AirCover

Nejkomplexnější ochrana v cestování.
Vždy v ceně, vždy zdarma.
Pouze na Airbnb.

AirCover

Nejkomplexnější ochrana v cestování.
Vždy v ceně, vždy zdarma.
Pouze na Airbnb.

AirCover zajišťuje pro každého hosta a při každém pobytu čtyři typy krytí

Záruka ochrany rezervace

V nepravděpodobném případě, kdy hostitel bude muset zrušit rezervaci během 30 dnů před příjezdem, ti najdeme podobné nebo lepší ubytování, nebo ti vrátíme peníze.

Záruka příjezdu

Pokud se nebudeš moct dostat do svého ubytování a host nebude schopen problém vyřešit, najdeme ti podobné nebo lepší ubytování v termínu původního pobytu, nebo ti vrátíme peníze.

Záruka přesnosti ubytování

Pokud během pobytu zjistíš, že ubytování nevypadá tak, jak je inzerováno – například je tady méně ložnic, než bylo uvedeno, nebo přestala fungovat lednička a hostitel ji nemůže opravit – budeš mít tři dny na nahlášení problému a my ti najdeme podobné nebo lepší ubytování, nebo ti vrátíme peníze.

Nonstop bezpečnostní linka

Pro případ, že se dostaneš do situace, kdy se nebudeš cítit bezpečně, dostaneš prioritní nonstop přístup ke speciálně vyškoleným bezpečnostním pracovníkům.
Zjisti si kompletní informace o tom, jak AirCover chrání tvoji rezervaci, a o všech výjimkách, které se na tebe vztahují.

AirCover nabízí pouze Airbnb

AirbnbKonkurence
Záruka ochrany rezervace
Záruka příjezdu
Záruka přesnosti ubytování
Nonstop bezpečnostní linka
Výhody AirCover ve srovnání s komplexní ochranou, kterou bezplatně nabízejí naši nejpřímější konkurenti k březnu 2022.

Každá rezervace má AirCover

Odpovědi na otázky

Nemůžeš najít to, co hledáš? Navštiv naše Centrum nápovědy

Je tu i AirCover pro hostitele

Máš zájem o hostitelství? Díky AirCover pro hostitele můžeš začít hostit s důvěrou.
Další informace o hostitelství