Aktualizace 2022

Boj proti diskriminaci a podpora začleňování

Projekt Lighthouse

Projekt Lighthouse, který byl spuštěn v roce 2020, pomáhá odhalovat a řešit rozdílnosti v tom, jak lidé různých ras vnímají Airbnb. Iniciativu jsme vyvinuli ve spolupráci s organizací Color Of Change a s přispěním řady organizací na ochranu občanských práv a soukromí. Další informace
Využívání skutečných údajů
Zkoumáme, jak hosté a hostitelé využívají naši platformu. Statistické analýzy nám pomáhají vyhledat, kde jsou ještě příležitosti k vytvoření rovnocennějších podmínek v naší komunitě.
Ochrana osobních údajů
Trendy analyzujeme hromadně a vnímané rasové údaje nespojujeme s konkrétními lidmi nebo účty.
Neustálé zlepšování
Náš tým neustále hledá nové způsoby, jak dosáhnout, aby bylo Airbnb ještě spravedlivější, rovnocennější a inkluzivnější.

Co jsme změnili

Odstranění profilových fotek hostů před zamluvením rezervace
V roce 2018 jsme udělali změny, abychom zajistili, že hostitel uvidí fotku hosta v procesu rezervace až poté, co přijme jeho žádost o rezervaci. Analýza zjistila, že tato změna mírně zvýšila míru úspěšnosti rezervací u hostů, kteří jsou vnímáni jako černí. Míra úspěšnosti rezervací nám ukazuje, kolik hostů v USA z různých rasových skupin si úspěšně rezervuje ubytování na Airbnb.
Více hodnocení pro více hostů
Hosté s hodnoceními mají vyšší míru úspěšnosti rezervací. Naše analýza však zjistila, že hosté vnímaní jako černí nebo Latino/Hispánci mají méně hodnocení, než hosté vnímaní jako bílí nebo Asiati. Zaměřujeme se proto na změny, které umožní všem hostům dostat hodnocení, když cestují.
Umožnění většímu počtu lidí využívat „Okamžitou rezervaci“
Okamžitá rezervace umožňuje hostům rezervovat ubytování bez nutnosti schválení hostitelem. Je to účinný nástroj ke snížení diskriminace, protože vytváří objektivnější rezervace. Zavedli jsme změny, díky kterým může 5 milionů lidí využívat Okamžité rezervace.
Podpora začlenění v komunitě cestovatelů
Cestování za hranice tradičních turistických center může přinést ekonomické příležitosti komunitám, které z historického hlediska z cestovního ruchu nikdy netěžily. I v příštím roce budeme rozvíjet a rozšiřovat globální programy, jako je Akademie podnikání Airbnb, abychom zajistili přístup k výhodám hostitelství na Airbnb širšímu publiku. Naše úsilí zahrnuje rozšiřování programů, které pomáhají získávat více hostitelů různých barev pleti.
Rozšiřování možností vzdělávání pro hostitele
Hostitelská komunita Airbnb má významný vliv na to, že se hosté cítí rovnocenně a příjemně. Letos jsme spustili Průvodce inkluzivním hostitelstvím se vzdělávacími články a spoustou videí, abychom pomohli hostitelům přivítat hosty různých schopností, genderů i původu a zejména těch z historicky marginalizovaných komunit. Plánujeme taky, že zavedeme víc vzdělávacích programů a nástrojů na podporu začlenění.
Revize zamítnutí rezervací s cílem odstranit eventuální příležitosti k předpojatosti
Uvědomujeme si, že existují oprávněné důvody, proč rezervace nemusí fungovat: například došlo ke změně v kalendáři hostitele nebo host žádá o něco – jako je třeba brzký příjezd nebo další hosté – čemu nemůže hostitel vyhovět. Neustále pracujeme na zdokonalení naší schopnosti analyzovat zamítnutí rezervací, abychom zlepšovali naše zásady a produkty a bojovali proti diskriminaci.
Zjednodušení procesu opětovného rezervování
Podle našich Zásad otevřených dveří, které jsme zavedli v roce 2016, pomůžeme hostům s aktuálními nebo naplánovanými rezervacemi, kteří nahlásí diskriminaci, s rezervováním alternativní nabídky. Nedávno jsme spustili nonstop bezpečnostní linku, díky které hosté během svého pobytu získají okamžitou pomoc, včetně pomoci se zamluvením nové rezervace.
I nadále se držíme našeho závazku vůči hostům s omezenou pohyblivostí
Díky našim vyhledávacím filtrům si můžou hosté najít a rezervovat pobyty, které přesně splňují jejich nároky. Během kontroly bezbariérovosti prověřujeme přesnost všech bezbariérových prvků, které hostitel uvedl. Kategorie Přístupné, která byla spuštěna v listopadu 2022, nabízí stovky ubytování přizpůsobených pro pohyb na vozíčku, s potvrzenými bezbariérovými vstupy do domu, ložnice a koupelny a alespoň jedním bezbariérovým prvkem v koupelně. Přístupné nabídky ubytování dokonce procházejí 3D skenováním, aby se potvrdily funkce a rozměry.

Komunitní závazek Airbnb

Od roku 2016 žádáme všechny uživatele Airbnb, aby souhlasili s komunitním závazkem Airbnb a chovali se k ostatním s respektem, bez posuzování a předsudků. Každý, kdo nesouhlasí, bude odstraněn z naší platformy – do roku 2022 se týkalo 2,5 milionu lidí.

Plné znění zprávy

Šestiletá aktualizace o naši práci v oblasti potírání diskriminace a podpoře začleňování zahrnuje klíčová zjištění projektu Lighthouse, kompletní soubor údajů a pokrok, kterého jsme od roku 2016 dosáhli.
Zobrazit hlášení

Seznam se s našimi partnery

Od roku 2016 konzultujeme a spolupracujeme s předními skupinami zabývajícími se občanskými právy, s experty na rasové otázky a organizacemi na ochranu soukromí.