Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Zodpovědné hostitelství ve Spojených státech

  Hostitelům doporučujeme, aby měli vždy přehled o svých povinnostech. Hostitelství přináší bohaté zkušenosti, zároveň je však určitým závazkem. Kromě základních požadavků, které očekáváme od všech hostitelů, ti nabízíme několik možností, jak být zodpovědným hostitelem.*

  Zdraví a čistota

  Globální informace o vylepšeném úklidu Airbnb najdeš v článku s obecnými informacemi o hostitelství ubytování.

  Klíčová doporučení ohledně úklidu

  Obecné informace

  Bezpečnost

  Co mohu udělat, aby bylo mé ubytování bezpečné?

  Postupy v naléhavých situacích

  Kontaktní údaje

  Připrav pro hosty kontakty na místní bezpečnostní složky a nejbližší nemocnici. Připrav si – jak pro sebe, tak pro své hosty – přehledné kontakty na místní bezpečnostní složky. Také se s hosty domluv, jakým způsobem tě mohou kontaktovat v případě dotazů nebo problémů.

  Nezbytné potřeby

  Zajisti snadný přístup k lékárničce.

  Protipožární ochrana

  Zajisti funkční detektor kouře a oxidu uhelnatého a ujisti se také, že tvá nemovitost splňuje bezpečnostní předpisy platné ve tvé oblasti (např. mezinárodní stavební zákon). Měj funkční a řádně revidovaný hasicí přístroj.

  Nouzové východy

  Jasně označ únikový východ pro případ požáru a vyvěs ve svém domě plán únikové cesty.

  Minimalizuj rizika

  Soukromí

  Vždy dbej na soukromí hostů. Pokud je tvé ubytování nebo jeho okolí monitorováno bezpečnostními kamerami nebo jiným sledovacím zařízením, sděl tuto skutečnost hostům. Seznam se s platnými federálními, státními i místními zákony a dodržuj je.

  Obsazenost

  Urči si bezpečný limit pro počet ubytovaných osob – mohou se tím zabývat také místní vyhlášky.

  Přístup

  Pečlivě projdi svůj domov a zaměř se na místa, kde by mohli hosté upadnout nebo se zranit, a tato nebezpečí buď odstraň, nebo místa řádně označ. Schovej veškeré viditelné kabely. Zajisti, aby byla schodiště bezpečná a měla zábradlí. Odstraň nebo zamkni všechny předměty, které představují riziko pro hosty.

  Ochrana dětí

  Zajisti, aby byl tvůj domov bezpečný pro děti, nebo upozorni hosty na případná nebezpečí.

  Ovzduší

  Postarej se o řádnou ventilaci vnitřních prostor a ujisti se, že je ovládání teploty jasně označené a funkční. Hosty informuj, jak bezpečně ovládat topení.

  Sousedé

  Na co mám myslet s ohledem na své sousedy?

  Pravidla budovy

  Nezapomeň svým hostům předat pravidla využívání společných prostor. Abychom předcházeli případným sporům, můžeš sousedy upozornit, že očekáváš hosty, a hostům připomenout, aby sousedy neobtěžovali (např. aby u nich neklepali nebo nezvonili s prosbou o vpuštění do budovy).

  Kouření

  Pokud je u tebe kouření zakázáno, upozorni na to hosty cedulemi. Pokud ti kouření nevadí, zajisti na vybraných místech popelníky.

  Parkování

  Předej hostům pravidla pro parkování v budově a sousedství.

  Hluk

  Připomeň hostům, aby nebyli příliš hluční. Popřemýšlej o tom, zda povolíš, aby se mohli hosté ubytovat s dětmi nebo domácími mazlíčky, nebo aby mohli pořádat večírky. Sepiš pravidla ohledně návštěv dalších lidí a zajisti, aby hosté znali tvá „pravidla pro večírky“.

  Domácí mazlíčci

  Pokud ti domácí mazlíčci nevadí, informuj hosty o místech, kam s nimi mohou na procházku, nebo o místních zvycích (např. uklízení po psech). Měj připraven záložní plán v případě, že domácí mazlíček tvého hosta, bude sousedy obtěžovat (např. kontakt na hotel pro domácí mazlíčky).

  Domácí pravidla

  Aby ses vyhnul/a zbytečným nedorozuměním, zahrň výše uvedené informace do Domácích pravidel v profilu své nabídky na Airbnb.

  Oprávnění

  Komu bych měl/a oznámit, že jsem hostitelem na Airbnb?

  Smlouvy

  Projdi si smlouvy sdružení majitelů bytů nebo družstva (HOA, Co-Op) a ujisti se, že nezakazují pronájmy nebo nemají jiné restrikce týkající se hostitelství. Pokud se tě to týká, projdi si nájemní smlouvu a případně vše ověř s majitelem nemovitosti. Zvaž doplnění dodatku do smlouvy, který by zohlednil odpovědnosti a závazky všech stran.

  Spolubydlící

  Pokud máš spolubydlící, zvaž sepsání dohody, která bude obsahovat informace, jako například jak často plánuješ hostit, jak zajistíš dodržování domácích pravidel, nebo jestli se o svůj výdělek podělíš se spolubydlícím – pokud ti to přijde jako dobrý nápad.

  Sousedé

  Zvaž, jestli o svém hostitelství informovat sousedy, a sděl jim, jak máš zajištěno, aby je hosté nerušili.

  Dotované bydlení

  Pokud žiješ v obecním nebo dotovaném bydlení, mohou se na tebe vztahovat zvláštní pravidla. Případné otázky by ti měl zodpovědět správce nemovitosti.

  Obecné předpisy

  Které předpisy se na mě vztahují?

  Daně

  Informuj se o všech případných místních daních nebo požadavcích na živnostenská oprávnění. Může se jednat například o hotelovou daň / daň z přechodného bydlení, prodeje a ostatní daně z obratu, kupříkladu daň z přidané hodnoty (DPH), daň ze zboží a služeb (GST) nebo daň z příjmů.

  Povolení nebo registrace

  Informuj se o všech předpisech ohledně povolení, územního plánování, bezpečnosti a zdravotních předpisech, které se na tebe mohou vztahovat. Informace ohledně těchto předpisů získáš od řídících orgánů, které mají na starosti územní plán ve tvé oblasti.

  Kontrola/fixace nájmu

  Pokud žiješ v domě s kontrolovaným či fixovaným nájmem, mohou se na tebe vztahovat zvláštní pravidla. Pro více informací ohledně tohoto tématu se obrať na místní radu zabývající se otázkami nájemného.

  Místní předpisy

  Níže vyber lokalitu a přečti si o daném městě, okrese nebo regionu podrobnější informace. Pokud zde tvá oblast není uvedena, můžeš si přečíst obecné informace o místních předpisech.

  Důležité věci ke kontrole

  Daně

  mohou být velmi komplikované, a proto bys měl/a věnovat čas tomu, aby ses seznámil/a se všemi pravidly, které se vztahují na tebe a na tvoji konkrétní situaci.

  Ernst and Young připravili přehled daňových pokynů pro hostitele Airbnb, týkající se odvodu daní z příjmů u pronájmů v USA: Ernst and Young „General guidance on the taxation of rental income.“ (v angličtině). Tyto informace jsou souhrnem toho, jak vyplnit daňové přiznání a poskytují také přehled některých tvých daňových povinností týkajících se příjmů z hostitelské činnosti na Airbnb a jiných hostitelských platformách. Informace poskytnuté společností Ernst and Young se týkají výhradně amerických daní z příjmu a neobsahují žádné pokyny týkající se daní z obsazenosti, hotelových daní, daní z přidané hodnoty ani jiných daní.

  Zřeknutí se odpovědnosti: Prezentace společnosti Ernst and Young neznamená, že ji Airbnb podporuje. Daňové poradenství je složité, a proto by ses měl/a o získání rad a informací sám/sama přičinit. Airbnb neodpovídá za daňové ani žádné jiné poradenství poskytované vnějšími subjekty.

  Pojištění

  Jaké pojištění mám využít k pokrytí mého domova?

  Hostitelská záruka

  Airbnb poskytuje Hostitelskou záruku, avšak uvědom si, že tato nenahrazuje pojištění majitelů ani nájemců nemovitostí.

  Základní krytí

  Projdi si nájemní nebo vlastnické podmínky s poskytovatelem pojištění a zajisti si odpovídající krytí.

  Odpovědnost

  Zajisti si vhodné krytí odpovědnosti a ochranu nemovitosti.

  Více informací o Airbnb najdeš v našem Centru nápovědy.

  * Upozorňujeme, že Airbnb nemá kontrolu nad počínáním hostitelů a zříká se veškeré odpovědnosti. Neplnění povinností ze strany hostitelů může vést až k pozastavení jejich činnosti nebo k odstranění ze stránek Airbnb.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?