Přeskočit na obsah
Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Jaké sankce se mě jako hostitele týkají, pokud zruším rezervaci pobytu?

  Jelikož rušení rezervací narušuje plány hostů a nepříznivě ovlivňuje důvěru v komunitě Airbnb, očekáváme od hostitelů, že žádné potvrzené rezervace rušit nebudou. Když hostitel rezervaci zruší, budou uplatněny sankce podle pravidel uvedených níže. V případě, že hostitel z jakéhokoli důvodu nemůže dokončit rezervaci, má povinnost (nikoliv host) zrušit rezervaci co nejdříve, aby měl host možnost upravit své plány.

  Storno poplatek

  Jestliže zrušíš potvrzenou rezervaci, naúčtujeme ti poplatek. Poplatek obvykle odečteme z výplaty, která následuje po zrušení rezervace. Odečtená částka se bude odvíjet od toho, kdy byla rezervace přijata a jak dlouho před jejím začátkem jsi ji zrušil/a:

  • Více než 7 dní před začátkem ti z příští výplaty odečteme 50 USD
  • Méně než 7 dní před začátkem ti z výplaty odečteme 100 USD

  Poplatku za zrušení rezervace budeš zproštěn/a, pokud jsi dokončil/a nejméně 10 po sobě jdoucích rezervací bez zrušení nebo určitých dalších okolností.

  Nedostupný/zablokovaný kalendář

  Zrušíš-li potvrzenou rezervaci, můžeme ti zablokovat kalendář. V takovém případě nebudeš moci přijímat jiné rezervace, které se překrývají se zrušenou rezervací.

  Veřejné hodnocení

  Pokud rezervaci zrušíš před jejím začátkem, bude u nabídky zveřejněno automatické hodnocení informující o zrušení jedné z tvých rezervací. Tato hodnocení nelze odstranit, ale můžeš na ně veřejně odpovědět a vysvětlit, proč jsi rezervaci musel/a zrušit.

  Pokud rezervaci zrušíš v den příjezdu nebo později, mohou ti hosté na profilu nabídky ubytování zanechat veřejné hodnocení.

  Pozastavení a deaktivace účtu

  V případě, že zrušíš 3 a více rezervací během jednoho roku, můžeme tvoji nabídku ubytování deaktivovat.

  Status Superhostitele

  Aby sis status Superhostitele udržel/a, musíš v každém posuzovacím období i nadále splňovat požadavky na Superhostitele, včetně pouze 1% míry zrušení rezervací.

  Případy, kdy tě sankce nečekají

  Sankce popsané v tomto článku se na tebe za určitých okolností nemusí vztahovat. Zjisti více o tom, kdy se jim vyhneš.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?

  Související články