Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Pravidla
Hostitel

Zodpovědné hostitelství ve Spojených státech

Hostitelům doporučujeme, aby svoji zodpovědnost nebrali na lehkou váhu. Hostitelství je obohacující zkušenost. Zároveň však představuje určitý závazek. Kromě základních požadavků, které očekáváme od všech hostitelů, ti nabízíme několik možností, které ti pomůžou být zodpovědným hostitelem.*

Bezpečnost

Jak můžu zajistit, aby se mým hostům nic nestalo?

Postupy pro případ nouze

Kontaktní údaje

Připrav pro hosty kontakty na místní tísňové linky a nejbližší nemocnici. Připrav – jak pro sebe, tak pro své hosty – přehledné kontakty na místní bezpečnostní složky. Taky se s nimi jasně domluv na tom, jak tě můžou kontaktovat v případě, že nastane nějaký problém nebo budou mít dotazy.

Pomůcky a potřeby

Dej lékárničku na snadno přístupné místo.

Protipožární ochrana

Ujisti se, že máš fungující detektory kouře a oxidu uhelnatého a taky, že tvá nemovitost splňuje bezpečnostní předpisy státu ve tvé lokalitě (např. mezinárodní stavební zákon). Ověř si, že máš funkční a řádně revidovaný hasicí přístroj.

Východy

Označ jasně únikovou cestu pro případ požáru, a vyvěs v ubytování mapu.

Minimalizace rizik

Soukromí

Vždy dbej na soukromí hostů. Pokud je tvé ubytování nebo jeho okolí monitorováno bezpečnostními kamerami nebo jiným sledovacím zařízením, sděl tuto skutečnost hostům. Ujisti se, že máš vše v souladu s federálními, státními i místními zákony.

Obsazenost

Nastav bezpečný limit obsazenosti – orgány místní samosprávy můžou mít v platnosti určitá pravidla.

Přístup

Projdi si dům a urči místa, kde můžou hosté zakopnout, a zdroj nebezpečí odstraň nebo ho jasně označ. Schovej veškeré viditelné kabely. Zajisti, aby byla schodiště bezpečná a měla zábradlí. Odstraň nebo zamkni všechny předměty, které pro hosty představují riziko.

Ochrana dětí

Ujisti se, že je tvůj domov pro děti bezpečný, nebo upozorni hosty na případná nebezpečí.

Klima

Zajisti řádnou ventilaci vnitřních prostor a ujisti se, že je ovládání teploty označené a funkční. Postarej se, aby hosté věděli, jak bezpečně ovládat topení.

Sousedé

Jak respektovat sousedy?

Domovní řád

Nezapomeň hosty informovat o pravidlech pro společné prostory v budově. Taky je dobré upozornit sousedy, že budeš mít hosty, a hosty zase na to, aby sousedy neobtěžovali (třeba aby na ně neklepali nebo nezvonili, když se budou chtít dostat do budovy).

Kouření

Pokud kouření nepovoluješ, doporučujeme vyvěsit cedulky pro hosty. Pokud ti kouření nevadí, připrav na určená místa popelníky.

Parkování

Seznam hosty s pravidly parkování tvé budovy a okolí.

Hluk

Připomeň hostům, aby nedělali hluk. Popřemýšlej o tom, zda povolíš, aby se mohli hosté ubytovat s dětmi nebo domácími mazlíčky, nebo aby mohli pořádat večírky. Vytvoř pravidla ohledně zvaní dalších lidí tvými hosty a ujisti se, že jsou hosté obeznámeni s pravidly pro pořádání večírků.

Domácí mazlíčci

Pokud povoluješ domácí mazlíčky, upozorni hosty na místní parky a zvyky (např. uklízení po pejskovi). Měj plán pro případ, že mazlíček tvého hosta naštve sousedy (třeba kontakt na nedaleký psí hotel).

Domácí pravidla

Aby ses vyhnul/a překvapení, nezapomeň zahrnout nahoře uvedené informace do „Domácích pravidel“ na profilu nabídky.

Povolení

Komu mám oznámit, že hostím přes Airbnb?

Smlouvy

Projdi si smlouvy sdružení majitelů bytů nebo družstva (HOA, Co-Op) a ujisti se, že nezakazují pronájmy nebo nemají jiné restrikce týkající se hostitelství. Pokud se tě to týká, projdi si nájemní smlouvu a případně vše ověř s majitelem nemovitosti. Můžeš taky přidat ke smlouvě dovětek, který zohlední odpovědnosti a obavy všech stran.

Spolubydlící

Pokud máš spolubydlícího, zvaž sepsání dohody, kde uvedeš, jak často plánuješ hostit, jak zajistíš dodržování domácích pravidel hosty, a nebo třeba zda se nepodělíš o získaný příjem.

Sousedé

Zvaž, zda bys neměl/a své sousedy upozornit na to, že chceš hostit, a taky jim předložit plán, který zajistí, že je tví hosté nebudou rušit.

Dotovaná bydlení

Pokud bydlíš ve státním bytě nebo dotovaném bydlení, můžou se na tebe vztahovat zvláštní pravidla. Případné otázky by ti měl zodpovědět správce nemovitosti.

Všeobecné předpisy

Jaká místní nařízení se na mě vztahují?

Daně

Nezapomeň si zjistit všechny požadavky na místní daně nebo živnostenská oprávnění, které se tě můžou týkat. Může jít o daně z obsazenosti, z prodeje nebo jiné daně z obratu, jako je DPH, daň ze zboží a služeb či daň z příjmu.

Povolení a registrace

Informuj se o všech předpisech ohledně povolení, územního plánování, bezpečnosti a zdravotních předpisech, které se na tebe můžou vztahovat. Užitečné informace získáš od státních úřadů, které regulují územní plány ve tvé oblasti.

Regulace/stabilizace nájemného

Pokud bydlíš v místě s regulovaným nebo stabilizovaným nájmem, můžou se na tebe vztahovat zvláštní pravidla. Pro více informací ohledně tohoto tématu se obrať na místní radu zabývající se otázkami nájemného.

Místní předpisy

Níže vyber lokalitu a přečti si o daném městě, okrese nebo regionu podrobnější informace. Pokud zde tvá oblast není uvedena, můžeš si přečíst obecné informace o místních předpisech.

Přidej se k místnímu hostitelskému klubu

Pokud se rozhoduješ, jestli se stát hostitelem na Airbnb, je důležité, abys porozuměl/a místním zákonům. Asi máš spoustu otázek. Kdo ti může pomoct víc než hostitelé v okolí?

Je to hračka – stačí najít oficiální hostitelskou skupinu tvé komunity. Nemůžeš najít své město? Zkus najít místní hostitelský klub na Facebooku.

Důležité informace, na které je třeba myslet

Daně

Daně můžou být velmi komplikované, a proto by ses měl/a seznámit se všemi pravidly, které se vztahují na tebe a tvoji konkrétní situaci.

Společnost Ernst and Young připravila přehled daňových pokynů pro hostitele Airbnb ohledně odvodu daní z příjmů u pronájmů v USA: Ernst and Young „General guidance on the taxation of rental income“ (v angličtině). Tyto informace shrnují, jak vyplnit daňové přiznání, a poskytují přehled některých tvých daňových povinností týkajících se příjmů z hostitelské činnosti na Airbnb a jiných hostitelských platformách. Informace poskytnuté společností Ernst and Young se týkají výhradně amerických daní z příjmu a neobsahují žádné pokyny týkající se daní z obsazenosti, hotelových daní, daní z přidané hodnoty ani jiných daní.

Vyloučení odpovědnosti: Prezentace společnosti Ernst and Young neznamená, že s ní Airbnb souhlasí. Daňové poradenství je složité, a proto by sis měl/a rady a informace sám/sama vyhledat. Airbnb neodpovídá za daňové ani žádné jiné poradenství poskytované vnějšími subjekty.

Pojištění

Na výběru pojištění, které bude vhodné pro tvou konkrétní situaci, se domluv se zástupcem tvé pojišťovny.

Ochrana hostitelů proti škodám a Pojištění odpovědnosti

AirCover pro hostitele zahrnuje Ochranu hostitelů proti škodámPojištění odpovědnosti hostitele, které poskytují základní krytí uvedených škod a odpovědnosti. Nicméně tyto pojistky nenahrazují pojištění domácnosti, pojištění nájemců ani odpovídající krytí odpovědnosti. Je možné, že budeš muset splnit taky další požadavky na pojištění.

Všem hostitelům důrazně doporučujeme, aby si nastudovali podmínky svého pojištění a porozuměli jim. Ne všechna pojištění kryjí škody nebo ztráty na nemovitosti způsobené hostem, který si ubytování rezervuje.

Další informace o AirCover pro hostitele.

Odpovědnost a základní krytí

S pojišťovacím agentem si projdi pojištění domácnosti nebo pojistnou smlouvu nájemce a ujisti se, že dostatečně kryje tvůj majetek a že máš postačující krytí odpovědnosti.

Víc informací o Airbnb najdeš v našem Centru nápovědy.

* Upozorňujeme, že Airbnb nemá kontrolu nad počínáním hostitelů a zříká se veškeré odpovědnosti. Neplnění povinností ze strany hostitelů může vést až k pozastavení jejich činnosti nebo k odstranění ze stránek Airbnb.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat