pravděpodobnost vzniku požáru nebo znemožnění úniku v nouzovém případě.

Bezpečnost

Členové naší Airbnb komunity sdílejí své domovy, sousedství a zážitky. Ať už se dělíte o své domovy jako hostitelé, nebo si užíváte pohostinnosti jako hosté, vždy byste se měli cítit bezpečně. Žádáme vás, abyste se chovali s respektem nejen k majetku, ale také k informacím a osobním věcem ostatních.

Krádež, vandalismus nebo vydírání

Nesmíš si brát, co ti nepatří, používat cizí majetek bez svolení majitele, dělat kopie klíčů nebo dokladů totožnosti, poškozovat cizí majetek, přetrvávat v něčí nabídce po ukončení pobytu ani nikomu vyhrožovat například špatným hodnocením s cílem získat kompenzaci nebo jiné výhody.

Spam, phishing nebo podvod

Neměli byste přijímat transakce mimo platební systém Airbnb; páchat podvody s rezervacemi nebo kreditními kartami, či prát špinavé peníze; pokoušet se o přesměrování na jiné stránky, nebo propagovat nesouvisející produkty; převádět platby, které jsou určeny pro někoho jiného; zneužívat náš systém doporučování; ani podávat falešné stížnosti na ostatní členy komunity.

Porušování soukromí nebo práv na duševní vlastnictví ostatních

Neměl/a bys ostatní špehovat; v ubytování nejsou povolené kamery, leda by byly viditelné a předem oznámené. Nikdy ale nesmějí být v soukromých prostorách (například v koupelnách nebo na místech, kde se spí). Bez povolení by ses také neměl/a přihlašovat na cizí účet, narušovat soukromí ostatních ani porušovat jejich autorská práva nebo ochranné známky.

Poctivost

Světová Airbnb komunita je různorodá, jedinečná a pulsující životem, stejně jako svět kolem nás. Poctivost je to, co nás spojuje, co nám umožňuje se snadno začlenit a co nám dává pocit, že opravdu někam patříme.

Diskriminační chování nebo nenávistné projevy

Ke každému a v každé situaci bys ses měl/a chovat s respektem. Měl/a bys dodržovat všechny platné zákony, a neměl/a by ses k ostatním chovat jinak kvůli jejich rase, etnickému nebo národnostnímu původu, náboženské příslušnosti, sexuální orientaci, pohlaví, genderu, genderové identitě, tělesnému handicapu nebo vážné nemoci. Současně platí, že ostatní nesmíš na základě těchto věcí urážet.

Šikanování nebo obtěžování ostatních

Osobní údaje bys neměl/a sdílet za účelem hanobení či vydíraní ostatních, jejich obtěžování nevhodným chováním, pomlouvání ani porušování našich standardů pro psaní hodnocení a obsahu.

Rušení okolní komunity

Neměli byste narušovat společné prostory, chovat se k sousedům jako k "recepčním", vlezle obtěžovat ty kolem vás a opakovaně ignorovat stížnosti sousedů nebo ostatních členů komunity.

Hodnověrnost

Vaše zážitky na Airbnb by měly být plné nádherných momentů a překvapivých dobrodružství. Naše komunita je stavěna na důvěře, a proto je hodnověrnost nepostradatelná — vyžadujeme rovnováhu mezi očekáváními, upřímnými konverzacemi a přesnými detaily.

Zkreslené informace o své osobě

Vždy byste měli udat své pravé jméno a datum narození, neměli byste využívat ubytování pro komerční účely bez souhlasu hostitele, neměli byste pořádat večírky ani jiné události bez hostitelova svolení, neměli byste udržovat duplikované účty, ani vytvářet účet pokud vám ještě není 18 let.

Zkreslené informace o tvém ubytování

Neměli byste poskytovat nepřesné informace týkající se lokality a dostupnosti vašich nabídek, neměli byste lidem podávat klamavé informace o typu, charakteru nebo detailech nabídek, nahrazovat jednu nabídku jinou, zadávat podvodné nabídky, zanechávat podvodná hodnocení, udávat lživé ceny nebo zatajovat rizika a problémy týkající se obyvatelnosti vašich nabídek.

Zážitky, které jsou pouze transakcemi

Na začátku chtělo Airbnb umožnit lidem sdílet své domovy. I když jsme se od té doby značně rozrostli a sdílení domovů se rozšířilo do celého světa, i nadále očekáváme, že každá jednotlivá nabídka nebude jen transakcí, ale místem, kde se každý může cítit jako doma.

Spolehlivost

Každá zkušenost na Airbnb je jedinečná a každý detail je charakteristický pro ten který dům, sousedství a hostitele. Když vezmeme v úvahu, že závazky naší komunity jsou založeny na těchto detailech, zjistíme, že spolehlivost je kritická – ať už jde rychlou komunikaci, stav v jakém se daný dům nachází nebo očekávání, která nastavujeme.

Nabízení neobyvatelného ubytování

Neměli byste nabízet podprůměrně čisté ubytování, ani zatajovat fakt, že v domě není tekoucí voda nebo elektřina, ani byste neměli pronajímat místa bez lokality nebo ta, která jsou pohyblivá (např. plující lodě).

Porušení závazků

Při nepřítomnosti polehčujících okolností byste neměli rezervaci rušit po lhůtě nastavené v relevantních storno podmínkách. Rovněž byste neměli znemožňovat proces příjezdu a ubytování, porušovat domácí pravidla hostitele, a vždy byste měli dodržovat své platební závazky.

Pasivita

Neměl/a bys mít opakovaně nízká hodnocení, během rezervování i celého pobytu je dobré být komunikativní, měl/a bys poskytnout náhradní kontaktní údaje, a neměl/a bys odmítat účast v procesu řešení problému.