OCHRANA HOSTITELŮ

Pojistné krytí hostitele

Ve výjimečných případech, kdy dojde k újmě na zdraví nebo škodě na majetku v průběhu oprávněného pobytu, můžeš být kryt/a primárním pojištěním odpovědnosti až do výše 1 milionu USD.

Ve výjimečných případech, kdy dojde k újmě na zdraví nebo škodě na majetku v průběhu oprávněného pobytu, můžeš být kryt/a primárním pojištěním odpovědnosti až do výše 1 milionu USD.

Pro hostitele na celém světě*
Chrání hostitele od příjezdu po odjezd
V oblasti cestovního průmyslu bez konkurence

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Co je součástí krytí?

Pojistné krytí hostitele může zahrnovat:

– Tvou zákonnou odpovědnost za újmu na zdraví hostů nebo jiných osob – Tvou zákonnou odpovědnost za škodu na majetku patřícím hostům nebo jiným osobám – Tvou zákonnou odpovědnost za škodu na společných prostorách, jako jsou haly budov a sousední nemovitosti, způsobenou hostem nebo jinými osobami

Pojistné krytí hostitele se nevztahuje na:

– Poškození nebo újma na zdraví, ke kterým došlo následkem úmyslného jednání (nikoliv náhody) – Ztráta příjmů – Poškození tvého ubytování nebo majetku (které může být chráněno Hostitelskou zárukou Airbnb)

Hosti s důvěrou

Přijali jsme důsledná opatření, abychom ochránili tebe, tvůj domov i tvé hosty.

Přijali jsme důsledná opatření, abychom ochránili tebe, tvůj domov i tvé hosty.

Ověření totožnosti

Po hostech můžeš požadovat, aby před potvrzením rezervace prošli ověřením totožnosti. Hosté budou muset nechat ověřit své osobní údaje na Airbnb, například ve formě státem uznávaného průkazu totožnosti.

Nonstop podpora

Pokud se něco stane tvému majetku, hostům nebo tobě, máš k dispozici náš tým globální komunitní podpory. Pokud máš dotaz týkající se Pojistného krytí hostitelů, kontaktuj nás a my tě nasměrujeme na příslušného poskytovatele.

Domácí pravidla

Aby hosté věděli, co od nich očekáváš, můžeš si ke své nabídce ubytování přidat domácí pravidla, která musí hosté odsouhlasit před zamluvením rezervace. Pokud hosté po rezervování poruší některé z těchto pravidel, můžeš rezervaci zrušit.

Jelikož jsem si sám vyzkoušel, jaké to je být hostem, spousta mých obav se už dopředu vyřešila. Věděl jsem, že mé ubytování bude pojištěné... a že se hosté budou k věcem chovat s úctou.“
Jelikož jsem si sám vyzkoušel, jaké to je být hostem, spousta mých obav se už dopředu vyřešila. Věděl jsem, že mé ubytování bude pojištěné... a že se hosté budou k věcem chovat s úctou.“

Uslan, hostitel v Londýně

Uslan, hostitel v Londýně

Jelikož jsem si sám vyzkoušel, jaké to je být hostem, spousta mých obav se už dopředu vyřešila. Věděl jsem, že mé ubytování bude pojištěné... a že se hosté budou k věcem chovat s úctou.“
Jelikož jsem si sám vyzkoušel, jaké to je být hostem, spousta mých obav se už dopředu vyřešila. Věděl jsem, že mé ubytování bude pojištěné... a že se hosté budou k věcem chovat s úctou.“

Uslan, hostitel v Londýně

Uslan, hostitel v Londýně

Usilujeme o vytváření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.

Usilujeme o vytváření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.

Tip: Chraň svůj domov

Odstraň nebo označ místa, kde hrozí klopýtnutí a minimalizuj tak nehody. Postarej se, aby nikde netrčely kabely, ujisti se, že schodiště je bezpečné, a odstraň nebo uschovej nebezpečné předměty. Vybav svůj domov bezpečnostními prvky, jako jsou detektory oxidu uhelnatého a kouře, hasicí přístroj a lékárnička.

Tip: Chraň svůj domov

Odstraň nebo označ místa, kde hrozí klopýtnutí a minimalizuj tak nehody. Postarej se, aby nikde netrčely kabely, ujisti se, že schodiště je bezpečné, a odstraň nebo uschovej nebezpečné předměty. Vybav svůj domov bezpečnostními prvky, jako jsou detektory oxidu uhelnatého a kouře, hasicí přístroj a lékárnička.

Postup při vyřizování nároku

1. Přijímací formulář je vyplněn

Když hostitel, host nebo třetí strana kontaktují komunitní podporu, Airbnb jim poskytne informace o tom, jak požádat o proplacení nároku.

2. Pojistitel určí likvidátora, který následně přezkoumá pojistnou událost

Po vyplnění přijímacího formuláře se ozve likvidátor zastupující pojišťovnu, aby projednal pojistnou událost a shromáždil informace.

3. Nárok je v šetření

Likvidátor nároků třetích stran vyřizuje škodu v souladu s podmínkami Pojistného krytí hostitele a platnými zákony a předpisy v příslušné jurisdikci.

Host Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Vaše otázky zodpovězeny

Co mám udělat, abych byl/a kryt/a Pojistným krytím hostitelů?

Ne. Všichni hostitelé jsou automaticky kryti, kromě těch, kteří nabízejí ubytování přes Airbnb Travel, LLC.

Když souhlasíš se zadáním nabídky na Airbnb nebo že budeš i nadále nabízet ubytování přes Airbnb, vyjadřuješ tak souhlas s Pojistným krytím hostitele, které se vztahuje na pobyty Airbnb a které je předmětem smluvních podmínek.

Pokud toto krytí nechceš, musíš provést následující kroky: – [Pošli nám e-mail](mailto: epi-opt-out@airbnb.com) z e-mailové adresy přidružené k hostitelskému účtu – Uveď své celé jméno a telefonní číslo přidružené k hostitelskému účtu – Přidej přesný název své nabídky

Upozorňujeme, že e-mailová adresa použitá ke zrušení krytí bude určena pouze ke zpracování těchto žádostí.

Co je Hostitelská záruka Airbnb?

Hostitelská záruka Airbnb zajišťuje hostitelům krytí až do výše 1 milionu USD v mimořádných případech, kdy host způsobí škodu na krytém majetku, která přesáhne výši kauce, nebo když je ubytování pronajato bez kauce.

Program Hostitelské záruky se nevztahuje na hotovost a cenné papíry, sběratelské předměty, vzácná umělecká díla, šperky, domácí mazlíčky ani nekryje osobní odpovědnost. Hostitelům doporučujeme, aby si tyto cennosti během pobytu hosta zabezpečili nebo je přesunuli jinam. Program rovněž nekryje ztrátu nebo škodu na majetku způsobenou běžným opotřebením. Další informace

Jaký je rozdíl mezi Hostitelskou zárukou Airbnb a Pojistným krytím hostitele?

Hostitelská záruka a program Pojistného krytí hostitele jsou dva odlišné programy, které Airbnb nabízí k ochraně hostitelů v případech, kdy dojde ke škodě nebo zranění.

Hostitelská záruka: Hostitelská záruka Airbnb má za úkol hostitele ochránit ve výjimečných případech, kdy ubytovaný host způsobí škodu na majetku, obytné jednotce nebo domově hostitele. Hostitelská záruka není pojištěním a nenahrazuje pojištění vlastníka nebo pronajímatele.

Pojistné krytí hostitele: Program pojistného krytí hostitele je pojištěním a je určen ke krytí hostitelů v případě, kdy třetí strana nárokuje odškodnění za ublížení na zdraví nebo škodu na majetku. Program pojistného krytí hostitele mohou hostitelé využít bez ohledu na jejich ostatní pojistky, avšak pro případy incidentů souvisejících s pobytem na Airbnb slouží jako pojištění primární. Další informace

Jak funguje pojištění domácnosti ve spojení s Airbnb?

Pojistné krytí hostitelů na Airbnb plní funkci primárního pojištění a poskytuje krytí odpovědnosti pro hostitele, popřípadě majitele nemovitosti, a podléhá určitým podmínkám, omezením a výjimkám.

Pokud tě zajímá, jak se toto pojištění vztahuje k pojištění majitele nebo pronajímatele nemovitosti, prober to se svojí pojišťovnou. Některá pojištění chrání majitele a nájemníky před některými soudními spory souvisejícími s úrazem návštěvníka, zatímco jiná ne. Určitě je vždy namístě informovat poskytovatele pojištění o své pronajímatelské činnosti, i když by závazky vzniklé v průběhu pobytu přes Airbnb měly být kryty Pojistným krytím hostitelů. Další informace

Co je Pojistné krytí zážitků?

Pojistné krytí zážitků je primárním pojištěním odpovědnosti hostitele Zážitku vůči třetí straně v případě, že host nebo jiná třetí strana utrpí během zážitku újmu na zdraví nebo škodu na majetku. Krytí funguje až do výše 1 milionu USD na zážitek a oprávněnost tohoto krytí závisí na typu zážitku. Hosté podléhají během pojistného období samostatnému limitu v celkové výši 1 milionu USD, přičemž mohou platit určité podmínky, omezení a výjimky. Další informace

Čeho by si hostitelé měli být u kaucí vědomi?

U své nabídky ubytování můžeš požadovat kauci. Airbnb ji může rovněž vyžadovat, pokud věří, že to pomůže ochránit hostitele. Vztahuje se to pouze na malé procento rezervací.

Kauce vyžadované hostitelem: Kauci můžeš požadovat vždy. Rozhodneš-li se tak, určíš si rovněž její výši. Kauce, které vyžadují hostitelé, neplatí hosté při rezervování. Kauce bude vyplacena, pouze pokud vzneseš nárok na její proplacení prostřednictvím Centra řešení problémů.

Kauce, které vyžaduje Airbnb: Vždy hledáme způsoby, jak zajistit, aby naše komunita hostitelů a hostů měla s Airbnb tu nejlepší zkušenost. Proto můžeme u určitého malého počtu rezervací požadovat kauci i v případě, že ji ty nevyžaduješ. Závisí to například na načasování rezervace nebo vybavení nabídky. Další informace

Jsi připraven/a začít s hostitelstvím?

Jsi připraven/a začít s hostitelstvím?